Kāpēc jaukta vecuma grupa ir efektīvāka mācību vide bērnam?

Kāpēc jaukta vecuma grupa ir efektīvāka mācību vide bērnam?

06. Feb 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Autors: Ginta Kārkliņa - IB Sākumsskolas (PYP) sertificēta trenere un koordinatore International School of Riga (Rīgas Starptautiskajā skolā). Gintas aizraušanās ir viņas darbs ar pirmsskolas un sākumskolas bērniem, šobrīd līdzdarbojas Skola2030 īstenošanā pirmsskolas posmam.

Vēlaties, lai jūsu bērns būtu gudrs? Ko domājat par sirdsgudrību? Vai nebūtu brīnišķīgi, ja jūsu atvase izaugtu sirdsgudra, izpalīdzīga un līdzcietīga. International School of Riga (Rīgas Starptautiskajā skolā) tiecamies vispusīgi attīstīt bērna personību un apzināmes, ka tā veidojas jau agrīnā vecumā.

International School of Riga (Rīgas Starptautiskās skolas) bērnudārzā jau vairākus gadus 2 līdz 4 gadus veci bērni mācās kopā. Pie lēmuma no dalīta vecuma grupām pāriet uz jaukta skola nonāca pirms vairākiem gadiem, izpētot pieejamos materiālus par to, kā veicināt mazu bērnu attīstību. Pētījumos[1] pārliecinoši pierādīts, ka jaukta vecuma pirmsskolas klases bērna attīstībai nāk par labu. Bērni no šādām grupām uzrāda labākus mācību rezultātus nekā vienaudži, turklāt straujāk attīsta arī sociālās iemaņas. Sākotnēji ģimenes pret to izturējās piesardzīgi. Taču jau pēc dažiem mēnešiem pat skeptiskākās ģimenes vaicāja: “Kādēļ jūs tik ilgi gaidījāt, lai veiktu šādas pārmaiņas? Kaut nu jūs to būtu izdarījuši jau laikā, kad pirmsskolā mācījās mans vecākais dēls!”

Šāda pieeja nāk bērniem par labu galvenokārt tādēļ, ka jaukta vecuma grupas vistuvāk atbilst reālajai dzīvei. Kur citur ārpus skolas un sporta komandām novērojams, ka tieši vecumu izmanto sadalīšanai grupās? Jaukta vecuma grupās vecākie bērni mācās un iedvesmojas no skolotājiem, savukārt jaunākie – no grupas biedriem. Bērni kļūst atvērtāki attiecībā pret dažādiem spēju līmeņiem un vairs necenšas tik ļoti konkurēt. Lai nodrošinātu katra bērna vecumam atbilstošu valodas, matemātikas un citu kognitīvo prasmju attīstību un zināšanu apguvi, noteiktās rotaļnodarbībās bērnus iedala atbilstošās grupās. Tādējādi tiek nodrošināts, ka visu vecuma grupu pārstāvji apgūst jaunas zināšanas. Ikkatrs bērns, kurš pavada vairākus gadus jaukta vecuma grupā, var izbaudīt, ko nozīmē būt starp jaunākiem un ņemt piemēru no vecākiem bērniem, gan arī to, ko nozīmē būt starp vecākajiem bērniem un uzņemties atbildību. Tas ir īpaši būtiski bērniem, kuri ģimenē ir vienīgā atvase. Ģimenē, kurā ir vairāki bērni, vecākais bērns nevar mainīt savu vecuma pozīciju attiecībā pret brāļiem un māsām. Visbiežāk sākotnēji pamana, cik daudz labumu šādas grupas sniedz jaunākajiem bērniem. Vecākiem bērniem jaukta vecuma grupas ir labvēlīgas, jo tās vecina viņu pašpārliecību un pašvērtējumu. Kontaktējoties ar jaunākiem bērniem, vecākie nostiprina apgūtās prasmes, noformulē un pauž verbāli savus uzskatus, gūst pārliecību par savām zināšanām un prasmēm.

Arī daudz pieredzējušāki jomas profesionāļi (vai pedagogi) atbalsta jaukta vecuma grupu pieeju: “Šādas grupas ir balstītas uz pētījumiem un mācību teoriju par to, kā bērni mācās, veidojot uz attīstību vērstu pieeju. Šie pamati veicina, iedrošina un atbalsta izglītības modeli, kura centrā ir bērna labklājība (Goodlad un Anderson 1987), izstrādājot struktūru, kurā skolotāji pielāgo mācību vidi bērniem, nevis otrādi (Amerikas Skolu administratoru asociācija).”[2]

Raksta avoti:

1.       The Case for Mixed-Age Grouping in Early Education. Lilian G. Katz, Demetra Evangelou,  Jeanette Allison Hartman. The National Association for the Education of Young Children, U.S., 1990

2.       The Multi-Age Classroom: What Research Tells the Practitioner. Sandra J. Stone. [3]

3.       Meeting Children Where They Are: The Multiage Classroom. Jay Underwood and Margaret Jones. August 22, 2016

4.       Achievement Effects of the Nongraded Elementary School: A Best Evidence Synthesis. Roberto Gutiérrez and Robert E. Slavin. SAGE, Jan 1, 1992,[4]

5.       The Benefits of Nongraded Schools. Barbara Nelson Pavan. October 1992[5]

[1] "The Case for Mixed-Age Grouping in Early Education : Lilian ...." 1 Jun. 1990, https://www.bookdepository.com/Case-for-Mixed-Age-Grouping-Early-Education-Lilian-G-Katz/9780935989311. Accessed 8 Jan. 2020.

[2] "Creating the Multiage Classroom: Amazon.co.uk: Sandra J ...." https://www.amazon.co.uk/Creating-Multiage-Classroom-Sandra-Stone/dp/067336240X. Accessed 8 Jan. 2020.

[3] "The Multi-Age Classroom: What Research Tells the ... - ASCD." http://www.ascd.org/publications/curriculum_handbook/413/chapters/The_Multi-Age_Classroom%40_What_Research_Tells_the_Practitioner.aspx. Accessed 8 Jan. 2020.

[4] "Research Review of Educational - CiteSeerX." http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.739.4431&rep=rep1&type=pdf. Accessed 8 Jan. 2020.

[5] "The Benefits of Nongraded Schools - Educational Leadership." http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/oct92/vol50/num02/The-Benefits-of-Nongraded-Schools.aspx. Accessed 8 Jan. 2020.