Kāpēc ir svarīgi vecākiem iesaistīties bērnu rotaļās?

09. Oct 2019, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Rotaļāšanās ieņem ļoti lielu lomu mazā cilvēka attīstībā. Tā palīdz attīstīt socializēšanās prasmes, veicina loģisko domāšanu, attīsta sīko motoriku un nostiprina arī bērna koncentrēšanās prasmes. Atliek vien izvēlēties bērna vecumam piemērotāko spēli.

Kā izvēlēties bērnam spēles, vaicājām pirmsskolas skolotākai Andai Krišjānei, kura ieteiks dažādiem vecumiem atbilstošānās spēles un arī sniegs ieteikumus, pēc kādiem kritērijiem tās izvēlēties.

Katram vecumam savas aktuālās spēles

Lai bērnam spēle būtu saistoša, svarīgi ņemt vērā bērna vecumu. Kā norāda Anda Krišjāne, bērnam, sasniedzot jau 3 gadu vecumu, būs aktuālākas spēles ar lielāku intelekta klātbūtni, kas vienlaikus palīdz nostiprināt arī iepriekš apgūtās zināšanas. “Ja jaunākā vecumā bērni nesadarbojās un viņu spēlēs ļoti svarīgu lomu ieņēma pieaugušais, tad sākot no 3 gadu vecuma bērni sāk vairāk spēlēties viens ar otru un sadarboties,” teic speciāliste. 

Brīdī, kad bērns jau pārkāpis 5 gadu vecuma slieksni, aktuālākās ir spēles, kurās tiek izspēlēti sižeti un lomas. A. Krišjāne: “Bērni vecumā no 5 līdz 7 gadiem izspēlē dažādus sižetus un spēles var būt jau sarežģītākas un stratēģiskas.”

Spēles un rotaļāšanās ir bērniem saprotama valoda, ar kuras palīdzību iemācīties un apgūt sarežģītas lietas. 

Kādai jābūt spēlei?

Lai spēle bērnam patiktu, tai, pirmkārt, jābūt kvalitatīvai – gan taustes ziņā, gan arī izmantošanas. Tas nozīmē, ka spēlei jābūt vienkārši uztveramai un arī no kvalitatīviem materiāliem. 

Savukārt spēles tēmas izvēle ir katra paša ziņā, ņemot vērā bērna intereses. “Ļoti bieži jau agrīnā vecumā var novērot, ka vienam labāk patīk matemātiskas lietas, citam –saistītas ar valodu, bet vēl kādam – radošas lietas saistībā ar mūziku,” skaidro A. Krišjāne.

Lai spēle bērnu ieinteresētu, tai jābūt saprotamai. A. Krišjāne: “Tas nozīmē, ka bērnam, izņemot spēli no kastītes, būs klāt vecāks, kurš kopā ar viņu iepazīsies ar noteikumiem, bet turpmāk bērns šo spēli var spēlēt arī pats. ”Speciāliste uzsver, ka gadījumos, ja spēle būs sarežģīta, grūti izkārtojama uz galda, bērnam tā apniks jau sagatavošanās procesā.

Spēlēm ģimenes lokā ir liela nozīme

Vai spēlēt spēles kopā ar bērnu? Speciāliste viennozīmīgi atbild – jā. “Bērnam ir svarīgi pašapliecināties savā ģimenē, jo kādā spēlē viņš beidzot var būt tikpat zinošs un gudrs kā mamma un tētis, tāpēc viņus uzvarēt, skaidro pirmsskolas skolotāja. Šī iemesla dēļ, viņasprāt, būtu svarīgi spēlēt spēles visai ģimenei kopā.

Pieaugušajiem, iesaistoties spēlē, ir svarīgi nepārņemt vadību un necensties spēli vadīt. Pēc Andas Krišjānes novērojumiem, pieaugušajiem gribas teikt bērnam priekšā, kā darīt pareizāk, taču vecākiem vajadzētu būt gudriem un bērnam palīdzēt ar uzvedinošiem jautājumiem, tā panākot, ka bērns iegūst arī motivāciju un zināšanas, kā nonākt pie vēlamā rezultāta.