Bērnudārza dienasgrāmata: Bērnudārza pasākumi omēm un opjiem

Bērnudārza dienasgrāmata: Bērnudārza pasākumi omēm un opjiem

25. Jan 2018, 00:21 ViKrEm mamma ViKrEm mamma

Mūsdienās mūsu ikdiena ir tik ļoti "skrienoša", ka bieži vien pat nepievēršam uzmanību sīkumiem. Dzīvojam no pirmdienas līdz piektienai, no rīta pieciem līdz vakara astoņiem ar savu ritmu un savu skrējienu. Katram no trim mūsu bērniem ir bijis savs bērnudārzs - divi no tiem Rīgā, viens Pierīgā un esmu patiesi gandarīta, ka mums ir bērnudārzs Pierīgā, ka mums ir bērnudārzs "ar sirdi", kur tiek piedomāts pie tik daudz kā, piemēram, Ziemassvētku mūzika vakaros, kad gājām mazajiem pakaļ svētku laikā, izrotāta eglīte pie bērnudārza, sazīmēti burtiņi un trotuāra, gaitenī bērnu darbu izstāde. Mums ir arī EKO dārziņš, kur kopīgi vācam papīrus, sacenšoties savā starpā starp grupiņām, kurš to izdarīs visvairāk, Ziemassvētku paciņas mums ir auduma maisiņos. Šķiet sīkumi, bet ļoti, ļoti mīļi.

Un mums ir lielisks pasākums vecvecākiem katru gadu janvārī. Īpašs koncerts, īpaša pasēdēšana un iepazīšanās citam ar citu bērnudārzā, pie sava mazbērna.

Jums šķitīs dīvaini? Man arī pirmajā gadā tā likās un uz to tik ļoti neiespringu, jo pasākums iekrīt darba dienā, pat ne piektdienā un mūsu opīši un omes ir 120km un 200km attālumā no mums. Šoreiz gan viena ome un opītis uz pasākumu nosolījās atbraukt, jo gribot redzēt, kāds tad būs šis īpašais pasākums. Mums bija jāsagatavo fotogrāfijas, kur bērns ir kopā ar vecvecākiem, tās viņi izvietoja kā foto izstādi un vēlāk arī uzdāvināja vecvecākiem.

Kopīgs koncerts visām grupiņām un visiem vecvecākiem bija zālē un otrā daļa norisinājās katrā grupiņā aizvadot rotaļas, iepazīstoties.

Pēc omes stāstītā, pasākums esot bijis ļoti sirsnīgs un mīļš, šī arī ir iespēja vecvecākiem iepazīties ar audzinātājām, kuras īstenībā ar mūsu bērniem pavada lielāko ikdienas daļu, kuras redz mūsu bērnu veiksmes un neveiksmes, kuras redz bērnu stiķus un niķus...

Šādi ir arī iespēja audzinātājām tuvāk iepazīt bērnus, bērnu ģimenes un izrādās, mēs pat paši nezinājām, ka 3 bērniem vecvecākiem saknes ir mūsu mazajā mazpilsētā un mūsu mazajā ciematā, kas ir 200km no bērnudārza... Un tas atklājās šajā pasākumā.

Vai Jums bērnudārzā notiek pasākumi, kuri tiek īpaši organizēti vecvecākiem? Kā Jūs šādus pasākumus vērtējat?