Aug mūsu ozoliņš

29. Aug 2014, 16:40 mazzaa88 mazzaa88

Kas ir stiprums? Tas nepastāv niknumā, bet iespējā darīt
citiem labu. Labu darīt ir atdot no sava spēka citiem. To
spēj tikai tas, kam daudz spēka. Koks ir stiprs un
sirds ir stipra.