Pētījums veikts pēc Latvijas Alus un dzērienu iepakojumu savienības pasūtījuma.

 

Gandrīz puse aptaujāto jeb 49% uzskata, ka, samaksājot augstāku cenu par dzērienu jeb tā saukto depozītmaksu, iedzīvotāji jau būtu norēķinājušies par tukšās taras savākšanu un nevēlas veikt papildu aktivitātes, piemēram, nest nodot pudeles tam paredzētās vietās. 16% pētījuma dalībnieku nebija viedokļa par šo jautājumu, bet 35% tam nepiekrita.

 

Tai pat laikā 93% aptaujāto iedzīvotāju atzina, ka viņus uztrauc apkārtējās vides tīrība.

 

Pētot cilvēku personīgo un viņu ģimenes locekļu rīcību, noskaidrots, ka 17% aptaujāto reizēm izmet PET pudeles dabā, bet 83% apgalvo, ka nedara to nekad. Savukārt 6% aptaujāto uzskata, ka izmesta PET pudele nerada kaitējumu videi, bet 94% atzīst, ka tas rada kaitējumu.

 

Visbiežāk PET pudeles dabā mēdz izmest respondenti vecumā no 15 līdz 24 gadiem (41%), 25 līdz 34 gadus vecie (22%), kā arī tie, kuri dzērienus PET pudelēs iegādājas vismaz reizi nedēļā (23%). Savukārt PET nekad neizmetot dabā 65 – 74 gadus veci iedzīvotāji (98%) un tie, kuri dzērienus PET pudelēs iegādājas reizi vai dažas reizes pusgadā (96%) vai retāk (95%).

 

Tikai 3% aptaujāto iedzīvotāju finansiāls stimuls šķita pietiekoša motivācija, lai neizmestu PET iepakojumu dabā. Pārējie respondenti atzina, ka viņus motivētu dažādu stimulu kombinācija: vairāk informācijas par PET nodarīto kaitīgumu videi, papildu PET nodošanas vietas un monetārie stimuli.

 

Turklāt finansiālajam stimulam jābūt pietiekoši lielam, liecina pētījums. Atbildot uz jautājumu, cik liela samaksa par tukšās pudeles nodošanu iedzīvotājus motivētu to nodot speciālās vietās, visbiežāk minēti 5 – 10 santīmi, kas veidotu 10-14% no dzēriena cenas veikalā.

 

Pētījuma ietvaros veiktas divas kvantitatīvās aptaujas iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 74 gadiem, ko veica Analītisko pētījumu un stratēģijas laboratorija un SKDS, kā arī divas minigrupu diskusijas – viena vecuma grupā no 16 līdz 24 gadiem un otra vecuma grupā no 25 līdz 50 gadiem.

 

Vai Tu savās mājās šķiro atkritumus? Kāpēc?

Delfi