JL aicina sakārtot bērnu reģistrācijas sistēmu bērnudārzos

JL aicina sakārtot bērnu reģistrācijas sistēmu bērnudārzos

29. May 2010, 09:55 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Partijas Jaunais laiks Rīgas domes (RD) deputāte Baiba Brigmane aicina sakārtot pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju Rīgas pašvaldības bērnudārzos.


Deputāte aicina respektēt vecāku vēlmi un izveidot bērnu reģistrācijas vienoto rindu, uzdodot šo funkciju veikt Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta speciālistiem.


Uz nepilnībām šobrīd spēkā esošajos 19.06.2007. RD sasitošajos noteikumos Nr. 79 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”, norādījuši gan bērnu vecāki, gan LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, gan Latvijas Republikas Tiesībsargs R. Apsītis, gan LR Veselības ministrijas Veselības inspekcija, gan citas institūcijas, tomēr problēmas Rīgā palikušas neatrisinātas.

Deputāte B. Brigmane norāda, ka ir jāizmanto jau Rīgas pašvaldībā esošā pieredze. Vairākus gadus spēkā ir saistošie noteikumi Nr. 76, kas nosaka personu loku, kurām pašvaldība piešķir dzīvokļus.

"Šajos noteikumos ir atrunāta gan iedzīvotāju reģistrācijas, gan pabalstu piešķiršanas kārtība,” skaidro deputāte B. Brigmane, "lielisks paraugs, ko izmantot, lai sakārtotu bērnudārzu rindu jautājumu.”

Līdz šim ir pietrūcis politiskās gribas, lai pilnveidotu šo sistēmu un novērstu iespējamos korupcijas riskus.

13. Oct 2009, 16:39

Nu, šī gan ir laba doma!