20 tautasdziesmas par Ziemassvētkiem, kuras var iemācīties arī bērni

20 tautasdziesmas par Ziemassvētkiem, kuras var iemācīties arī bērni

22. Dec 2023, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Domājams, nav vajadzības lieku reizi atgādināt, ka līdz Ziemssvētiem vairs nav ilgi atlicis.

Noteikti jau esi sākusi domāt par dāvanām, tērpiem sev un bērniem, bet vai ir atlicis piedomāt par to, kādu dzejolīti skaitīsiet pie svētku eglītes? 

Ja esi piemirsusi par svētku dzejolīšiem, nav iemesla krist panikā! Māmiņu Klubs ir veicis nelielu revīziju Dainu skapī, atrodot foršākās tautasdziesmas par Ziemassvētkiem, kuras bērniem (pieaugušie arī drīkst) skaitīt pie eglītes.

Eima bišu klausīties
Ziemassvētku vakarā.
Ja bitītes daiļi dzied, 
Tad būs silta vasariņa.

***

Gausi nāca, drīz aizgāja
Tie bagāti ziemas svētki:
Trīs dieniņas, trīs naksniņas-
Iet pār kalnu dziedādami.

***

Kādu dziesmu dziedāsim
Ziemas svētku vakarā?
Pīrāgam nabagam
Abi gali nodeguši.

***

Kas tur rībina
Uz istabiņu?
Ziemas svētki dancina
Savu kumeliņu.

***

Dieviņš stāv aiz vārtiem
Nosalušu kumeliņu;
Pūtiet guni, lauziet skalus,
Laidiet Dievu istabâ.

***

Nāc, māsiņ, ciemoties
Ziemassvētku vakarā:
Būs pupiņas, būs zirnīši,
Būs cūciņas šņukurīt's.

***

Pūti, pūti, ziemelīti,
Ziemas svētku vakarā,
Klētī pūti miežus, rudzus,
Stallī bērus kumeliņus.

***

Sanākat, jaunas meitas,
Šovakar laimes liet;
Man iedeva vecais tēvs
Bikšu pogu riekšaviņu.

***

Ziemsvētki sabrauca
Pa rudzu lauku,
Zālīti mīdami,
Asniņus celdami.

***

Ziemas svētki sabraukuši
Rakstītām kamanām;
Tekat, bērni, saņemat
Basajām kājiņām.

***

Ziemas svētki naudu skaita
Ledus kalna galiņā;
Es gribēju klāti tikt
Ar nekaltu kumeliņu.

***

Simtu cepu kukulīšu,
Ziemas svētku gaidīdama:
Simtiņš nāca danča bērnu
Ziemas svētku vakarâ.

***

Sudrabiņa lietiņš lija
Ziemas svētku vakarā,
Visi sīki žagariņi
Sudrabiņu vizināja.

***

Cepu, cepu kukulīti,
Citu lielu, citu mazu:
Simtiņš nāca danča bērnu,
Cits bij' liels, cits bij' mazs.

***

Labvakar, nama māte,
Vai gaidīji budēlīšus?
Ja gaidīji budēlīšus,
Atver durvis līdz galam.

***

Še liels namiņš
Kā liela muiža,
Še var ķekatas
Līkumus mest.

***

Ķekata, ķekata,
Pīragu, pīragu!
Pīrags klētī,
Krustiņš virsū.

***

Izcepu kukuli
Četriem stūriem:
Tas bij ķekatu
Mielastiņš.

***

Nedomā, nama māte,
Ka es nācu gaļas ēst:
Es nenācu gaļas ēst,
Nācu savas lustes dēļ.

***

Sen dzirdēju, nu redzēju
Ziemassvētku kumeliņu:
Līdz zemīti krēpes vilka,
Ar basām kājiņàm.

financecompany financecompany 24. Feb 2023, 17:16

Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3%? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan, student Loan, debt consolidation Loan etc.. no matter your credit score.
Personal Loans (Secure and Unsecured)
Business Loans (Secure and Unsecured)
Consolidation Loan and many more.

Contact US for more information about Loan offer and we will solve your
financial problem. contact us via email: muthooth.finance@gmail.com
Phone number: +917428831341 (Call/What's app)