Pabalsti un atlaides Trīņu vecākiem

Pabalsti un atlaides Trīņu vecākiem

06. Dec 2019, 14:55 BVK BVK

Kādas ir sajūtas gaidot Trīnīšus? Sireālas, ko jau aprakstiju! Un tikpat sireālas sajūtas ir domājot par to kā visus uzturēt pabarot, kā tas būs naudas izteiksmē?Kā būs ar pabalstiem un citām atlaidēm? O jā, tagad, kad mazie iet dārziņā ar vecāko brāli un gājuši ir katru mēneša dienu(izņemot brīvdienas) paskatoties dārziņa rēķinā ieplešas acis...

Pirmkārt jaunajiem vecākiem visa svarīgā informācija ir jāizlasa Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājas lapā->>>

Ģimenes valsts pabalstu piešķir par katru ģimenē audzināmo bērnu no viena gada vecuma, taču ne ilgāk kā līdz dienai, kad viņš sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.Tas attiecas arī uz dvīnīšiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniņiem. Kurš no dvīņiem vai trīnīšiem ir pirmais, kurš otrais un kurš trešais bērns ģimenē, to nosaka pēc dzimšanas reģistrā ievadītajiem datiem, reģistrējot bērna dzimšanas faktu dzimtsarakstu nodaļā. Šī informācija ir atspoguļota arī izsniegtajā dzimšanas apliecībā, kurā norādīts ne tikai dzimšanas gads, diena un mēnesis, bet arī dzimšanas laiks.

Piemēram: Ģimene ir sagaidījusi trīnīšus. Šie bērni ir pirmdzimtie. Tātad ģimenes valsts pabalsts tiks piešķirts par katru ģimenē audzināmo bērnu - par pirmo 11,38 eiro mēnesī, par otro bērnu ģimenē būs 22,76 eiro mēnesī, bet par trešo bērnu - 34,14 eiro mēnesī.Kopējā ģimenes valsts pabalsta summa būs 68,28 eiro mēnesī.Ģimenes valsts pabalsta par trim bērniem saņēmējam tiks piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par trim bērniem – 66 eiro mēnesī.

Ja ģimenē, kurā ir piedzimuši dvīnīši vai trīnīši, šie bērni nav pirmdzimtie, t.i., ģimenē jau ir bērni, tad bērnu skaitu ģimenē nosaka, ņemot vērā visus bērnus.

Piemēram: Ģimenē ir divi bērni. Vienam 7 gadi, otram 3 gadi. Piedzimst dvīnīši. Tātad - trešais un ceturtais bērns ģimenē.Kopējais ģimenes valsts pabalsta apmērs par četriem bērniem būs 118,35 eiro mēnesī: par pirmo bērnu ģimenē 11,38 eiro, par otro bērnu 22,76 eiro, par trešo bērnu 34,14 eiro,par ceturto bērnu 50,07 eiro.Gimenes valsts pabalsta par četriem bērniem saņēmējam tiks piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par četriem bērniem – 116 eiro mēnesī, jo par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs ir par 50 eiro mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopjamo bērnu skaitu ģimenē.

Par Paternitātes atvaļīnājumu ir vairāki viedokļi un diskusijas, kad mēs meklējām informāciju vai par 3 bērniņiem uzreiz būs tēvu dienas x3, tad protams atdūrāmies pret to, ka darba likumā nav norādīts, ka pienākas tēvu dienu skaits x bērnu skaits dzemdībās.Tomēr, aprunājoties ar dvīņu vecākiem, kuri pārliecināja,ka pienākas, mēs gaidijām lēmumu. Un lēmums bija par paternitates pabalsta piešķiršanu un tās bija 30 dienas.Tas bija liels atvieglojums, lai aprastu un iedzīvotos ar trīs mazuļiem, kaut tā varētu visu gadu, bet diemžēl vai par laimi tas bija vesels mēnesis. Lūdzu vecāki sekojam un iesniedzam pieteikumus, un visu noskaidrojam VSAA uz vietas, jo neviens cits mums priekšā nepateiks, vienīgi mēs paši varam izcīnīt to, kas pienākas :)

Vienreizējais sociālais pabalsts ir domāts kā materiālais atbalsts ģimenēm, kurās piedzimuši trīnīši, ņemot vērā, ka ar trīs bērnu vienlaicīgu piedzimšanu un kopšanu rodas ievērojami lielāki papildu izdevumi. Kopš 2014. gada pabalsts ir 8538 eiro pēc nodokļu samaksas.

Kā arī katra pašvaldība lemj par vienreizējā pabalsta piešķiršanu savas pilsētas iedzīvotājiem, kuriem ir piedzimuši trīnīši. Mūsu gadījumā tā bija Valmieras dome.

Un protams piedzimstot trīnīšiem esam, jau automātiski 3+ jeb daudzbērnu ģimene, tātad savā īpašumā,aizpildot pieteikumu www.godagimene.lv (lai abi vecāki iegūtu savu karti,katram jāaizpilda savs iesniegums), ieguvām 3+karti.Ar, kuru ir daudz un dažādas atlaides, kuras ir uzskaitītas katalogā, kurš nāk uz sevis norādīto epastu. Atlaides ir gan vilcienos,autobusos, kuros bez maksa svar braukt valsts svētkos, kā arī valsts atbalsts jeb atlaide uz nekustamo īpašuma nodokli, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli u.c un visam,protams, nepieciešams sekot līdzi ;)

Kad mazie jau sākuši iet dārziņā,aktuāli ir atlaide arī pašvaldības dārziņam.Sekojiet līdz. un iesniedziet iesniegumu savai pašvaldībai, katra mācību gada sākumā!!!Tas ir būtiski. lai saņemtu atlaidi, kā arī daudzbērnu ģimenēm ir atlaides pulciņiem vai sporta skolas treniņiem. 

Jāņem vērā, ka šis viss var katru gadu mainīties :)

Jauku dienu...