No šodienas var sākot izmantot valsts atbalstu auklēm un bērnudārziem

No šodienas var sākot izmantot valsts atbalstu auklēm un bērnudārziem

01. Sep 2013, 10:45 Sandija Māmiņu Klubs Sandija Māmiņu Klubs

No 1.septembra vecāki, kuru bērniem pēc pusotra gada vecuma nav atradusies vieta pašvaldības bērnudārzā, var saņemt mērķa maksājumu - 100 latu mēnesī bērnu pieskatīšanas pakalpojuma nodrošināšanai, piemēram, auklēm un privātajiem bērnudārziem.

Kā skaidro Labklājības ministrija (LM), valsts šo atbalstu piešķirs līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai jeb līdz bērna četru gadu vecumam. Līdz ar pašvaldību finansiālu atbalstu Rīgas plānošanas reģionā kopējā atbalsta summa nepārsniegs 160 latus, bet ārpus Rīgas - 130 latus.

Valsts atbalstīs tikai sertificētus pakalpojumu sniedzējus. Atbalsts tiks izmaksāts privātam pakalpojuma sniedzējam - Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētai privātās izglītības iestādei vai Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrētam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, arī auklēm, par ne mazāk kā astoņu stundu darba dienu.

Aukļu kursu apmācību pabeigšanai ir noteikts pārejas periods, proti, no šā gada 1.septembra līdz gada beigām bērnu uzraudzības pakalpojumu varēs sniegt arī persona, kura neatbilst izglītībai noteiktajām prasībām.

Lai saņemtu atbalstu izdevumu segšanai par privātā pirmskolas izglītības iestādē saņemtajiem pakalpojumiem, privātajai izglītības iestādei bērns jāreģistrē Valsts izglītības informācijas sistēmā. Savukārt, lai saņemtu valsts atbalstu izdevumu segšanai par bērnu uzraudzības pakalpojumiem, vecākam jānoslēdz rakstisks līgums ar bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju.

Tāpat vecākam ir jāinformē pašvaldība, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta, par to, ka bērns saņem pakalpojumu privātā izglītības iestādē vai pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja.

Valsts atbalstu privātajiem pakalpojumu sniedzējiem izmaksās Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), pamatojoties uz to iesniegtiem pieprasījumiem par sniegtajiem pakalpojumiem par iepriekšējo mēnesi.

Kā skaidro LM, vecāks pats nevar sniegt savam bērnam uzraudzības pakalpojumu un nevar saņemt valsts atbalstu par sava bērna pieskatīšanu. Taču, piemēram, bērna vecmāmiņa, kas izpilda visas bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzējam noteiktās prasības, var veikt bērna uzraudzību un attiecīgi saņemt arī valsts atbalstu. Tāpat nav radīti nekādi šķēršļi tam, lai vecāku prombūtnē bērnu pieskatītu personas, kurām vecāki uzticas. Šīm personām nav nekur jāreģistrējas, taču šajā gadījumā valsts atbalsts nebūs pieejams.

Valsts atbalsta izmaksa tiek pārtraukta pēc 30 dienām no brīža, kad bērnam tiek piedāvāta vieta pašvaldības izglītības iestādē.

Iepriekšminēto paredz šodien spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība" un "Kārtība, kādā tiek aprēķināts un piešķirts valsts atbalsts bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā pakalpojumu sniedzēja".

Paredzēts, ka noteikumi par valsts atbalsta izmaksu privātajiem pakalpojumu sniedzējiem darbosies līdz 31.decembrim. Valsts atbalsts pašvaldību pirmskolas izglītības iestāžu rindu likvidēšanai tiks piešķirts arī nākamgad, taču tam regulējumu vēl tikai izstrādās IZM, skaidro LM.

Avots: LETA

bubuks23 bubuks23 01. Sep 2013, 11:55 MiniAnna

Pēc būtības vajadzētu saņemt abus,bet to kopējā summa nevar pārsniegt 160Ls Rīgā , tātad,ja dārziņš maksā līdz 160Ls (neskaitot ēšanu) to nosedz finansējums,bet pārējo pati piemaksā. Ēdināšana nedrīkst būt iekļauta tajā summā,pat ja dārziņš maksā 105Ls,tad tikai tik tev apmaksās! 😀 Cerams pareizi un saprotoši uzraksīju 😃

bubuks23 bubuks23 01. Sep 2013, 11:53 scorpio

Tu viņus nevari dabūt, bet privātais dārziņš vai sertificēta aukle,kam uzticēsi savu mazo 😉 A ja pati sēdi mājās ar mazo,tad ne.

01. Sep 2013, 11:43

manam bērnam valsts dārziņā vieta būs kad viņam būs 3 gadi.

01. Sep 2013, 11:42

mans bērns vēl neiet dārziņā, tas sanāk, ka es varu dabūt tos 100 ls ?