Vecāku ABC: Kurš bērnu audzināšanas stils ir jūsējais?

13. Jun 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Katrs no mums vēlas savus bērnus izaudzināt par drosmīgiem, zinātkāriem un arī  pieklājīgiem cilvēkiem, taču vienas pareizās metodes nav. Cik dažādi ir vecāki un bērni, tik dažādi arī audzināšanas stili!

Māmiņu Kluba Vecāku skolas lektore, izglītības psiholoģe Kristīne Rihanova stāsta, ka pastāv četri visaptveroši audzināšanas stili. Iepazīsties ar tiem tuvāk, lai noskaidrotu, kurš ir tev raksturīgais!

  • Neiesaistītais: vecākiem ir zems atsaucīgums un zemas prasības.
  • Visatļaujošais: vecākiem ir augsta atsaucība, bet zems prasīgums.
  • Autoritārais: vecāki izrāda zemu atsaucību, bet augstu prasīgumu.
  • Autoritatīvais: vecāki ir gan atsaucīgi, gan prasīgi.

Vecāku, kuriem raksturīgs neiesaistīts audzināšanas stils, bērni var darīt, ko grib. “Kad bērnam rodas kādas problēmas, vecāki norobežojas un nespēj palīdzēt. Tomēr mēs zinām, ka bērniem jau no dzimšanas ir dažādas problēmas un nepieciešams atbalsts. Šajā gadījumā vecāki to varbūt dara mehāniski, bet emocionāli nav iesaistīti,” stāsta izglītības psiholoģe Kristīne Rihanova.

Visatļaujošā audzināšanas stila gadījumā situācijās, kad bērnam nepieciešamas robežas, vecāki nespēj tās nospraust. “Tad bērns nevar izturēt spriedzi, jo viņam vajag rāmjus. Šādos gadījumos bērns var vairāk kliegt un izrādīt agresiju, jo viņam nepieciešamas robežas, kuru pietrūkst,” skaidro speciāliste. Pretēji ir autoritārā stila gadījumā, jo tajā robežas noteiktas pārāk stingras, līdz ar to nepastāv vietas diskusijām un pārrunām, kas gan ir ļoti svarīgi bērna pašapziņai, lai viņš zinātu, ka ir vērtīgs.