Plāno stingrākus noteikumus bērnu rotaļlaukumiem

Plāno stingrākus noteikumus bērnu rotaļlaukumiem

22. Feb 12:48 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Pirms dažiem gadiem, apsekojot vairāk nekā 180 rotaļlaukumus, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) lielākajā daļā rotaļlaukumu atklāja dažādas nepilnības. Vairāk nekā 60% apsekoto rotaļlaukumu bija salauzti un bojāti elementi, vēl biežāk laukuma pārklājums neatbilda prasībām. Šādas neatbilstības konstatētas arī atkārtotās pārbaudēs. Tādēļ Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Drošuma prasības bērnu spēļu laukumiem”.

Noteikumu projektā ietvertas obligātās drošuma prasības, kuras jāievēro spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu vai spēļu laukumu ražotājam, importētājam vai izplatītājam. Tāpat noteiktas obligātās pārbaudes, kuras spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu vai spēļu laukuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam obligāti jāveic pēc to uzstādīšanas. Noteikta arī spēļu laukumu reģistrācijas, to apkopes jeb uzturēšanas un uzraudzības kārtība.

Jānorāda, ka atlaban Latvijā drošuma prasības publiski pieejamiem bērnu rotaļlaukumiem noteic 2013. gadā izdotās PTAC vadlīnijas. To ievērošana lielā mērā ir brīvprātīga, un vairākās pārbaudēs nācies secināt, ka ar to ievērošanu reālajā dzīvē nevedas

Paredzams, ka izstrādātās drošuma prasības veicinās jau uzstādīto un lietošanā esošo, kā arī no jauna lietošanai atvērto bērnu spēļu laukumu drošumu un sekmēs kvalitatīvu to uzturēšanu.

Plānots, ka minētā kārtība stāsies spēkā no 2020. gada 1. janvāra, kad visām no jauna uzstādītām spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām vai spēļu laukumiem būs jānodrošina akreditēta pārbaudes veicēja īstenota pēcuzstādīšanas pārbaude, kā arī reģistrācija. Uzraudzību šajā jomā veiks PTAC.

Vienlaikus tiks noteikts sešu mēnešu periods, kura laikā visiem jau pirms noteikumu stāšanās spēkā uzstādīto spēļu laukumu valdītājiem būs jānodrošina spēļu laukuma riska novērtējums, kā arī jāreģistrē spēļu laukums.