Nekustamo īpašumu attīstītājs NCC Housing un Māmiņu Klubs apkopojis kritērijus drošam bērnu laukumam

Nekustamo īpašumu attīstītājs NCC Housing un Māmiņu Klubs apkopojis kritērijus drošam bērnu laukumam

03. Jun 2014, 00:01 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Bērnu aizsardzības dienai par godu nekustamo īpašumu attīstītājs „NCC Housing” sadarbībā ar „Māmiņu Klubs” īstenoja projektu „Drošs rotaļu laukums”, kura ietvaros apkopoja kritērijus drošam bērnu laukumam. Šie ietikumi varētu noderēt pašvaldībām, nekustamo īpašumu attīstītājiem un apsaimniekotājiem, lai tās attīstītu pilnvērtīgu vidi ģimenēm ar bērniem.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pašvaldībām un nekustamo īpašumu attīstītājiem ir jānodrošina bērnu rotaļu laukumi. Tomēr šobrīd normatīvajos aktos nav vienotu kritēriju bērnu laukumu izveidei – katrs tos var izbūvēt pēc saviem ieskatiem. Tieši zināšanu un kritēriju trūkumus bērnu laukumos rada apstākļus nedrošai videi un traumatismam. Vēl joprojām daļā padomju laikā celto mājokļu pagalmos ir sabojāti, fiziski novecojuši un savu laiku nokalpojuši bērnu laukumi, kas neatbilst mūsdienu prasībām un ir pat bīstami.

„NCC Housing” ir viens no lielākajiem dzīvojamo māju attīstītājiem Latvijā, kas šobrīd attīsta nozīmīgus projektus „NCC Mājas Putnu ielā 31” Ziepniekkalnā un „NCC mājas Biķernieku ielā 160” Mežciemā. Sadarbībā ar „Māmiņu Klubs”, tika aptaujāti bērnu vecāki, aicinot tos novērtēt kopumā bērnu laukumus Latvijā un izteikt savus ierosinājumus to drošības uzlabošanai, kas noderēs nekustamo īpašumu attīstītājiem, pašvaldībām un apsaimniekošanas uzņēmumiem.

Mareks Kļaviņš, SIA „NCC Housing” valdes loceklis: „Kopā ar „Māmiņu Klubu” aptaujājām jaunos vecākus, lūdzot nosaukt lietas, kas viņiem ir svarīgas, lai bērnu rotaļu laukums būtu drošs. Viena no biežāk nosauktajām lietām ir plānojums un laukuma atrakciju savstarpējais attālums, lai bērni skrienot ar tām nesadurtos, piemēram, ar kustīgām šūpolēm un karuseļiem. Otra svarīgākā lieta ir laukuma segums, kam jābūt „draudzīgam” bērnu krišanai. Kā trešo svarīgāko kritēriju mazo bērnu vecāki min atsevišķu laukumu izveidi mazajiem un lielajiem bērniem.

Mūsu pieredze rāda, ka arī tīņiem ir jābūt savam laukumam, kur izvietoti, piemēram, ielu vingrošanas rīki vai ierīkots basketbola laukums, nevis kā vairums projektos ir bērnu laukumi tikai mazajiem bērniem. Tam ir arī zināms pamatojums, jo jauniešu aktivitātēm ir vajadzīgas lielākas platības. Tāpēc tādas iespējas ir attīstot tikai lielus projektus, kur ir iespējams tam paredzēt teritoriju. Šobrīd pilsētās trūkst laukumi tīņiem sporta un atpūtas aktivitātēm. Manuprāt, tieši pašvaldībām par to būtu vairāk jādomā un jāizskata iespējas šādus laukumus būvēt pie mācību iestādēm vai to teritorijās.”

Kristīne Damškalne, „Māmiņu klubs” portāla redaktore: „Latvijā ir augsts bērnu traumatisms, tāpēc ikvienam jaunajam vecākam ir svarīgi, lai viņu bērns atrastos drošā vidē. Kopā ar vecākiem apkopojām ieteikumus, kas noderētu ikvienam bērnu rotaļu laukumu ierīkotājam un uzturētājam, lai tas būtu drošs arī mazajiem bērniem. Šie ieteikumi noderēs arī citiem vecākiem, lai novērtētu bērnu laukuma drošību un daudz lielāku uzmanību pievērstu bērnu uzraudzībai tajos.”

Lai gan NCC vienmēr ir rūpējies par bērnu drošību rotaļu laukumos, atsevišķas jaunas lietas tas plāno izmantot rotaļu laukumu izveidē jaunajos mājokļu projektos - „NCC Mājas Putnu ielā 31” un „NCC Mājas Biķernieku ielā 160”.

Projekta ietvaros vecāki šī gada martā un aprīlī portālā www.maminuklubs.lv varēja dalīties ar idejām un priekšlikumiem drošiem bērnu spēļu laukumiem.

Kritēriji drošam rotaļu laukumam:

  • Atbilstošs segums: Svarīgi ir parūpēties par bērna drošu krišanu – jābūt attiecīgam mīkstam segumam, atrakcijām jābūt ar drošības margām vai sietu un jāparedz zems krišanas augstums no tām. Slidkalniņiem, kas ir augstāki par 2 metriem, ir jābūt aprīkotiem ar barjerām, vismaz slīdēšanas daļas sākumposmā.
  • Drošības zona: Svarīgi, lai atrakcijas viena no otras atrastos pietiekamā attālumā, tādā veidā neapdraudot citus bērnus. Plānojot atrakcijas rotaļu laukumā, jāņem vērā bērnu iespējamā pārvietošanās. Vai bērniem, skrienot no vienas atrakcijas uz citu, ceļā nav kustīgas šūpoles vai rotējoši karuseļi.
  • Atsevišķi laukumi vai zonējumi dažādām vecuma grupām. Vienā bērnu laukumā nevajadzētu apvienot atrakcijas dažādiem bērnu vecumiem. Pretējā gadījumā mazie bērni vēlēsies spēlēties tīņu tuvumā, un tas var radīt traumu gūšanas riskus.
  • Atrakcijām nedrīkst būt asu malu, izmantotajiem baļķiem –atskabargas. Nedrīkst būt naglas un atsegtas skrūves. Tāpat laukumā vajadzētu izvairīties no šķēršļiem, aiz kuriem bērns var paklupt. Ja ir četrstūraini beņķi un galdi, tad to malas būtu ieteicams aplikt ar gumiju vai citu mīkstu materiālu.
  • Palīdzība: Jābūt norādītiem atbildīgā uzturētāja kontaktiem, ar ko var sazināties, ja bērnu vecākiem rodas aizdomas par kādas atrakcijas drošību. Atrakcijas būtu jāizvēlas tā, lai mazo bērnu laukumos vecākiem būtu iespēja piekļūt pie atrakcijām no apakšas vai no citas vietas (it sevišķi tā ir problēma sen uzstādītām atrakcijām). Reizēm bērni pagrūž cits citu, tāpēc ir svarīgi, lai var tiem tikt klāt.
  • Uzraudzība: tikpat būtiski kā drošas konstrukcijas ir arī par bērnu uzraudzība. Mazus bērnus nedrīkst atstāt vienus pašus bērnu laukumā – ir jābūt uzraudzītājam (vecāki, aukle, vecvecāki), kas strīda gadījumā var bērnus izšķirt un uzmanīt, lai tie droši izmanto atrakcijas. Būtu vēlams arī izlikt instrukciju, kurā vecāki var iepazīties ar atrakciju draudzīgu ekspluatāciju, kā arī kāda vecuma bērniem tā ir paredzēta.
  • Ilgmūžība: Jāparūpējas, lai materiāli tiek apstrādāti, atbilstoši mūsu laikapstākļiem, piemēram, metālam ir jābūt pārklātam ar krāsu, kas aizsargā no korozijas. Arī metāla trosēm jābūt aizsargātām no korozijas.