VIDEOsveiciens jums Māmiņdienā, jaukās!

10. May 2015, 00:10 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Par jums, jaukās, mums gribas Imanta Ziedoņa vārdiem teikt - "Ir tādi cilvēki – sirds ļoti dziļi. Liekas, nekā viņi neapjauž, Bet pašā dziļumā mīlestība - Nobrāztām rokām akmeņus lauž.". Un vai tad tā nav? Nav neviena šajā pasaulē spēcīgāka par māmiņas mīlestību, par to, ar kādām sāpēm reizēm cīnāmies, un jā - tiekam galā, kļūstam stiprākas, dzīvesgudrākas. Tas viss, ko piedzīvojam, pieder mums. Arī bērnu čalas!

20150506133802-51470.jpg

Ļauj man Tevi māmulīt,
Tavā dienā godināt,
Paldies teikt par katru rītu,
Kad nāc dienai modināt.

Tavi vārdi - silti vārdi,
Ietin sirdi maigumā,
Tavi vārdi - spēka vārdi,
Palīdz dienu spraigumā.

Tavi vārdi - gudri vērdi,
Liek mums augot padomāt,
Tavi vārdi- spēka vārdi,
Mūzam paliks padomā.

Mīļās Māmiņu Kluba māmiņas, sveicam jūs visas, visas Māmiņdienā!

Māmiņu Klubs