Kristības – pirmie lielie svētki bērniņa dzīvē

Kristības – pirmie lielie svētki bērniņa dzīvē

26. Dec 2018, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Mazulim ienākot ticīgu cilvēku ģimenē, laikam nav nekādu šaubu, ka vecāki steigs bērniņu nokristīt, tomēr arī tādās ģimenēs, kurās reliģiskās tradīcijas  nav pirmajā vietā, vecāki nereti izšķiras par to, ka mazuli nokrista. Apsvērumi, kādēļ vecāki gatavojas šim solim ir dažādi – tie var būt patiesi dziļi reliģiozi, gan, tāpat kā daudzas laulības, „skaists pasākums”, kas neko ļaunu nenodara, bet varbūt pēc tam bērns mazāk slimos…Patiesie iemesli, kādēļ vecāki krista bērnus, lai paliek uz viņu sirdsapziņas, Māmiņu klubs centās uzzināt pēc iespējas vairāk par kristību reliģisko un formalitāšu pusi, kā arī ielūkojās kristībās katoļu un luterāņu baznīcās.

Kādā vecumā bērnu vajadzētu kristīt?

Parasti bērnus krista pirmā dzīves gada laikā, bet iespējama ir arī vēlāka bērna kristīšana, vecumā, kad bērns jau pats saprot notiekošo.

Kādēļ bērnu vajadzētu kristīt?

Bērna dzimšana ir Dieva dāvana, par to vecāki pateicībā mazuli krista. Kristību laikā Dievs apliecina savu mīlestību pret viņiem, neatkarīgi no tā, kāda ir viņu uzvedība. Vecākiem un krustvecākiem jāapliecina bērna vietā ticība kristīgajai mācībai un jāsolās audzināt mazuli saskaņā ar kristīgi ticību.

Kādas formalitātes jānokārto, lai varētu nokristīt bērnu?

Lai noskaidrotu visus ar kristīšanu saistītos jautājumus, griezieties savas draudzes sekretariātā, lai vienotos par kristību dienu un citiem neskaidrajiem jautājumiem. Principā, līdzi nepieciešams ņemt bērna dzimšanas apliecību, savu pasi, jāzina ir krustvecāku vārds, uzvārds, personas kods un luterāņu baznīcās vecāki var arī bērnam dot kristību laikā otru – kristāmo vārdu.

Vai es varu kristīt bērnu, ja pret to iebilst otrs vecāks?

Pret otra vecāka gribu kristīt bērnu var tikai tādā gadījumā, ja šim vecākam nav bērna aprūpes tiesības. Ja laulība ir, piemēram, šķirta, bet aprūpes tiesības ir abiem vecākiem, tad jāpanāk vienošanās par jautājumiem, kas būtiski skar bērna dzīvi, un šāds lēmums ir arī kristības. Ja vecāki nevar vienoties mierīgā ceļā, tad jāvēršas ļaunākajā gadījumā tiesā. Bieži vien palīdz izskaidrojoša saruna ar mācītāju.

Kas vispār ir kristības?

Kristības pirmkārt jau ir Dieva mīlestības un svētības apsolījums. Kristot, bērns tiek uzņemts kristiešu kopienā.

Kurš rūpējas par baznīcas rotāšanu?

Bieži vien baznīca ir jau izgreznota ar ziediem, bet, ja vecāki vēlas īpaši ziedu rotājumu, tad nepieciešams vērsties pie attiecīgās draudzes mācītāja, un parasti tas ir iespējams.

Vai Dievkalpojuma laikā ir atļauts filmēt un fotografēt?

Katrā draudzē varētu būt savi noteikumi, tomēr parasti kristību dalībnieki tiek lūgti izvēlēties tikai vienu personu, kura fotografēs vai filmēs, lai izvairītos no nevajadzīgām nekārtībām.

Kā vajadzētu ģērbt kristāmo bērnu?

Apģērbu jāizvēlas ērtu, bet pēc iespējas svinīgāku. Daudzās ģimenēs ir kristāmās kleitiņas, kuras tiek nodotas tālāk no paaudzes uz paaudzi. Tā patiesi ir skaista tradīcija.

Cik kristības maksā?

Principā, kristības draudzes locekļiem ir par brīvu, ja vien nav īpašas muzikālas vēlmes, vai arī prasība pēc īpašām baznīcas dekorācijām. Daudzās baznīcās par kristībām tiek palūgts ziedojums.

Kurš var kļūt par krustvecāku?

Par krustvecākiem var kļūt tādi luterāņi, kas paši ir kristīti un iesvētīti, kam ir tiesības uzņemties atbildību par mazo bērniņu Dieva priekšā. Atceraties, ka viens no solījumiem, kuru krustvecāki dod altāra priekšā, ir uzņemties arī praktisku aizgādniecību par bērnu, ja rastos tāda nepieciešamība, tādēļ ir ieteicams, ka krustvecāki ir ģimene, bet tas nav obligāts noteikums. Var būt arī tikai viens krustvecāks (to praktizē tad, ja tikai viens ir draudzes loceklis), var būt arī vairāk nekā divi. Draudzes piederība nozīmē kādas evaņģēliski luteriskās draudzes, nevis tieši šīs.

Ja mēs vēlamies nokristīt bērnu, kā arī pie viena laulāties baznīcā, vai tas ir iespējams?

Jā, tas ir iespējams! Pārrunā šo situāciju ar draudzes mācītāju!

Vai vecākiem arī jābūt kristītiem?

Kristīt savu bērnu var tikai draudzes locekļi. Minimums vismaz vienam no vecākiem jābūt šīs draudzes loceklim, kas uzņemas atbildību par bērna mācīšanu Kristus vārdos ( ja otrs ir neticīgs, tad viņš svētbrīža laikā ir pie viesiem).

Vai iespējams kristīt bērnu, ja nav krustvecāki?

Kristības var būt un reizēm arī ir vispār bez krustvecākiem, ja nevar atrast piemērotus kandidātus, tad vecāki vieni paši uzņemas atbildību Dieva priekšā par savu bērniņu.

Kurš tur bērniņu kristību laikā?

Tas, vai bērnu dievnamā ienes un kristību brīdī tur vecāki vai krustvecāki, nav Baznīcas konkrēti noteikts. Visbiežāk to dara māte vai tēvs, jo viņi ir vistuvākie savam bērnam. Arī vēlāk tie būs viņi, kas audzinās savu bērnu ticībā, cerībā un mīlestībā. Tradīcija, ka kristībās bērnu mēdz turēt krustvecāki, nāk no laikiem, kad bērnu kristīja ļoti drīz pēc dzemdībām. Nereti māte vēl nebija atveseļojusies un nevarēja piedalīties kristību ceremonijā. Šodien tas ir daudz savādāk.

Kurā nedēļas dienā notiek kristības?

Bērnu, tāpat kā pieaugušo kristīšana, parasti notiek svētdienas dievkalpojuma laikā.