• Mīlestība bez nosacījumiem - atgādināsim bērnam, ka viņš tiek cienīts un pieņemts. Mēs mīlam bērnu tādu, kāds viņš ir.
 • Bērna panākumu un spēju atzīšana - mēs bieži pamanām tikai negatīvās lietas, taču labās uztveram kā pašsaprotamas vai normālas. Bērnu labās īpašības ir jāpamana un spējas jānovērtē. Var gadīties, ka bērniņš kaut ko iemācās, tiecoties pēc uzslavas. Tikpat svarīgi ir novērtēt ne vien rezultātu, bet arī pašu procesu, piemēram, redz, cik skaisti tu zīmē!
 • Pats savas dzīves noteicējs - radiet bērnam sajūtu, ka viņš pietiekami kontrolē savu dzīvi. Bērniem ir vajadzīga zināma kārtība un noteikumi, kuri ir jāpieņem, taču ir jābūt lietām, kur mazie var izdarīt savu izvēli.
 • Katrs bērns ir unikāls - novērtējiet uz uzsveriet to, kas katrā bērnā ir īpašs. Tās var būt personības iezīmes, fiziskās dotības, lietas, kas bērniņam padodas vai pozitīva izturēšanās.
 • Atbalsts īstajā brīdī - iejaucieties, ja bērns sevi novērtē negatīvi vai pauž bezcerības sajūtu. Bērnam ir jāzina, ka viņa bēdas vai vilšanās ir pamanītas. Un viņam ir svarīgi saņemt iedrošinājumu no vecākiem brīžos, kad ir bail vai nav pārliecības.
 •  

  Katra māmiņa un tētis ir pats lielākais eksperts sava bērna audzināšanā, ja vien viņiem pietiek drosmes ieklausīties sevī. Vecākiem vienmēr ir jātic bērna spējām, lai arī bērns pats tām noticētu. Tāpēc ir jājūtas labiem vecākiem, lai izdotos izaudzināt bērnu ar pozitīvu pašvērtējumu, kas nākotnē viņam ļaus vieglāk tikt galā visdažādākajās dzīves situācijās.

   

  2
  DVD "Bērnu emocionālā audzināšana"

  Akcijas cena ar piegādi uz mājām - 4,99Ls!


  DVD veidots vecākiem, kuri auklē bērniņus no 0-7 gadu vecumam.

   

  Šajā filmā vienkopus skaties 10 audzināšanas soļus jeb sērijas:

  1.sērija "Temperaments" - kā iepazīt sava bērna temperamentu un kādu audzināšanas modeli pielāgot?

  2.sērija "Ķermeņa kontrole" - kā iemācīt bērnam apzināties un kontrolēt savu ķermeni;

  3.sērija "Droša piesaiste" - kā izveidot emocionāli ciešas un drošas attiecības starp vecākiem un bērnu;

  4.sērija "Rotaļāšanās un fantāzija" - kā attīstīt bērnā radošumu un kāpēc tas vajadzīgs;

  5.sērija "Valoda un komunikācija" - pamati veiksmīgai komunikācijai un valodas attīstībai;

  6.sērija "Pozitīvs pašvērtējums" - kā veidot bērnam pozitīvu pašvērtējumu, kas ir veiksmīgas personības veidošanās priekšnoteikumus;

  7.sērija "Disciplīna" - sodīt vai nē? Piemērotākie disciplinēšanas paņēmieni bērnam;

  8.sērija "Emocijas" - kā izprast un tikt galā ar bērna emocijām;

  9.sērija "Koncentrēšanās un problēmu risināšana" - kāpēc bērnam jāmāca koncentrēties un kā tas vēlāk noder, ja bērnam jātiek galā ar dažādām dzīves situācijām;

  10.sērija "Iejūtība un gādīgums" - kā izaudzināt iejūtīgu, labu cilvēku?

   

  Pērc šeit>>>