Meklēs sirdsmāsiņas Bērnu slimnīcā

Meklēs sirdsmāsiņas Bērnu slimnīcā

28. May 2012, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Pirmdien, 28.maijā, tika atklāta akcija „Meklējam sirdsmāsiņu”, kuras laikā ar Rietumu Bankas labdarības fonda, Pētera Avena labdarības fonda „Paaudze” un laikraksta Diena atbalstu, vairāku mēnešu garumā tiks noskaidrotas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) sirsnīgākās un atsaucīgākās bērnu māsas. Akcijas noslēgumā 26 bērnu māsas tiks apbalvotas ar naudas prēmijām.

Akcija norisināsies no 28.maija līdz 30.septembrim, un šajā laika posmā ikviens varēs nobalsot par savu sirdsmāsiņu, aizpildot anketu portālā www.diena.lv/sirdsmasina vai visās Bērnu slimnīcas nodaļās, kur izvietoti informatīvie plakāti, pieteikuma anketas un balsošanas kastītes. Bērnu slimnīcas pacientu un viņu tuvinieku balsojumā tiks noskaidrotas 25 sirdsmāsiņas – pa vienai no katras nodaļas, savukārt slimnīcas vadība, sadarbojoties ar Māsu padomi, apbalvošanai izvirzīs vienu māsiņu no tām nodaļām, kuras nenonāk ilgstošā saskarsmē ar pacientiem (operāciju māsas, anestezioloģijas māsas u.c.), tomēr savu darbu veic ar sirsnību, gādību un atbildību, lai ikkatrs saņemtu labu aprūpi un veiksmīgi izveseļotos. Sirdsmāsiņas tiks apbalvotas ar naudas prēmijām un saņems atzinības rakstus no akcijas ''Meklējam sirdsmāsiņu'' patroneses - Valsts prezidenta kundzes Daces Seisumas.

BKUS valdes priekšsēdētāja Anda Čakša: „Gadu gaitā māsu darbs ir būtiski mainījies un kļuvis tehnoloģijām piesātinātāks – elektroniskie pacientu reģistrācijas žurnāli, zāļu ievades programmas, slimnīcu informācijas sistēmas, taču neatkarīgi no tehnoloģiju izmaiņām, nemainīga paliek pacienta vēlme pēc rūpīgas un kvalitatīvas aprūpes, uzmanības, mīļa vārda. Ieejot nodaļā, pirmais, ko vienmēr sastopu, ir māsa. Viņa zina visu – gan to, kur ir ārsts un pacienti, gan arī to, kādi izmeklējumi plānoti, kur novietotas medicīnas ierīces un vēl daudzas citas lietas. Šī spēja būt precīzām, zinošām, gatavām reaģēt uz jebkurām pārmaiņām, vienlaikus paliekot rūpīgām, mīļām un gādīgām, ir tas, par ko es māsas apbrīnoju, un tāpēc man ir ļoti liels prieks, ka mūsu slimnīcas māsām atkārtoti ir iespēja piedalīties šajā akcijā un kļūt par sirdmāsiņām.”

Rietumu Bankas labdarības fonda valdes priekšsēdētāja Inga Šīna: „Jau kopš mūsu fonda dibināšanas sākām mērķtiecīgi atbalstīt bērnu medicīnu un tajā skaitā arī medmāsu profesiju. Viens no mūsu galvenajiem mērķiem jau ar 2008.gada Sirdsmāsiņu akcijas uzsākšanu, bija pievērst gan valsts pārvaldes, gan sabiedrības uzmanību šīs profesijas nozīmīgumam. Katrs, kurš kādreiz uzturējies slimnīcā, zina, cik nenovērtējams ir medmāsas darbs, īpaši bērnu medmāsu darbs. Arī šogad mēs ar prieku atsākam Sirdsmāsiņu akciju, lai izteiktu atzinību par rūpīgu, iejūtīgu, laipnu un izcilu darbu māsiņām, ar kurām varam lepoties!”

P. Avena labdarības fonda „Paaudze” padomes priekšsēdētājs Aleksandrs Gafins: “Šis ir pirmais kopīgais projekts Pētera Avena labdarības fondam „Paaudze” un Rietumu Bankas labdarības fondam. Esam apvienojušies kopīgu mērķu un ideju vārdā un ar lielu prieku piedalāmies šajā akcijā, jo medmāsas nereti ir tās, kuru īpašā attieksme, sirsnība, prasmes un zināšanas mazajiem pacientiem un viņu vecākiem palīdz pārvarēt slimības.

Pētera Avena labdarības fonda „Paaudze” viens no darbības mērķiem ir atbalsts bērnu medicīnai Latvijā. Fonds dāvinājis Bērnu slimnīcai ne tikai aparatūru un medikamentus, bet šogad uzsācis arī īpašu programmu ārstu profesionālo zināšanu papildināšanai Krievijā.”

AS Diena valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs: „Šobrīd saistībā ar veselības aprūpi daudz tiek diskutēts par materiālām vērtībām, mediķu atalgojumu. Sistēma ir jāsakārto, un „Diena” kā lielākais nacionālais laikraksts un sociāli atbildīgs medijs noteikti tam sekos līdzi. Uzskatām par godu iesaistīties šajā akcijā, lai informētu lasītājus par bērnu māsu darbu un aicinātu visu Latvijas sabiedrību novērtēt, cik tas ir nozīmīgs bērnu veselības aprūpē.”

Akcijas „Meklējam sirdsmāsiņu” patronese Dace Seisuma: „Man ir liels gods būt akcijas Meklējam sirdsmāsiņu” patronesei. Gribētu runāt nevis kā ārste un Cēsu māsu skolas absolvente, bet gan kā māte - kad piedzima mans dēls, vērtības un prioritātes krasi mainījās un, kad viņš pirmo reizi nopietni saslima, biju ļoti uztraukta. Es ļoti labi saprotu šo situāciju, kad noraizējušies vecāki kopā ar savu bērnu nonāk slimnīcā, kur ir sava kārtība, noteikumi. Svarīgi, lai pirmais kontakts ar slimnīcas personālu būtu labs, un parasti tā ir tieši māsiņa, kura nomierina satraukto bērnu, vecākus - māsiņas prot uzmundrināt, apskaut, samīļot un profesionāli veikt savu darbu. Izmantojot izdevību, vēlos pateikt paldies ne tikai pediatrijas māsām, bet visām māsām Latvijā - par viņu spēju izturēt, būt savaldīgām un profesionālām. Paldies jums par to!”

Akcijas „Meklējam sirdsmāsiņu” mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību bērnu māsu darbam, celt bērnu māsas profesijas prestižu, uzsverot, ka no māsu darba ir atkarīga pacienta aprūpe un sekmīgs atveseļošanās process. Iepriekš akcija „Meklējam sirdsmāsiņu” divos posmos jau norisinājās 2008. un 2009. gadā. Akcijas pirmajā posmā tika noskaidrotas Bērnu slimnīcas sirsnīgākās bērnu māsas, savukārt 2009. gadā – visu valsts slimnīcu bērnu māsu vidū.

Akcijas „Meklējam sirdsmāsiņu“ iniciators un atbalstītājs ir Rietumu Bankas labdarības fonds, šogad akciju atbalsta arī Pētera Avena labdarības fonds „Paaudze”. Akciju informatīvi atbalsta laikraksts „Diena” un aktīvi līdzdarbojas Bērnu slimnīca. Kopumā Bērnu slimnīcā strādā gandrīz 600 bērnu māsas.