Māmiņas un bezdarbnieka pabalsts. Cīnīsimies kopā!

Māmiņas un bezdarbnieka pabalsts. Cīnīsimies kopā!

10. Nov 2011, 12:42 princesemince princesemince

Meklēju māmiņas, kurām radusies analoga situācija, vēloties saņemt bezdarbnieka pabalstu!

 

Situācijas raksturojums īsumā

 

Dodoties bērna kopšanas atvaļinājumā, darba vieta, labu vēlot, veikusi veselības apdrošināšanu, kuras prēmija pārsniedza 300 latus, kas pēc normatīviem nozīmēja, ka taksācijas gada beigās jāaprēķina un jāsamaksā nodokļi par to veselības apdrošināšanas prēmijas daļu, kura minēto summu pārsniedz. Beidzoties bērna kopšanas atvaļinājumam, dažādu apstākļu dēļ māmiņa nav darbā atgriezusies, bet gan darba attiecības pārtraukusi un ieguvusi bezdarbnieka statusu. Lai aizsargātu māmiņas, mūsu valstī likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” ir norma, kura paredz, ka, izpildoties dažiem nosacījumiem, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA), aprēķinot bezdarbnieka pabalstu, aprēķinu periodam „kāpjas” 32 mēnešus atpakaļ, līdz ar to bezdarbnieka pabalsta aprēķiniem ņemot algas, kas bijušas, pirms došanās dekrētā. TAČU, ja darba devēja labvēlības dēļ bijusi veselības apdrošināšanas polise, aprēķinos „iejaucas” par veselības apdrošināšanas prēmijas daļu samaksātie nodokļi, un VSAA pēc normatīviem ir tiesības „nekāpties” līdz t.s. vecajām algām, līdz ar to aprēķina bezdarbnieka pabalstu pēc citiem ienākumiem, šajā gadījumā 50 latiem, kas maksāti apdrošināšanai pret bezdarbu no vecāku pabalsta.

 

Turpmākā iespējamā rīcība


Protams, es varētu gausties, cik darba devēja labvēlīgā rīcība nelabvēlīgi ietekmējusi manu ģimenes budžetu, bet tomēr vēlos izmantot šīs valsts tiesu iespējas un kompetences ietvaros vērsties jebkur, lai panāktu labvēlīgāku situāciju. Cik zinu, līdz šim Administratīvā rajona tiesa izskatījusi vienu šādu lietu, pieņemot māmiņai nelabvēlīgu lēmumu. Tomēr uzskatu, ka tas nav godīgi, JO, pirmkārt, mēs neesam vainīgas, ka normatīvi paredz nodokļu nomaksu par veselības apdrošināšanu tieši mūsu bērna kopšanas atvaļinājuma laikā, nevis tad, kad ir pēdējie mūsu reālie ienākumi pie darba devēja, otrkārt, mēs tik tiešām neesam pie darba devēja visu šo bērna kopšanas atvaļinājuma laiku reālus ienākumus saņēmušas, kādēļ VSAA izrīkojas negodīgi pret mums.

 

Līdz ar to lūdzu atsaukties māmiņas, kurām ir šāda pat problēma un kuras ir nolēmušas cīnīties par adekvāta bezdarbnieku pabalsta izmaksāšanu. Padalīšos ar saviem argumentiem, kurus uzskatus par vērā ņemamiem, lai pierādītu normatīvu nepilnības, kā arī vēlētos uzzināt, varbūt ir kādi īpašie jūsu argumenti, kuri parāda, ka esam zināmā mērā apkrāptas.

 

Tā kā neesmu jurists, droši vien manis rakstītais izklausās absolūti muļķīgs, taču manā uztverē netaisnība tā ir jebkurā gadījumā.

princesemince princesemince 11. Jan 2011, 22:12

lienuks35, ko tādu padzirdu pirmo reizi, ka tad, ja B lapa bijusi 70 dienas, neatkāpjas 32 mēnešus, izpildoties pārējiem nosacījumiem!!!

princesemince princesemince 11. Jan 2011, 17:18

tas, ko es šobrīd vēlētos, atrast vēl citas māmiņas, kurām šāda apdrošināšanas iemaksu alga bijusi saistībā ar veselības apdrošināšanas prēmiju bērna kopšanas atvaļinājuma laikā, dēļ kā nevar saņemt adekvātu bezdarbnieka pabalstu. reālāk ir cīnīties vairākām kopā, nevis katrai atsevišķi.

princesemince princesemince 11. Jan 2011, 16:08

varaviiksne, draudzenei tieši šobrīd Tava situācija. paldies "gudrajiem prātiem", kuri radījuši iespēju, ja mēneša laikā pēc darba zaudēšanas saslimst, saņemt apmaksātu B lapu līdz pat pusgadam. kamēr tāda lieta tiek pieļauta, var izmantot arī savtīgos nolūkos.

princesemince princesemince 11. Jan 2011, 15:45

zaneted, redz, likumā ir termins "apdrošināšanas iemaksu algas", no šī viedokļa VSAA visu dara korekti. problēma ir apstāklī, ka īsti ienākumu nav bijis, tā kā bērna kopšanas atvaļinājuma laikā tādus taču nevar gūt, ne tā?

princesemince princesemince 11. Jan 2011, 14:42

Saprotiet, problēma ir tā, ka uz jebkuru citu pabalstu - slimības, maternitātes, vecāku - attiecas vienas normas, taču bezdarbnieku pabalstam citas. Tiem pirmajiem šādi par veselības apdrošināšans polisi samaksātie nodokļi jeb bērna kopšanas atvaļinājuma laikā veiktas vienreizējas iemaksas no darba devēja netiek ņemtas vērā, kamēr bezdarbnieku pabalstam to ņem vērā. Paši VSAA darbinieki to uzskata par nepareizu, taču līdz šim vai nu māmiņas nav piefiksējušās šādu izrīkošanos ar viņu bezdarbnieku pabalstiem, vai arī nav vēlējušās cīnīties. Šajos spiedīgajos apstākļos, manuprāt, katrs lats ir no svara, tādēļ es šobrīd tik tiešām intensīvi nodarbojos ar normatīvu pētīšanu, pieķeršanos jebkuram vārdam, kurš šķiet dažādi interpretējams, lai problēmu risinātu. Mana lielākā motivācija ir tas, ka visām manis aptaujātajām iestādēm situācija šķiet dumja, visi vaino likumdošanu, ka tā ir nepilnīga, tātad ir jābūt iespējai uzvarēt.
Manā gadījumā ir tā, ka bezdarbnieka pabalsts par pirmajiem diviem mēnešiem ir aprēķināts 15 reižu mazāks nekā būtu bijis situācijā, ja nebūtu šāda normatīva, kurš neskatās - ir vai nav bijuši ienākumi, bet skatās tikai to, vai ir bijusi apdrošināšanas iemaksa.