No septembra mainās nosacījumi tiesībām saņemt maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstus

No septembra mainās nosacījumi tiesībām saņemt maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstus

24. Aug 2020, 14:16 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

No 2020.gada 1.septembra tiesības saņemt maternitātespaternitātes un vecāku pabalstu būs personām, par kurām Latvijas Republikā ir veiktas vai bija jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) maternitātes, paternitātes vai vecāku apdrošināšanai:

  • ne mazāk kā trīs mēnešus pēdējo sešu mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums vai
  • ne mazāk kā sešus mēnešus pēdējo 24 mēnešu laikā.
    Minētajiem pabalstiem, kuri tiks piešķirti, sākot no 1.septembra, saglabājas arī visi līdzšinējie nosacījumi tiesību noteikšanai.

Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās diena maternitātes pabalstam ir pirmā grūtniecības atvaļinājuma diena, paternitātes pabalstam – bērna tēvam piešķirtā atvaļinājuma pirmā diena, bet vecāku pabalstam – datums, no kura tiek piešķirts vecāku pabalsts.

Piemēram: grūtniecības atvaļinājums sākas  2020.gada 3.septembrī. Tiesības saņemt maternitātes pabalstu būs, ja sešu mēnešu periodā no 2020.gada marta līdz 2020.gada augustam iemaksas veiktas vismaz trīs mēnešos vai arī 24 mēnešu periodā no 2018.gada septembra līdz 2020.gada augustam iemaksas maternitātes apdrošināšanai būs veiktas vismaz 6 mēnešos.

Kvalifikācijas periods ir laika posms, kurā cilvēks ir bijis darba ņēmējs vai pašnodarbinātais un ir veiktas sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas maternitātes, paternitātes un vecāku apdrošināšanai. Kvalifikācijas periodā ieskaita arī nepilni nostrādātus mēnešus. Trīs vai seši apdrošināšanas iemaksu mēneši, kuri tiek ņemti vērā kvalifikācijas perioda noteikšanai, var arī nebūt pēc kārtas.

Kvalifikācijas periodā, neatkarīgi no VSAOI veikšanas, ieskaita laiku, kurā  cilvēks, būdams darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, noteiktajā 6 mēnešu vai 24 mēnešu periodā ir atradies grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumā, bērna kopšanas atvaļinājumā, atvaļinājumā bērna tēvam vai ir bijusi pārejoša darbnespēja, kā arī saņēmisdīkstāves pabalstu, dīkstāves palīdzības pabalstu vai vecāku pabalsta turpinājumu.

Ieskaita arī citās valstīs reģistrētos apdrošināšanas periodus, ja cilvēks likumā noteiktajā kvalifikācijas periodā nav bijis nodarbināts Latvijā, bet ir bijis nodarbināts kādā no ES/EEZ dalībvalstīm vai Šveicē. Nosakot tiesības uz maternitātes pabalstu, tiek ņemti vērā arī Krievijā un Ukrainā uzkrātie apdrošināšanas periodi.

Ja sievietei ir piešķirts maternitātes pabalsts par bērnu, tad viņai par šo pašu bērnu ir tiesības arī uz vecāku pabalstu, neatkarīgi no tā vai ir vecāku pabalstam nepieciešamais kvalifikācijas periods.

1.piemērs:

Sieviete ir darba ņēmēja un pusotru gadu atradās bērna kopšanas atvaļinājumā. Pēc šī atvaļinājuma, 2020.gada 15.jūlijā viņa atsāk strādāt. Sieviete ir otrā bērna gaidībās, no 18.septembra viņa dodas grūtniecības atvaļinājumā un pieprasa maternitātes pabalstu. Tā kā atrašanās bērna kopšanas atvaļinājumā veido kvalifikācijas periodu, tad sievietei ir tiesības uz maternitātes pabalstu par gaidāmo bērnu.

2. piemērs:

Sievietei grūtniecības atvaļinājuma pirmā diena ir 2020.gada 2.septembris, darba attiecības pārtrauktas 2020.gada 1.augustā. Šajā gadījumā sievietei būtu tiesības uz maternitātes pabalstu, jo darba ņēmēja statuss zaudēts 60 dienu laikā pirms grūtniecības atvaļinājuma. Tomēr pēdējo 24 mēnešu laikā pirms grūtniecības atvaļinājuma sieviete ir bijusi darba ņēmēja un strādājot guvusi ienākumus tikai 4 mēnešus. Tātad maternitātes pabalsts netiks piešķirts, jo vienlaicīgi ir jāizpildās abiem nosacījumiem.