Topošā māmiņa un dīkstāves pabalsts, kamēr valstī ir ārkārtas situācija

Topošā māmiņa un dīkstāves pabalsts, kamēr valstī ir ārkārtas situācija

24. Mar 2020, 17:25 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Pašreizējā situācija valstī ir ārkārtēja. Vai topošajai māmiņai jāpieņem dīkstāves pabalsts vai izdevīgāk no tā atteikties? Saņēmām vēstuli no topošās māmiņas, vērsāmies pie ZAB Glimstedt juristes Ingas Damškalnes pēc konsultācijas.

Jautājums:

Esmu šobrīd stāvoklī, strādāju viesnīcā. Ņemot vērā šī brīža situāciju, darba devējs var pieņemt mērus, kas liktu pazaudēt darbu.

Esmu jau painformējusi darba devēju par to, ka esmu stāvoklī.Vēlos saprast, kā pareizāk tagad darīt - pieļauju, ka ar jauno likumu un dīkstāves pabalstu pieteiksies daudz uzņēmumu, bet, pēc likuma spriežot, no šī pabalsta netiek apmaksāta nekādi sociālie vai IĪN nodokļi. Tāpēc jautājums tāds - vai man prātīgāk būtu ņemt slimības lapu vai vienkārši darba devējam atteikties no  šīsn iespējas par dīkstāves pabalstu?

ATBILDE:

22.03.2020. spēkā stājies likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Likums), kura 14.pants nosaka:

“Ja krīzes skarto nozaru darba devējs nenodarbina darbinieku vai neveic darbinieka saistības izpildījuma pieņemšanai nepieciešamās darbības (dīkstāve), darbiniekam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā tiek kompensēta atlīdzība līdz 75 procentiem no iepriekšējo sešu mēnešu vidējās atlīdzības apmēra, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi (dīkstāves pabalsts). Šādā gadījumā darba devējs var nepiemērot Darba likuma 74. pantu. Dīkstāves pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Dīkstāves pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja tā saņemšanas laikā darba devējs pieņem darbā jaunus darbiniekus.”
    
Krīzes skartās nozares tiks norādītas Ministru kabineta noteikumos, kuri visticamāk tiks pieņemti vēl šodien. 

Vadoties no 19.03.2020. Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokolā esošās informācijas, nozare, kurā Jūs tiekat nodarbināta, ar vislielāko ticamību tiks iekļauta krīzes skarto nozaru sarakstā un uz Jūsu darba devēju būs attiecināms Likuma 14.pants. 

Šobrīd Ministru kabinets lemj par noteikumu projektu "Noteikumi par dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid–19 izplatība", tāpēc nav vēl konkrēti zināma kārtība, kādā notiks šī dīkstāves pabalsta izmaksa krīzes skarto nozaru uzņēmumu darbiniekiem. Iespējams, to zināsim jau šovakar un tad arī būs zināms, vai, no kādiem līdzekļiem un kā tiks veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par dīkstāves pabalsta saņēmējiem. 

Likums nosaka, ka darba devējs, ja tā darbiniekiem ir tiesības uz dīkstāves pabalstu, var nepiemērot Darba likuma 74.pantu (pienākums izmaksāt darba samaksu pilnā apmērā par dīkstāves laiku), tad gadījumā, ja būs paredzēta iespēja no dīkstāves pabalsta atteikties un Jūs tādu izmantosiet, darba devējam nebūs pienākuma Jums apmaksāt dīkstāvi.

Par darbnespējas lapas izsniegšanu Jums jāsazinās ar savu ģimenes ārstu. Ja Jūsu darbnespēja nebūs saistīta ar Covid-19, tā tiks apmaksāta līdzšinējā kārtībā (darbnespējas lapu A – darba devējs, darbnespējas lapu B – valsts VSAA personā). 

Tā kā esat grūtniece un darba devējs par to ir informēts, tad darba devējs nav tiesīgs uzteikt Jums darba līgumu, pamatojoties uz darbinieku skaita samazināšanu (tostarp arī kolektīvo atlaišanu), to nosaka Darba likuma 109.panta pirmā daļa. 

Tiesības uzteikt darba līgumu grūtniecei darba devējs ir tiesīgs tikai sekojošos gadījumos:
1) Jūs bez attaisnojoša iemesla esat būtiski pārkāpusi darba līgumu vai noteikto darba kārtību;
2) veicot darbu esat rīkojusies prettiesiski un tādēļ zaudējusi darba devēja uzticību;
3) veicot darbu, esat rīkojusies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu;
4) veicot darbu esat bijusi alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī;
5) esat rupji pārkāpusi darba aizsardzības noteikumus un apdraudējusi citu personu drošību un veselību;
10) tiek likvidēts darba devējs.

Sagatavoja: 
Inga Damškalne, ZAB Glimstedt juriste

www.glimstedt.lv