Izstrādā jaunu skrīninga testu pret dzīvībai bīstamu saslimšanu grūtniecības laikā

Izstrādā jaunu skrīninga testu pret dzīvībai bīstamu saslimšanu grūtniecības laikā

01. Aug 2013, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Valstīs ar augsti attīstītu veselības aprūpes sistēmu nāve no grūtniecības izraisītām veselības problēmām šķiet ļoti attāla un šokējoša varbūtība. Tomēr viena no šādām problēmām – preeklampsija – skar 2 % no visām sievietēm, kas dzemdē pirmoreiz, un līdz šim brīdim nav izstrādāts uzticams skrīninga tests.

Tā kā nav iedarbīga testa šī mazpazīstamā un nepietiekami izprastā stāvokļa noteikšanai, praktizējošie ārsti nav spējīgi veikt profilakses pasākumus, lai samazinātu tā attīstīšanās risku.

Preeklampsija, kas izraisa augstu asinsspiedienu grūtniecības otrajā pusē, ir cēlonis ceturtajai daļai grūtnieču nāves gadījumu Eiropā un vairāk nekā 500 000 jaundzimušo nāves gadījumu ik gadu pasaulē.

Taču šī situācija drīz varētu mainīties. Pēdējo 12 gadu laikā University College Cork Īrijā bijis viens no vadošajiem institūtiem jauna zinātnes virziena metabolomikas jomā, ar kuras palīdzību tiek pētīti ķīmiskie procesi mazajās, vielmaiņā iesaistītajās molekulās. Universitātes pētnieki ir izveidojuši prototipa testu, kas sastāv no metabolizējošo vielu bioloģisko marķieru (biomarker metabolisers) paneļa, ar ko, viņuprāt, varēs paredzēt preeklampsiju agrā grūtniecības posmā (15 nedēļas).

Projekta "IMPROvED" koordinatore profesore Luīze Kennī (Louise Kenny) apgalvo, ka eksperimentālā pētījumā gūtie dati apliecina, ka tests sniedz "iepriekš neredzētu precizitātes un jutības līmeni".

Pateicoties Eiropas Savienības (ES) 6 miljonu eiro lielajam finansējumam, profesorei Kennī būs iespēja vadīt pētnieku un praktizējošo ārstu konsorciju, strādājot pie minētā prototipa testa II izmēģinājuma fāzes.

Šis projekts ir viens no 26 pētnieciskajiem projektiem, kas koncentrējas uz retajām slimībām, kam Eiropas Komisija piešķīrusi finansējumu kopā 144 miljonu eiro apmērā, kā tika paziņots 2013. gada Reto slimību dienā.

Projekta "IMPROvED" ietvaros (IMproved Pregnancy Outcomes by Early Detection – labāki grūtniecības iznākumi ar agras noteikšanas palīdzību) 5000 pirmoreiz stāvoklī esošu sieviešu no visas Eiropas četras reizes grūtniecības laikā nodos asins paraugus.

Projekta partnera "Metabolomic Diagnostics" – MVU, kas atrodas Korkas pilsētā, – pārstāvis Čārlzs Gārvijs (Charles Garvey) apgalvo, ka "metabolomika ir pagrieziena punkts iedarbīgu skrīninga testu izstrādē, jo tā sniedz iespēju jebkurā brīdī ieskatīties, kas patiesībā notiek vielmaiņas procesos".

Kopā ar metabolomikā balstītu testu "IMPROvED" projekta ietvaros tiks izmēģināts arī uz proteīniem balstīts tests. "Pētījuma beigās mēs zināsim, kurš no testiem strādā vislabāk. Tāpat mēs varēsim pateikt, vai testu kombinēšana palīdzēs radīt vislabāko testu," stāsta profesore Kennī.

Pētnieku grupa cer nākt klajā ar iedarbīgu testu, kas pāris gadu laikā varētu iegūt licenci visā pasaulē.

Ja šis galīgais mērķis netiks sasniegts, pētījums tomēr būs devis iespēju pētniekiem turpināt uzlabot savu testu, turklāt būs izveidota "bio banka" ar datiem no sievietēm, kas piedalījās pētījumā, kuru pētnieki varēs izmantot, lai uzlabotu skrīninga testus kopumā.

Lai arī pierādītas preeklampsijas novēršanas metodes ir agrīnā izstrādes posmā, profesore Kennī uzskata, ka skrīninga testi sniedz labumu jebkurā gadījumā. "Ja spēsim noteikt riskam pakļautās sievietes, varēsim tām piemērot īpašu pirmsdzemdību aprūpi, tostarp pastiprinātu mātes un augļa novērošanu, kas nozīmē, ka slimību varēs agri pamanīt un mātes un mazuļus būs iespējams glābt," viņa apgalvo.

Turklāt daži inovatīvi profilakses pasākumi ir izrādījušies diezgan iedarbīgi – piemēram, nelielu aspirīna devu došana sievietēm, kurām ir liels risks saslimt ar preeklampsiju, var samazināt šī stāvokļa attīstīšanās varbūtību par 30%.

Uzticama skrīninga testa izveidošana ļaus arī būtiski ietaupīt veselības aprūpes izdevumus. Sievietēm, kurām nav atklāts risks saslimt ar preeklampsiju, var droši uzturēt mazāk dārgu zema riska aprūpi, kamēr liels ietaupījums radīsies no šīs slimības saslimšanas gadījumu samazināšanās.