Normāla dzirdes attīstība bērniem

Normāla dzirdes attīstība bērniem

21. Jan 2016, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Jaundzimušais:

 • pamostas no miega pie skaļām skaņām;
 • skaļu skaņu ietekmē novēro roku, kāju kustības, sejas grimases;
 • skaņas ietekmē tiek pavērtas platas acu spraugas vai paplašinās acu zīlītes;
 • skaļas skaņas rezultātā bērns sāk raudāt vai izrāda gatavību to darīt;
 • valodas attīstība sākas ar skaļu kliegšanu;
 • reaģē uz spilgtu gaismu - saraucot pieri, mirkšķinot acis.

Bērna reakcijas 3-5 mēnešu vecumā:

 • skaļu skaņu ietekmē mainās bērna reakcijas - grūdienveida acu attaisīšana vai aiztaisīšana;
 • bērns sāk reaģēt uz vecāku sarunām;
 • bērns reaģē uz zīdpapīra un pergamenta papīra čaukstoņu;
 • bērns meklē skaņas avotu ar acu kustībām;
 • 3.mēnesī sāk pamazām dūdot - gīī, gāā
 • stabili tur galviņu;
 • skaļi smejas;
 • skaņas ietekmē bērns sāk griezt galvu uz sāniem;
 • 5.mēn. beigās bērns sāk lallināt - mā, vā, dā;
 • ieklausās un vingrina dzirdi;
 • bērns pamostas, ja pusmiegā kāds pienāk pie gultiņas;
 • bērna sejā parādās reakcija arī tad, ja bērns neredz runātāju.

Bērna reakcijas 6-9 mēnešu vecumā:

 • bērns sāk lokalizēt skaņas no sāniem;
 • bērns reaģē uz radio mūziku;
 • bērns lallina vairākas saprotamas skaņas, to starpā ir vārdi, kuros ir vairāk par 1 zilbi - ma-ma,da-da,ba-ba;
 • bērns lieto savu balsi un pievērš tai uzmanību;
 • bērns kļūst nemierīgs, ja parādās nepazīstami trokšņi;
 • bērns sāk reaģēt uz skaņām, kas atrodas ārpus telpas;
 • izrāda interesi par klusām skaņām.

Bērna reakcijas 10 -12 mēnešu vecumā:

 • bērns lokalizē skaņu no sāniem, zem sevis;
 • bērnam jāsaprot viņam izteiktie aizliegumi:nē un nedrīkst;
 • bērns seko uzaicinājumam kaut ko darīt;
 • bērns pareizi izrunā 1-2 vārdus;
 • lieto atsevišķus žestus ar nozīmi, piemēram,Atā!

Bērna reakcijas 24 mēnešu vecumā:

 • bērns lokalizē skaņu no visām pusēm;
 • bērns seko uzaicinājumam čukstus balsī parādīt kādu ķermeņa daļu;
 • bērns iemācās pazīstamus trokšņus: mašīnas rūkoņu, dzīvnieku skaņas;
 • bērns sarunājas ar citiem savā valodā, apkārtējās valodas sapratne (t.s. impresīvā valoda);
 • parādās abstrahēšana;
 • bērns veido vienkāršus divu vārdu teikumus

Avots: www.ablvfoundation.org

Sadarbībā ar Latvijas Bērnu dzirdes centra speciālistiem, ABLV Charitable Foundation ir izveidojis interneta vietni http://www.ablvfoundation.org/dzirde ar informāciju par bērnu dzirdi, dzirdes traucējumiem, vājdzirdīgo bērnu attīstību un dzirdes palīgierīču nozīmi. Šī informācija palīdzēs vecākiem savlaicīgi konstatēt problēmu un kopīgi ar speciālistiem rast arī risinājumu. Savukārt citiem šī informācija ļaus saprast vājdzirdīgo bērnu iespējas integrēties sabiedrībā.