Informācija par Covid-19 krīzes atbalstu ģimenēm 500 eiro apmērā par katru bērnu

Informācija par Covid-19 krīzes atbalstu ģimenēm 500 eiro apmērā par katru bērnu

02. Mar 2021, 06:52 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) marta beigās sāks vienreizēju 500 eiro atbalsta izmaksu par katru bērnu.

Līdz 31.martam 500 eiro atbalstu izmaksās personām, kuras laika posmā no 2021.gada 1.marta līdz 6.aprīlim saņem vienu no šiem VSAA piešķirtajiem pabalstiem:

  • bērna kopšanas pabalsts par bērnu līdz viena gada vecumam,
  • ģimenes valsts pabalsts,
  • piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti.

Atbalsta saņemšanai iesniegums nav nepieciešams! 500 eiro par katru bērnu VSAA ieskaitīs automātiski kredītiestādes vai PNS kontā, kurā persona saņem ikmēneša attiecīgo pabalstu.

Kā notiks izmaksa? Atbalstu vecāki nesaņems vienlaikus ar ikmēneša pabalstu ierastajā datumā - tas tiks izmaksāts marta beigās. Par katru bērnu VSAA veiks atsevišķu maksājumu - piemēram, ja personai ir trīs bērni, tad trīs reizes kontā ieskaitīs 500 eiro. Var atšķirties datumi, kad par vienu bērnu maksājums saņemts vienā dienā, par pārējiem nākamajā.

30 dienu laikā pēc bērna kopšanas pabalsta vai ģimenes valsts pabalsta piešķiršanas atbalstu izmaksās, ja:

  • periodā no 2021.gada 1.marta līdz 6.aprīlim personai piešķirts maternitātes pabalsts un bērns piedzims līdz 6.aprīlim.

Piemērs. Sievietei piešķirts maternitātes pabalsts no 2021.gada 15.februāra līdz 2021.gada 12.aprīlim. Bērns piedzimis 2021.gada 15.februārī. Viņai ir tiesības saņemt 500 eiro atbalstu, jo bērns piedzimis līdz ārkārtējās situācijas beigu datumam 6.aprīlim un laikā no 1.marta līdz 6.aprīlim sieviete ir saņēmusi maternitātes pabalstu. Beidzoties maternitātes pabalsta izmaksas periodam, no 13.aprīļa tiks piešķirts bērna kopšanas pabalsts. Piešķirot bērna kopšanas pabalstu, VSAA piešķirs un izmaksās arī 500 eiro atbalstu, ko izmaksās 30 dienu laikā.

  • ja tiesības uz bērna kopšanas pabalstu vai ģimenes valsts pabalstu ir  periodā no 2021.gada 1.marta līdz 6.aprīlim, bet pieprasīti un piešķirti pēc 1.marta.

Piemērs. Personai tiesības uz bērna kopšanas pabalstu ir no 3.marta, bet persona šo pabalstu VSAA pieprasījusi 5.maijā. Piešķirot bērna kopšanas pabalstu VSAA piešķirs arī 500 eiro atbalstu par bērnu, ko izmaksās 30 dienu laikā.

Lai VSAA izmaksātu atbalstu personām, kurām:

  • ir tiesības saņemt bērna kopšanas pabalstu, ģimenes valsts pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, bet nav to līdz šim pieprasījušas;
  • ir piešķirts bērna kopšanas pabalsts, ģimenes valsts pabalsts vai piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, bet to nesaņem, jo mainīts kredītiestādes konts un jaunais konts nav paziņots VSAA,

jāiesniedz VSAA iesniegums, pieprasot nepieciešamo pabalstu.  

Ja iesniegumu VSAA saņems līdz 1.martam, tad 500 eiro vienreizējo pabalstu par bērnu izmaksās līdz 31.martam. Ja iesniegums pienākošos pabalstu pieprasīšanai tiks iesniegts vēlāk, tad 500 eiro atbalstu VSAA izmaksās 30 dienu laikā pēc bērna kopšanas pabalsta vai ģimenes valsts pabalsta piešķiršanas.