Rīgas skolās sākas 1. klašu komplektēšana nākamajam mācību gadam

Rīgas skolās sākas 1. klašu komplektēšana nākamajam mācību gadam

18. May 2020, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

No 15. maija sākas 1. klašu komplektēšana Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, kas notiks saskaņā ar Rīgas domes pieņemtajiem grozījumiem saistošajos noteikumos “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” un ievērojot valstī noteiktos ārkārtējās situācijas drošības pasākumus.

Saistošie noteikumi paredz, ka skolas, veicot 1.klašu  komplektēšanu nākamajam mācību gadam, veido pirmklasnieku pretendentu sarakstu, kuri līdz 15.maijam ir reģistrēti skolā uzņemšanai 1.klasē. Pēc 15.maija skolas nosūta vēstules vecākiem, lai informētu  –  bērns ir vai nav iekļauts skolas 1.klases pretendentu sarakstā. Saistošo noteikumu grozījumi paredz, ka, pēc iestādes paziņojuma saņemšanas par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1.klašu pretendentu sarakstā, bērna vecāki 10 kalendāro dienu laikā iesniedz iestādei iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē vai par iesnieguma atsaukšanu.

Vēstules bērnu vecākiem no skolas tiks sūtītas elektroniski uz oficiālajām elektroniskajām adresēm, ja vecāki tādu ir aktivizējuši saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likumu. Ja vecākiem šāda adrese neparādās, tad vēstule tiks nosūtīta pa e-pastu, kas norādīts ģenerētajā iesniegumā vai papīra formā uz norādīto deklarētu dzīvesvietas adresi.

Pēc vēstules saņemšanas par bērna iekļaušanu pirmklasnieku sarakstā vecākiem skolā jāiesniedz iesniegums par uzņemšanu šis iestādes 1. klasē. Iesniegumu var nosūtīt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kā arī izmantot portāla www.latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai arī iesniegt klātienē, iepriekš telefoniski vienojoties ar skolu par konkrētu tikšanās laiku.

Saskaņā ar Izglītības likuma noteikto, pašvaldībai ir jānodrošina obligātā pamatizglītības ieguve administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem, tātad – prioritāri Rīgas administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem.  

Potenciālo pirmklasnieku sarakstu veidošanā, prioritāri iekļauj bērnus, kuriem, uzsākot skolas gaitas, tajā kalendārajā gadā aprit septiņi gadi, saistošajos noteikumos noteiktajā prioritārajā secībā.

Tikai pēc tam, ja ir brīvas vietas, sarakstā iekļauj bērnus, kuru vecāki vēlas, lai bērns skolas gaitas uzsāktu ātrāk – no sešu gadu vecuma, atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajām prasībām. 

Ja izglītības iestāde 1.klases pretendentu sarakstā neiekļauj bērnus, kuriem līdz attiecīgā gada 1.septembrim aprit 6 gadi, izglītības iestāde nosūta vecākiem atteikumu. Vienlaikus bērna likumiskais pārstāvis var vērsties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā un  noskaidrot, kurā bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē ir brīvas vietas. 

Informāciju sagatavoja: Indra Vilde – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja, indra.vilde@riga.lv