Rīgas dome auklītēm maksās 116 eiro mēnesī. Līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem netiek mainīts

Rīgas dome auklītēm maksās 116 eiro mēnesī. Līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem netiek mainīts

16. May 2016, 21:50 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

No 1.jūnija, kad valsts pārtrauks finansēt auklīšu pakalpojumus, šo programmu Rīgā turpmāk nodrošinās pašvaldība, maksājot auklītēm 116,07 eiro mēnesī par viena bērna uzraudzīšanu. To paredz ceturtdien Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā atbalstītais saistošo noteikumu projekts “Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam”. 

“Līdz ar to Rīgas dome nodrošinās iespēju katra bērna vecākiem atgriezties darba tirgū – sagaidot rindu pašvaldības bērnudārzā, saņemot līdzfinansējumu privātajam dārziņam vai izmantojot auklītes pakalpojumus,” uzsvēra komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane.

Līdzfinansējuma summa aprēķināta, ņemot par pamatu  Vides un reģionālās attīstības ministrijas apstiprināto metodiku, pēc kuras aprēķina pašvaldības līdzfinansējumu privātiem bērnudārziem.

Pašlaik šie apmaksātie pakalpojumi Rīgā tiek nodrošināti vairāk nekā 900 bērniem pie vairāk nekā 500 auklītēm.

Lai saņemtu šo līdzfinansējumu, auklītēm būs jānoslēdz līgums ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldi. Saraksts, ar kurām auklītēm Izglītības pārvalde būs noslēgusi līgumu, tiks publicēts tīmekļa vietnē www.e-skola.lv sadaļā “Iestāžu katalogs”.

Līdzfinansējums paredzēts bērniem no pusotra gada vecumam līdz trīs gadu vecumam vai līdz brīdim, kad viņš saņem piedāvājumu no pašvaldības bērnudārza, bet ne ilgāk, kā bērnam jāsāk obligātā sagatavošana pamatizglītības apguvei, tas ir, līdz kalendārā gada, kad bērnam aprit pieci gadi, 1.septembrim.

Lai varētu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, bērnam un vienam no vecākiem jābūt deklarētam Rīgā, vecākiem jānoslēdz līgums ar auklīti (auklītes pakalpojumu nedrīkst sniegt bērna vecāki), bērnam jābūt reģistrētam rindā uz pašvaldības bērnudārzu, pieteikumā norādītajam vēlamajam mācību sākšanas laikam ir jābūt pagājušam, kā arī pieteikumā nevar būt atzīmēts, ka pagaidām piedāvājumu pirmsskolas izglītības pakalpojumam no pašvaldības bērnudārza vecāki nevēlas saņemt.

Tāpat līdzfinansējumu varēs saņemt tikai tad, ja pašvaldības bērnudārzs no 2016. gada 1. jūnija bērnam nav piedāvājis vietu kādā no dārziņiem, uz kuru vecāki ir pieteikuši bērnu, kā arī bērns Valsts izglītības informācijas sistēmā nav un arī iepriekš nav bijis reģistrēts kā privātās, pašvaldības izglītības iestādes vai citas pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu.

Gadījumā, ja bērnam tiks piedāvāta vieta pašvaldības bērnudārzā, uz kuru bērns ir pieteikts, tad līdzfinansējuma izmaksa tiks pārtraukta.

Saistošie noteikumi  vēl būs jāpieņem Rīgas domes sēdē. Tie būs piemērojami ar 2016.gada 1.jūniju.

Tāpat kā iepriekš pašvaldība turpinās maksāt līdzfinansējumu 173.10 eiro par katru bērnu, kurš apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi.

AVOTS: e-skola.lv