Rīgā plānots aktualizēt noteikumus bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē; iedzīvotāji aicināti paust viedokli

Rīgā plānots aktualizēt noteikumus bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē; iedzīvotāji aicināti paust viedokli

19. Feb 2023, 18:23 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Rīgas pašvaldība plāno aktualizēt saistošos noteikumus par bērnu reģistrēšanu un uzņemšanu 1.klasē, kas stāsies spēkā pēc 2023.gada 1.septembra.

Rīgas domes saistošo noteikumu projekts par bērnu reģistrēšanu un uzņemšanu 1.klasē ir publicēts domes mājaslapā.

Lai pašvaldība varētu uzzināt iedzīvotāju ierosinājumus un priekšlikumus, ikviens ir aicināts līdz šā gada 24. februārim iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un paust savu viedokli, piedaloties noteikumu sabiedriskajā apspriešanā. Anketa par iedzīvotāju ierosinājumiem un priekšlikumiem saistošo noteikumu projektā pieejama iepriekš norādītajā vietnē.

Ņemot vērā Izglītības likumā noteikto par pakāpenisku pāreju triju mācību gadu laikā uz mācībām valsts valodā skolās, kuras īsteno pamatizglītības mazākumtautību programmu, saistošo noteikumu projekta pielikumā ir norādītas skolas, kurās no 2023.gada 1.septembra mācības 1.klasē tiks sāktas valsts valodā.

Tāpat saistošo noteikumu projektā ir paredzēts aktualizēt prioritāro secību bērnu uzņemšanai 1. klasē, piemēram, priekšroka būs bērniem, kuri kopā ar vecākiem visilgāk ir deklarējušies skolai piesaistītajā teritorijā, šajā skolā pamatizglītības programmā jau mācās brālis vai māsa, kā arī attiecīgo skolu pedagogu bērniem. Jauno prioritāro secību bērnu uzņemšanai 1. klasē Rīgas skolās plānots piemērot pēc 2023. gada 1. septembra.