Rīgā plāno pieņemt jaunus noteikumus bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē

Rīgā plāno pieņemt jaunus noteikumus bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē

20. Apr 2023, 20:10 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Rīgas pašvaldība plāno pieņemt jaunus saistošos noteikumus par bērnu reģistrēšanu un uzņemšanu 1. klasē, kas stāsies spēkā pēc 2023. gada 1. septembra. Noteikumu projektu ceturtdien, 20. aprīlī, atbalstīja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja, bet galīgais lēmums vēl būs jāpieņem domes sēdē.

“Rīgai rūp rīdzinieki! Tādēļ esam sagatavojuši noteikumu grozījumus, kā uzlabot mazo rīdzinieku iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību, izvēloties skolu pēc iespējas tuvāk mājām. Esam paredzējuši to, ka priekšroka būs bērniem, kuri kopā ar vecākiem visilgāk ir deklarējušies skolai piesaistītajā teritorijā un, ja šajā skolā pamatizglītības programmā jau mācās brālis vai māsa, kā arī attiecīgo skolu pedagogu bērniem. Jauno kārtību bērnu uzņemšanai 1. klasē Rīgas skolās piemērosim jau no 2023. gada 1. septembra,” norāda Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

Saistošajos noteikumos ir paredzēta jauna prioritārā secība bērnu uzņemšanai 1. klasē, piemēram, priekšroka būs bērniem, kuri kopā ar vienu no vecākiem ir deklarējušies vismaz 12 mēnešus skolai piesaistītajā teritorijā, un šajā skolā pamatizglītības programmā jau mācās brālis vai māsa, kā arī attiecīgo skolu pedagogu bērniem. Jauno prioritāro secību bērnu uzņemšanai 1. klasē Rīgas skolās plānots piemērot pēc 2023. gada 1. septembra.

Lai vienkāršotu bērnu reģistrēšanu skolas 1. klases pretendentu rindā, saistošajos noteikumos izveidota pieteikuma forma bērna reģistrēšanai. Bērna vecāki varēs iesniegt pieteikumu par bērna, kurš ir sasniedzis piecu gadu vecumu, reģistrēšanu 1.klases pretendentu rindā, ierodoties skolā klātienē vai  iesniegt pieteikumu elektroniski, parakstot to ar elektroniski drošu parakstu.

Noteikumos ir ieviests jauns termins  –  izglītības iestādei piesaistītā teritoriālā vienība, kas aizstāj iepriekš lietoto apzīmējumu “mikrorajons”.

Ņemot vērā Izglītības likumā noteikto par pakāpenisku pāreju triju mācību gadu laikā uz mācībām valsts valodā skolās, kuras īsteno pamatizglītības mazākumtautību programmu, saistošo noteikumu pielikumā ir norādītas skolas, kurās no 2023. gada 1. septembra mācības 1. klasē tiks sāktas valsts valodā.

Skolas, veidojot 1. klases pretendentu sarakstu 2023./2024. mācību gadam, piemēros iepriekšējos saistošajos noteikumos noteikto prioritāro secību, kā augstāko prioritāti nosakot skolu pedagogu bērnu uzņemšanu 1. klasē.