Plāno ieviest jaunu stipendiju fondu studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm

Plāno ieviest jaunu stipendiju fondu studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm

28. May 2021, 09:39 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Valdība vakar izskatījusi Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par valsts atbalstu studijām Latvijas augstskolās studējošiem no daudzbērnu ģimenēm. Šis uzskatāms par vēsturisku notikumu, jo pirmo reizi pēc valsts neatkarības atjaunošanas tiek plānots ieviest jaunu stipendiju fondu pēc sociāliem kritērijiem.

Ministrija rosina uzsākt programmas īstenošanu tiem jauniešiem, kuri sāks studijas 2021. gada rudens semestrī pamatstudiju līmenī - koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē. Tieši pamatstudijas ir pirmais nosacījums veiksmīgam startam darba tirgū, bez kura nav iespējams pretendēt uz augsti kvalificētu darbu, bet tālākie sasniegumi jau lielā mērā atkarīgi no pašu uzņēmības un spējām.

Plānots, ka uz sociālo stipendiju varēs pretendēt daudzbērnu ģimeņu jaunieši līdz 25 gadu vecumam – valsts, privātajās augstskolās un koledžās gan budžeta, gan maksas vietās studējošie. Stipendijas apmērs varētu būt 160 eiro 10 mēnešus gadā, izņemot jūliju un augustu. Stipendijas plānots izmaksāt jau šā gada rudenī.

Stipendijas saņemšanai izvirzīti arī vairāki nosacījumi. Tā, iestājoties augstskolā, centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti matemātikā un latviešu valodā nevarēs būt zemāki par valstī vidējo eksāmena kārtošanas gadā (ja CE nav kārtoti, tad vidējās izglītības atestātā atzīmei jābūt ne zemākai par 6,7). Savukārt studiju laikā vidējā svērtā atzīme ir 6,5 un augstāk, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem.

Lai sociālo stipendiju ieviestu, ministrijai jāsagatavo grozījumi Augstskolu likumā, kā arī Ministru kabineta noteikumos  par stipendijām, nosakot sociālo stipendiju apmēru, piešķiršanas kritērijus un administrēšanas kārtību. Tāpat ministrijai būs jāizstrādā nepieciešamā funkcionalitāte Valsts izglītības informācijas sistēmā datu apmaiņas nodrošināšanai un jāizveido datu apmaiņas risinājumi ar citiem datu reģistriem.