Formālajā un neformālajā izglītībā atļauj organizēt klātienes nodarbības ārtelpās

Formālajā un neformālajā izglītībā atļauj organizēt klātienes nodarbības ārtelpās

14. Mar 2021, 23:39 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības, ārtelpās drīkstēs īstenot formālās un neformālās izglītības programmu nodarbības grupās līdz 20 bērniem tajās administratīvajās teritorijās, kur 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 250. Vienlaikus nolemts, ka šis lēmums 30. martā tiek pārskatīts, izvērtējot iespēju klātienes nodarbības ārtelpās atļaut arī citās teritorijās.  To paredz 2021. gada 12. martā valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

Formālajā izglītībā skolas varēs īstenot līdz 5 nodarbībām, bet neformālajā izglītībā līdz 2 nodarbībām no konkrētajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita. Nodarbības nav noteiktas kā obligāta mācību procesa sastāvdaļa - katra skola epidemioloģiski drošajās teritorijās varēs patstāvīgi pieņemt lēmumu par klātienes nodarbību īstenošanas veidu un kārtību ārtelpās.

Ilgstoši saglabājoties epidemioloģiski sarežģītai situācijai, Izglītības un zinātnes ministrija rosināja valdību rast samērojamus risinājumus, lai būtu iespējas nostiprināt attālinātu mācību laikā iegūtās zināšanas, saņemot nepastarpinātu pedagoga atbalstu. Svarīgi arī uzsvērt, ka, ilgstoši mācoties attālināti, cieš arī bērnu emocionālais un psiholoģiskais stāvoklis, un tas rada papildu darba apjomu un psihoemocionālo slodzi visām iesaistītajām pusēm.

Šodien valdība pieņēma grozījumus saistībā arī ar reģionu principa īstenošanu klātienes mācību organizēšanā. Pirmās trīs nedēļas ir parādījušās būtiskas problēmas ar noteikto kritēriju piemērošanu – nepieciešamību  īsos termiņos pārslēgties no klātienes izglītības procesa uz attālinātajām mācībām, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju vienas nedēļas laikā pieaug. Īpaši asi šo situāciju izjūt skolas tajās administratīvajās teritorijās, kur iedzīvotāju skaits ir zem 10 000. Tāpēc valdība nolēma, ka atsevišķos gadījumos mācību procesu klātienē 1.-4. klasē var turpināt, ja 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 250. Šādos gadījumos situācijas izvērtējums tiek balstīts uz vairākiem epidemioloģiskajiem kritērijiem, to skaitā jaunatklāto Covid-19 gadījumu ģeogrāfisko sadalījumu, to sasaisti ar konkrētām iestādēm, uzņēmumiem, mājsaimniecībām, pasākumiem un citiem kritērijiem, vienlaikus vērtējot tos kontekstā ar iespējamu ietekmi uz izglītības procesa organizāciju.

Tāpat valdība nolēma, ka pirmsskolas izglītības iestādes turpina strādāt klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, kā arī nodrošinot, ka izglītības iestādē nodarbinātie mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus. Vienlaikus grozījumi nosaka, ka bērnudārzu turpina apmeklēt tie bērni, kuru vecāki nevar strādāt attālināti un nevar nodrošināt bērna uzraudzību.