Tiesībsargs par bezmaksas izglītību ir gatavs vērsties tiesā

Tiesībsargs par bezmaksas izglītību ir gatavs vērsties tiesā

09. Aug 2012, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Skolas turpina vecākiem pieprasīt iegādāties mācību līdzekļus, tādēļ tiesībsargs ir gatavs palīdzēt ikvienam no vecākiem sagatavot iesniegumu skolai ar lūgumu mainīt tās faktisko rīcību un pēc tam, ja situācija nemainās, sabiedrības interešu vārdā vērsties tiesā, informēja Tiesībsarga biroja Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Ruta Siliņa.

Palīdzēs ikvienam vecākam

Tiesībsargs norāda, ka maijā valdības paustā apņēmība risināt bezmaksas izglītības nodrošinājuma jautājumu nav pavirzījusies uz priekšu ne par soli.

«Tiesībsarga birojs palīdzēs ikvienam vecākam, kurš saņēmis skolas izsniegtu sarakstu ar vecākiem iegādājamiem mācību līdzekļiem, sagatavot iesniegumu skolas faktiskās rīcības apstrīdēšanai. Savukārt,

ja skola atteiksies mainīt savu rīcību un turpinās pieprasīt vecākiem iegādāties mācību līdzekļus, tiesībsargs ir gatavs sabiedrības interešu vārdā vērsties tiesā,» stāstīja Siliņa.

Pēc tiesībsarga ziņojuma par bezmaksas izglītības nodrošināšanas problēmām Latvijā valdība pauda apņemšanos šo jautājumu risināt. Kā vienu no pirmajiem soļiem līdz jaunā mācību gada sākumam izglītības un zinātnes ministrs solīja izstrādāt grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas pašlaik paredz valsts finansējumu tikai mācību grāmatu iegādei. Grozījumus nepieciešams veikt, lai turpmāk arī pārējos valsts izglītības standarta īstenošanai nepieciešamos mācību līdzekļus finansētu valsts.

Nav tiesiska pamata pieprasīt pirkt mācību līdzekļus

Visām Latvijas skolām tiesībsargs šā gada jūnijā nosūtīja informāciju, ka pašvaldības dibinātai izglītības iestādei nav tiesiska pamata pieprasīt vecākiem pirkt mācību līdzekļus.

Neviens normatīvais akts nenosaka iestādes tiesības likt privātpersonām iegādāties mācību līdzekļus izglītības standartā noteikto zināšanu apguvei.

Tomēr skolu prakse likt vecākiem iegādāties mācību līdzekļus nav izskausta.

Lai pārbaudītu, kādas izredzes privātpersonai ir saņemt valdības viedokli par pastāvošo situāciju attiecībā uz mācību līdzekļu iegādi, tiesībsargs Juris Jansons kā privātpersona jūnijā vērsās pie valdības vadītāja ar lūgumu sniegt uzziņu, kā viņam kā vecākam rīkoties, saņemot skolas izsniegtu sarakstu, kas vecākiem jāiegādājas par saviem līdzekļiem.

«Uz ministru prezidentam adresēto jautājumu Izglītības un zinātnes ministrija skaidru atbildi, vai skola drīkst likt vecākiem iegādāties mācību materiālus, nesniedz. Tā vietā ministrija norāda, ka tās kompetencē neietilpst šādu uzziņu sniegšana vecākiem, un aicina vērsties pašvaldībā vai savā padotības iestādē - Izglītības un kvalitātes vadības dienestā,» stāstīja tiesībsargs Juris Jansons.

Viņš norādīja, ka par valdības attieksmi risināt bezmaksas izglītības nodrošinājuma jautājumu liecina iesnieguma atbildes sniegšanas «futbols» - no ministru prezidenta līdz IZM Nodrošinājuma un finanšu departamenta direktora vietniecei nodrošinājuma jomā, kas iecelta par valsts sekretāra pienākumu izpildītāju.

Tiesības iegūt zināšanas bez maksas

Kā ziņots, šī gada maijā tiesībsargs nāca klajā ar ziņojumu par tiesībām iegūt pamata un vispārējo vidējo izglītību bez maksas nodrošināšanu pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs. Tiesībsargs ziņojumā norādīja uz vairākām problēmām, tajā skaitā, ka pašvaldībās nav vienādas prakses izglītības iestāžu nodrošināšanā ar mācību līdzekļiem.

Ar tiesībsarga ziņojumu tika iepazīstināta arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, kas pauda atbalstu tiesībsarga ziņojumā sniegto priekšlikumu īstenošanai. 

TVNET

Foto: LETA