"Ne tikai elektroenerģijas piegādes traucējumi noteiktos valsts reģionos, bet arī bērnu droša nokļūšana uz skolu un atpakaļ, ņemot vērā lielo sniega daudzumu un apgrūtināto pārvietošanos pa ielām, ir vērā ņemami un nopietni vērtējami argumenti," uzsver Dombrovskis. Īpašu uzmanību valdības vadītājs aicina pievērst pirmsskolu un sākumskolu bērnu drošībai.

 

Premjers aicina arī bērnu vecākus pēc iespējas pavadīt un sagaidīt bērnus no skolas, lai pārvietošanās pa piesnigušajām ielām un ceļiem neizvērstos par traģēdiju ar smagām sekām, infiormē Krapāne.

 

Pirmdien izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks informatīvā vēstulē pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestāžu vadītājiem atgādināja, ka gadījumos, ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru dēļ nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, izglītības iestādes dibinātājs pēc konkrēto ārkārtējās situācijas apstākļu izvērtēšanas ir tiesīgs patstāvīgi pieņemt lēmumu par ziemas brīvdienu pagarināšanu, norādot datumus šo dienu atstrādāšanai.

 

IZM norādīja - ja elektroenerģijas piegādes traucējumu dēļ izglītības iestādes normāls darbs nav iespējams, iestāžu vadītāji vai pašvaldības var pieņemt lēmumu pagarināt ziemas brīvdienas.

 

Tāpat Broks aicināja pievērst īpašu uzmanību transporta nodrošināšanai skolēnu nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā.