Motivēt bērnu mācīties

Motivēt bērnu mācīties

27. Nov 2011, 11:42 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Izskaidrot, kāpēc jābūt ir motivētam mācīties ir ļoti grūti. Pirmkārt, pašam skolēnam, ne vienmēr ir viegli atbildēt, kas viņam traucē labi mācīties, otrkārt, daži motīvi var būt apslēpti, kā nomaskēti.


Viens no pamata motīviem kalpo kā iekšējā mācību atribūtika – piemēram, vēlēšanās iegūt skaistu skolas formu/drēbes, jaunu skolas somu, savu vietiņu skolas solā, iet uz skolu kā pieaugušie iet uz darbu. Tai pat laikā mūsdienīgam bērnam personīgais sagatavotības līmenis skolas gaitām var būt mazliet pazemināts dēļ citu bērnu stāstiem par grūtībām skolā, vai arī pamatojoties no vecāko brāļu un māsu stāstījumiem.

 

Svarīgs personīgās motivācijas uzstādīšanas laiks ir pirmās 2-3 skolā pavadītās nedēļas, pēc kurām var nākt kritiskais moments. Ja uz šo laiku bērns nav sācis sevi motivēt, piemēram, sakot :”Es gribu uz skolu, ne tikai tāpēc, ka man ir skaista soma un es esmu lepns, kad to nesu. Bet es gribu uz skolu, lai mācītos, lai būtu gudrs.”. Ja bērnam ir kāda vilšanās, zūd, protams, interese arī pret mācībām.

 

Kā vienu no tādām labām motivācijām apmeklēt skolu var iedalīt arī vispārēju pozitīvo attieksmi pret skolu, plašu interešu loku, ticību skolotāja autoritātei, paša laipnību, zinātkāri, atvērtību.

 

Zināšanu pašvērtējums.

 

Cilvēki bieži vien salīdzina sevi ar citiem cilvēkiem un šīs salīdzināšanas pamats ir kā viedokļa izstrāde par sevi paši, par savām spējām un zināšanām. Tā pamazām veidojas pašvērtējums. Process šis sākas jau no pašas agras bērnības. Un vecāki to nedrīkst aizmirst! Pašvērtējums var būt pārāk augsts vai pārāk zems, bet var būt arī vidējā līmenī. Svarīgi, lai tas, kā sevi vērtē bērns, sakristu ar viņa reālajām iespējām.

 

Kā tad parādās bērna pašvērtējums viņa uzvedībā?

 

Aktivitāte, gribasspēks, neatlaidība, humora izjūta, sabiedriskums – šīs ir īpašības, kas piemīt bērniem ar adekvātu pašvērtējumu. Viņi ar prieku iesaistās spēlēs, neapvainojas ātri, ja zaudē. Bērniem ar pazeminātu pašvērtējumu raksturīga ir pasivitāte, viegla ievainojamība. Paaugstināta pašvērtējuma apgaroti bērni visā grib būt labāki par citiem: „Man viss ir labāks, nekā citiem, es esmu pati skaistākā..” utml.

 

Tātad, motivējot bērnu apmeklēt skolu, mācot viņam pašam sevi vērtēt, mēs tikai iegūsim, bet paši lielākie ieguvēji šajā visā būs bērni!

 

Lai veicas!

 

Māmiņu Klubs