10 vispārējie ieteikumi bērna sagatavošanai skolas gaitām

10 vispārējie ieteikumi bērna sagatavošanai skolas gaitām

26. Nov 2011, 23:28 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

1. Katru dienu lasiet bērnam priekšā un apspriediet izlasīto.

 

2. Radiet bērnā vēlmi uzdot arī jautājumus, ieintriģējiet viņu!

 

3. Palieliniet bērna vārdu krājumu.

 

4. Regulāri vediet bērnu uz bibliotēku, lai viņš varētu iepazīties ar milzīgo grāmatu dažādību, kā arī, lai viņš zinātu, kā uzvesties cilvēkos.

 

5. Kopā ar bērnu no bildītēm veidojat stāstus. Sākumā sāciet pati, pēc tam lūdziet mazajam turpināt stāstu. Var arī lasīt īsus stāstiņus un pēc tam lūgt bērnam atstāstīt stāstu. Vērsiet uzmanību uz to, lai bērns savā atstāstījumā izmantotu noteikti stāsta galveno domu, kā arī, lai viņš spētu aprakstīt arī citas detaļas.

 

6. Māciet bērnam arī iegaumēt kādu dzejoli no galvas. Sākumā nolasiet viņam priekšā visu dzejoli, pēc tam atkārtojiet lēnām pa daļām. Sekojiet, lai mazais neizlaistu vārdiņus, un atcerētos maksimāli visu tekstu. Dzejolim, protams, nav jābūt ļoti garam.

 

7. Sarunā ar bērnu, pēc iespējas vairāk nosauciet priekšmetus, to īpašības, kā arī darbības, kas ar tiem paveicamas.

 

8. Noteikti iepazīstiniet bērnu ar skaitļiem, ar to secību. Katru reizi vērsiet uzmanību uz sekojošu momentu: vai bērns skaita ar „acīm” vai arī noskaita čukstus. Vajadzīgs, lai bērns pakāpeniski pārietu no pieskaršanās skaitļu rindai ar pirkstiem skaitīšanas laikā uz skaitīšanu bez redzamu motoro vai kādu citu kustību komponentu.

 

9. Māciet bērnu salīdzināt, meklēt kopējo un atšķirīgo dažādos priekšmetos ( „Ar ko šie zīmējumi atšķiras?”, „Ar ko šie zīmējumi ir līdzīgi?” „Kas ir izmainījies?” utml.)

 

10. Vairāk centieties paši (pieaugušie) mājās iesaistīties ar bērnu kopīgās rotaļās, neradiet situāciju, ka bērns spēlējas tikai ar citiem bērniem. Arī ar pieaugušajiem ir jāprot spēlēties vienā kompānijā. 

 

Protams, šie ieteikumi ir vispārīgi. Tālākais darbs atkarīgs ir tikai no vecāku vēlmes palīdzēt savam bērnam pilnvērtīgāk attīstīties.

Vēlam veiksmi!

Māmiņu Klubs