Vardarbība ģimenē

Vardarbība ģimenē

27. Nov 2015, 13:57 Cielavinna Cielavinna

Vakar nācās apmeklēt starptautisko konferenci ar tēmu "Brīva un droša dzīve", ko rīkoja Labklājības ministrija kopā ar sadarbības partneriem. Gribējās padalīties ar dzirdētu un lietām, ko es dzirdēju pirmo reizi.

Vardarbība ģimenē mūsdienās ir diezgan izplatīta parādība, te neiet runa tikai par fizisko vardarbību, bet arī par emocionālo. Bieži sievietes izvēlas par to klusēt, jo baidās un nezina kā atrast izeju no tā visa, bieži vien sieviete ir finensiāli atkarīga no vīrieša un tāpēc izvēlas ciest nevis meklēt izeju.

Līdz 2014. gadam īsti nebija izstrādāts tas kā to visu mainīt vai palīdzēt sievietei. Vardarbības mazināšanai Latvijā, 2014. gada pavasarī spēkā  stājās Civilprocesa likuma izmaiņas, kur tika ieviesta nodaļa- Pagaidu aizsardzība pret vardarbību.(30.5 nodaļa)

Civilprocesa likuma 250.45 pants nosaka:

 Ja pret personu ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība, kas notiek starp bijušajiem vai esošajiem laulātajiem vai citām savstarpēji saistītām personām neatkarīgi no tā, vai aizskārējs dzīvo vai ir dzīvojis vienā mājsaimniecībā ar aizskarto personu, tiesa vai tiesnesis pēc personas motivēta pieteikuma vai pieteikuma, kas iesniegts ar policijas starpniecību, var pieņemt lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību.

Tātad tiesā griezties var jebkura persona, kas attiecībās piedzīvo vardarbību. Griežoties tiesā personai tiek iedotas veidlapas kas tiek aizpildītas. Nezinu kā citās tiesās, bet mūsu pilsētas tiesas sekretariāta darbinieces nepalīdz veidlapas aizpildīt. Īstenībā lietas izskatīšanas ātrumu nosaka pareiza veidlapas aizpildīšana un laicīga pierādījumu iesniegšana tiesai. Pēc likuma lēmums par pagaidu aizsardzību ir jāpieņem vienas darba dienas laikā, bet ja tiesnesim nākas pieprasīt no valsts iestādēm pierādījumi, tad tas aizņem ilgāku laiku. Pierādīšanas līdzekļos ietilpst:

pušu un trešo personu paskaidrojumi;

liecinieku liecības;

ekspertu atzinumi;

institūciju atzinumi;

personu veiktie sarunu ieraksti;

uzfilmētais materiāls;

izdrukas no sociālajiem tīkliem (jābūt notāra aplieicnājumam par to identiskumu);

elektroniskā sarakste.

Ja sakarā ar partnera vardarbību ir rakstīts policijā iesniegums, tad var laicīgi vērsties policijā un iegūt iesnieguma kopiju.

Veidlapa pēc būtības nav grūta un to var aizpildīt arī pats, bet ja nezina ko rakstīt var mēģināt vērsties policijā pie inspektora kas atbild par vardarbību ģimenē un palūgt palīdzību, domājam neviens neateiks.

Nākošais solis, tiesa pieņem lēmumu un policija ar to iepazīstina varmācīgo pusi. Tālākā darbība notiek pusēm tikai caur policijas darbinieku. Ko ieteiktu tas ir laicīgi vērsties tiesā ar prāsību( uzturlīdzekļu, laulības šķiršanas u.c.), jo tiesas lēmumā ir noteikts līdz kuram tas izdarāms, bieži vien to neizdara un lēmums vairs nav spēkā. Pēc prasības celšanas, lēmumu par pagaidu aizsardzību no vardarbības var pēc personas lūguma un apstākļiem lietas pagarināt līdz vienam gadam.  Ja vainīgā puse pārkāpj šo tiesas lēmumu iestājas kriminālatbildība, tāpēc tiesas aizsardzību prasot ir 100 reiz jāpārdomā vai tiešām to vēlas, jo tas nav tāds tik vienas dienas pabaidīšanas līdzeklis. Salīgšanas gadījumā ir jāvēršas tiesā ar lūgumu par atcelšanu lēmuma.

Ja noties skandāls un vīrs vai sieva ir vardarbīgi, var saukt policiju. Policijai atbraucot, uzreiz jāprasa Policijas nošķiršanu. Policijas nošķiršana ir līdz 8 dienām, ja to pārkāpj- naudas sods.

Likumā par policiju 12. pantā ir noteikts:

101) ja pastāv tūlītēji draudi, ka persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var nodarīt kaitējumu šajā mājoklī pastāvīgi dzīvojošas personas (turpmāk — aizsargājamā persona) dzīvībai, brīvībai vai veselībai, uz rakstveida pieteikuma pamata pieņemt lēmumu, kas uzliek par pienākumu pilngadīgai personai, kura rada draudus, atstāt mājokli, kur pastāvīgi dzīvo aizsargājamā persona, neatgriezties un neuzturēties šajā mājoklī un tā tuvumā (turpmāk — policijas lēmums par nošķiršanu) tuvāk par lēmumā noteikto attālumu uz laiku līdz astoņām dienām no lēmuma pieņemšanas brīža. Policijas lēmumā par nošķiršanu var noteikt arī aizliegumu personai, kas rada draudus, kontaktēties ar aizsargājamo personu.

Galvenais ja vēlaties šo policijas nošķiršanu par to policijas darbiniekam ir jāpasaka, ja viņš pats to nepiedāvā. Uzrakstot policijas nošķiršanu cietusī puse var lūgt policijas darbiniekam arī veidlapas priekš pieteikuma tiesai, tad šo pieteikumu tiesā nogādās policija.

Šie divi lēmumu palīdzēs varmācīgo pusi dabūt ārā no mājas un lai viņš/viņa netuvojas un nesazinās. Galvenais pie pārkāpšanas uzreiz par to jāziņo policijai, lai tā var rīkoties tālāk, nevis noklusēt un pēc tam pārmest, ka policija neko nedara.

Līdz šim tas arī bija viss, varmāka ārā un visi laimīgi, bet problēma pēc būtības jau nemainās.

2015. gadā Latvijā ieviesa valsts rehabilitācijas programmu upuriem un vardarbības veicējiem. 

Cietušajiem tā ir iespēja bez maksas saņemt:

rehabilitāciju ar izmitināšanu( 30 dienas, maksimālais 60 dienas);

10 speciālistu konsultācijas- sociālais darbinieks, psihologs, jurists ( maksimālais 20 konsultācijas).

Nepieciešamības gadījumā, lai persona varētu saņemt individuālo konsultāciju, tiek segti transporta izdevumi ne vairāk kā 7 eiro par vienas konsultācijas apmeklējumu).

Kā iegūt šo palīdzību ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā vai krīzes centrā. Vienīgais viņi prasīs šo tiesas lēmumu vai policijas nošķiršanas lēmumu. Jebkurā gadījumā palīdzību saņemt ir iespējams, galvenais nebaidīties.

Iepriecinošā ziņa ir tā, ka izstrādāta palīdzības programma arī priekšs varmācīgās puses, kur tiek iedāvātas grupas nodarbības un individuālās ar psihologiem.

Piedevām top jauns likums, kur šī palīdzība varmācīgajai pusei būs kā 'viens no soda veidiem, kad viņam būs jāizziet šī ārstniecība. Neviena iestāde nav ieinteresēta tajā, lai ģimene izjūk, bet palīdz saglābt, protams, ja ir kas glābjams.

Man ļoti patīk somu izstrādātā sistēma tiem kas cieš no vardarbības un tiem kas to veic. Tur tiek iegūldīts liels darbs tajā, lai tas vairs neatkārtojas. Somijā ir ieviesta sistēma MARAC, kas sniedz šo atbalstu. Pievienošu arī video, lai varat saprast ko tā piedāvā. https://www.youtube.com/watch?v=APzYOChGT44

Latvijai ir kur tiekties un es zinu, ka arī drīz šeit šāda palīdzība būs saņemama tādā apjomā kā Somijā, tas ir tiaki laika jautājums.

Ar šo blogu gribēju pateikt tām mammām, kuru ģimenē kas tāds notiek, izeja ir, tikai vajaga apņēmību ko mainīt. Nebaidaties lūgt palīdzību, jo šāda vardarbība ģimenē var novest arī pie lielas nelaimes.  Latvijā ir brīnišķīgs krīzes centrs "Marta", kas sniedz palīdzību vardarbībā cietušajām ģimenēm, var sazināties arī ar viņiem.

Saticību un cieņu Jūsu ģimenēs:)