Māmiņu Klubs piedāvā: psiholoģiskais atbalsts ģimenēm un individuāli krīzes situācijās!

Māmiņu Klubs piedāvā: psiholoģiskais atbalsts ģimenēm un individuāli krīzes situācijās!

04. Feb 2021, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Māmiņu Klubā pieejams jauns pakalpojums psiholoģiskajam atbalstam, īpaši krīzes situācijās  - pastorālās konsultācijas.

PASTORĀLĀS KONSULTĀCIJAS 

Māmiņu Klubā šobrīd pieejams jauns psiholoģiskā atbalsta pasākums - pastorālās konsultācijas, kas īpaši piemērotas, ja ģimenē vai individuāli piedzīvota kāda krīzes situācija. Konsultācijas kā psiholoģisks un garīgs atbalsts pieejamas pēc pieprasījuma, Covid pandēmijas laikā zoom vai skype platformā, un tās sniegs pastorālais konsultants, atbalsta speciālists krīzes situācijās, kapelāns Mārtiņš Krūklis.

“Kad ir psiholoģiski, emocionāli vai sociāli grūti, kad sagrūst iepriekš būvētais, kad, liekas, saņem nepelnītas pārestības no dzīves, kad piedzīvo traģiskus mirkļus vai esi krīzē, iespējams vērsties pie pastorālā konsultanta, lai saņemtu mierinājumu, atjaunotu cerību un kopīgi rastu risinājumus.”, Mārtiņš Krūklis aicina uz 1 stundas individuālām psiholoģiskā atbalsta sesijām.

Tās var būt situācijas, kad saskaries ar:

•                bērna invaliditāti, slimību;

•                šķiršanos;

•                tuvinieka nāvi vai smagu slimību;

•                attiecību problēmām, nespēju saprasties;

•                atkarībām ģimenē;

•                īdzatkarīgām vai toksiskām attiecībām;

•                radinieka vai paziņas nonākšanu ieslodzījumā;

•                ģimenes krīzes situācijām;

•         izolāciju, pārgurumu, izdegšanu

•                vientulību, skumjām u.c.

Kas ir pastorālā konsultēšana?

Pastorālā konsultēšana ir terapijas forma, kas dziedināšanai un izaugsmei izmanto garīgos resursus un psiholoģisko izpratni.

To nodrošina sertificēts speciālists, garīgās veselības profesionālis ar padziļinātu reliģisku vai teoloģisku izglītību.

Konsultēšanas ietvars

Viena konsultācija ilgst vienu stundu (klātienē vai neklātienē). Pirmajā reizē tiek saprasta un precizēta klienta problēma, tiek izrunāts un nosprausts terapijas ilgums, vēlamais un reālais sasniedzamais rezultāts.

Nākamajās konsultācijās mērķtiecīgi tiek izanalizēta problēma ar skatu uz klienta psihoemocionālajiem resursiem un spēju pieņemt lēmumus.

Terapijas kursa noslēgumā tiek pārrunāta tās gaita un sasniegtais rezultāts.

Terapeits ir empātisks, nenosodošs un nemoralizējošs, ir konfidenciāls un uzticams, jautā, paskaidro, vada un iedrošina.

Klients stāsta, cenšas izprast, pieņem lēmumus, ja nepieciešams, koriģē uzskatus, vērtības, principus, līdz atrod veidu kā saprast un pieņemt sevi savā realitātē, un ierauga ceļu uz vēlamo rezultātu.

Mārtiņš Krūklis, Mg. rel., - pastorālais konsultants ar vairāk kā 15 gadu pieredzi brīvprātīgā cietuma kapelāna un resocializācijas darbā ar notiesātajiem, bijušajiem notiesātajiem un viņu ģimeņu locekļiem. Sabiedriskā labuma organizācijas “Svētā Lūkas atbalsta biedrība” (reģ.nr.40008243033, fb: SaintLukeGroup), kas piedāvā resocializācijas un sociālās rehabilitacijas pakalpojumu dažādās psihoemocionālās un sociālās krīzes situācijās esošiem cilvēkiem, vadītājs.

Kad notiek?

Pēc vienošanās, rakstot martins@saints.lv vai pa tālr: 29672638

Kur notiek?

Māmiņu Klubā, klātienē, bet pandēmijas laikā Zoom vai Skype platformās

Cik maksā?

Maksa 35.00 EUR par individuālo sesiju

Kas vēl būtu jāzina?

Pēc pieteikuma saņemšanas, rakstot martins@saints.lv, sazināsimies, lai vienotos par sesijas laiku!

PASTORĀLĀS KONSULTĀCIJAS