Viedtālruņi bērniem – vecāku palīgs vai bieds?

Viedtālruņi bērniem – vecāku palīgs vai bieds?

29. Nov 2019, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Ir pierādīts, ka bērni, kuri jau no agra vecuma ir saskārušies ar viedierīcēm kontrolētā vidē, ir daudz spējīgāki pielāgoties un apgūt jaunās tehnoloģijas, kas nemitīgi papildina mūsu ikdienu ar jauniem uzlabojumiem. Taču nereti sabiedrībā dzirdamas bažas par to, vai pārlieku bieža tālruņu izmantošana var negatīvi ietekmēt bērna attīstību. Lai vairotu ierīču lietošanas pozitīvo ietekmi uz bērnu uzvedību un izvairītos no riskiem, kas ar tiem saistīti, aktīvi darbojas gan eksperti, gan tālruņu ražotāji. 

Bērni atdarina vecāku viedierīču lietošanas paradumus

Bērni izzina apkārtējo pasauli to novērojot un uztverot ar visām maņām. Jaunās iemaņas un uzvedības modeļi tiek apgūti sociālās iemācīšanās ceļā. Tieši tāpēc ir svarīgi apzināties, ka vecāku uzvedība un darbības saistībā ar viedierīču lietošanu ir tas, ko atdarinās viņu bērni.

“Jo vairāk laika vecāki paši pavada pie viedierīču ekrāna, jo lielāka ir arī bērna ekspozīcija uz viedierīcēm. Tas arī palielina iespējamību, ka vecāki viedierīci izmantos kā atalgojumu vai nomierināšanas stratēģiju,” situāciju skaidro Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs.

Psihiatrs uzskata, ka pavadot laiku ar ģimeni, piemēram, veicot kopīgas aktivitātes vai ieturot kopīgu maltīti, ir svarīgi nodrošināt no ekrāna brīvu laiku, kas jāievēro visiem ģimenes locekļiem. Tāpat arī visām bērna audzināšanā iesaistītajām personām ir jāvienojas par viedierīču lietošanas veidu un laiku un stingri jāpieturas pie šīs vienošanās, citādi nospraustās robežas nedarbosies un mājās var veidoties nesaskaņas.

Ekrāna laika pārvaldība – vecāku drošais palīgs

Kamēr bērns vēl pats nespēj izvērtēt laika ilgumu, ko būtu vērtīgi pavadīt, lietojot viedtālruni, vecākiem talkā var nākt dažādās ierīcēs iestrādātās funkcijas, piemēram, ekrāna laika pārvaldība (Angļu val.: screen time management).

“Šī funkcija ļauj vecākiem pirms tālruņa nodošanas lietošanā bērnam veikt uzstādījumus, ar kuru palīdzību tiek kontrolēts gan pie tālruņa pavadītais laiks, gan programmu un lietotņu izmantošanas laiks un veids. Tāpat Huawei P30 tālrunī un citos modeļos ar iestrādāto ekrāna laika pārvaldības funkciju iespējams uzstādīt nakts miera stundas, kuru laikā telefonu nevarēs izmantot. Tāpat vecāki var arī iestatīt tālruņa funkcijas, kuras atvase varēs izmantot visu laiku – piemēram, zvanīšanu vai īsziņu rakstīšanas funkciju,” stāsta Huawei produktu apmācību vadītājs Latvijā Aleksandrs Jekimovs. Papildu drošību nodrošina arī tas, ka, bez vecāku uzstādītā PIN koda ievadīšanas, bērniem nav iespējas lejupielādēt jaunas spēles un programmas, kā arī veikt sistēmas uzstādījumu izmaiņas.

“Apzināta un kontrolēta viedierīču lietošana var sekmēt bērna attīstību,” savos novērojumos dalās Ņikita Bezborodovs. Sākot ar 2 gadu vecumu kvalitatīvs un vecumam atbilstošs saturs ar skaidri definētiem izglītības mērķiem var veicināt valodas un mācīšanas prasmju attīstību gadījumā, ja viedierīcē pieejamais saturs ir interaktīvs, tiek patērēts un paskaidrots vecāku uzraudzībā.

“Bez izskaidrošanas un vecāku un bērna kopējās mijiedarbošanās šis pie ekrāna pavadītais laiks ir bezjēdzīgs vai pat attīstībai traucējošs,” uzsver eksperts.

Ļausim bērniem lietot ierīces gudri un pārdomāti

Vairums vecāku piekritīs apgalvojumam, ka kādreiz ir mēģinājuši sev rast mieru vai brīvāku brīdi, piedāvājot savai atvasei pakavēt laiku ar viedierīces palīdzību. Taču, kad pienāk laiks to pārtraukt, nereti sākas bērna dusmu un emociju izvirdumi.

Lai atrisinātu šādas situācijas, Ņikita Bezborodovs iesaka: “Pirmkārt, nepieciešams apzināt pašreizējos viedierīču izmantošanas paradumus ģimenē un definēt skaidrus noteikumus – kad un kādiem nolūkiem drīkst vai nedrīkst izmantot viedierīces. Otrkārt, ja ir radusies situācija, kad bērns emocionāli reaģē uz lūgumu pārtraukt lietot viedierīci, vecākiem ir jāspēj noturēt nospraustās robežas, citādi bērns ātri sapratīs, ka šādi ir iespējams manipulēt un panākt savu.”

Psihiatrs apgalvo, ka sākot likt robežas tur, kur iepriekš tās nav bijušas, ir pilnīgi iespējams, ka sākotnēji bērna uzvedība varētu pasliktināties, bet, noturot robežas skaidras un nemainīgas pietiekoši ilgu laiku, negatīvā uzvedība mazināsies. Bet jāņem vērā arī fakts, ka drastiska un pilnīga ierīces lietošanas aizliegšana nedarbosies. Tāpēc ir jāatrod balanss starp drošu viedierīces lietošanu un periodiem brīviem no ekrāna. “Treškārt, ja esat nolēmuši ierobežot bērna piekļuvi viedierīcēm, noteikti ir jārod alternatīvas aktivitātes, ar ko bērnam nodarboties. Visproduktīvākā augsne šim būs kopējās aktivitātes, kuras bērnam sagādās piederības un ģimeniskuma sajūtu,” stāsta Ņikita Bezborodovs.

Vecākiem atliek secināt, ka viedierīces var būt arī drošas bērnu attīstībai, kamēr tiek uzraudzīts to izmantošanas veids un laiks – mācoties, pavadot kopīgus, patīkamus mirkļus gan lietojot tālruņus un planšetes, gan pavadot kopīgu laiku bez tām.