Uzmanies, izvēloties un lietojot elektroierīces – gaismas lampiņu virtenes un svētku rotājumus!

Uzmanies, izvēloties un lietojot elektroierīces – gaismas lampiņu virtenes un svētku rotājumus!

22. Dec 2014, 14:17 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Ziemas tumšajā laikā tuvojoties svētkiem, kad pastiprināti tiek izmantotas elektroierīces apgaismei un dekorācijām, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina pievērst īpašu uzmanību elektrodrošībai dzīvesvietās. Īpaši rūpīgi aicinām izvēlēties un izmantot gaismas lampiņu virtenes un svētku dekorus, veikt piesardzības un drošības pasākumus, īpaši, ja blakus ir bērni.

Daļa no svētku rotājumiem – eglīšu gaismas lampiņu virtenes un svētku dekori ir klasificējamas kā elektriskās ierīces, kur īpaši būtiska ir to atbilstoša izmantošana un ražotāja sniegto instrukciju ievērošana – kopšana, uzstādīšana, lietošana.

Decembrī ziņots, ka pārraujot eglīšu lampiņu virteni, 1,4 gadus veca meitenīte guvusi elektrotraumu. Ja bērns vai pieaugušais pieskāries bojātam vadam, kontaktligzdai vai ierīcei un it kā tikai atrāvis roku, arī tad viņš ir guvis elektrotraumu. Elektrotraumas sekas ir sirds ritma traucējumi vai pat sirds apstāšanās. Pēc elektrotraumas sirdsdarbības ritma traucējumi var parādīties novēloti – pēc divām līdz sešām stundām. Elektriskās strāvas ietekmē organisma audos var rasties apdegumi. Lai gan elektriskās strāvas radītie apdegumi izskatās mazi, tie ir ļoti dziļi. Turklāt strāva ķermeni skar ne tikai saskares punktā, bet visā tās ceļā cauri ķermenim. Ja šajā ceļā ir svarīgi orgāni, elektrotrauma var nopietni apdraudēt dzīvību.

Lai pasargātu sevi un bērnus no elektrotraumu gūšanas riskiem, aicinām ņemt vērā šādus ieteikumus: 

  • Izvēloties elektroierīci, iepazīties ar informāciju par preci – pārliecinies, ka tā marķēta ar CE zīmi, tai ir pievienota lietošanas instrukcija valsts valodā; brīdinājumi. Piemēram, gaismiņu virtenēm, būtiski pievērst uzmanību vai tās paredzētas lietošanai iekštelpās vai ārtelpās.
  • Novērtē preci vizuāli – Vai prece nav bojāta vai bojāts tās strāvas padeves vads? Vai ierīces savienojumu vietās ar vadu nav asas šķautnes, kas lietošanas laikā varētu sabojāt vada izolāciju? Vai nav spraugas, kur varētu būt pieejamas zem strāvas esošas strāvu vadošas detaļas? Ja iegādājamies gaismas lampiņu virteni – virtenes vadam jābūt vismaz sērkociņa biezumā; no kontaktdakšas līdz pirmajai lampiņai jābūt vismaz 1 metra atstatumam.
    • Lietojot preci, ievēro ražotāja sniegtos norādījumus un lietošanas instrukcijas – prasības uzstādīšanai, kopšanai un atbilstošai lietošanai.
  • Uzturi kārtībā elektroierīču vadus un kontaktdakšas: elektrības vadam un kontaktligzdai jābūt pārklātai ar elektrību nevadošo materiālu. Bojātos vadus nevajadzētu notīt ar izolācijas lenti, bet gan nomainīt visu vadu. Ja vien iespējams, elektroierīču vadus jācenšas savākt un noslēpt bērnam nepieejamā vietā, lai vadu murskuļi nemētājas ik uz soļa un nav brīvi pieejami bērnam rāpot vai staigāt. Bērni mēdz košļāt vadus un bāzt mutē kontaktdakšas, jo īpaši uzmanību piesaista košās izolācijas lentes, ar ko pieaugušais mēģinājis labot bojāto vadu.
  • Droša kontaktligzda: ir tāda, kas stingri piestiprināta sienai un nekarājas. Rozetes nereti tiek ierīkoties tuvu grīdai, diemžēl tas ir ideāli pieejams augstums pat rāpojošam mazulim, tāpēc rozetes jāaprīko ar speciālu aizsargmehānismu. Jāuzmanās arī ar kontaktligzdas noslogošanu: ja vienai kontaktligzdai pieslēgts pārāk daudz elektroierīču, var sākt degt izolācija un izcelties ugunsgrēks.
  • Vadu tuvumā nededzini atklātu liesmu, jo tā var sakausēt izolāciju.
    • Neatstāj elektroierīces - gaismas virtenes, dekorācijas un citas iekārtas -  pieslēgtas strāvai ilgstoši bez uzraudzības. Piemēram, pieslēgtas strāvai prombūtnes laikā.

PTAC, elektropreču tirgus uzraudzības ietvaros, 2013.gadā ir veicis testēšanu 11 elektropreču modeļiem – gaismas virtenēm un dekoriem, kur 5 modeļiem konstatētas neatbilst būtiskām prasībām un kurus lietojot var ciest no strāvas trieciena, jo ir piekļuve strāvu vadošajām daļām. Vienlaikus ik gadu Ātrās informācijas apmaiņas sistēmas par bīstamajām precēm (RAPEX) ietvaros visā Eiropā tiek ziņots par drošuma prasībām neatbilstošām elektroierīcēm – gaismas lampiņu virtenēm un citām svētku dekorācijām, kur preču lietotāji guvuši traumas vai izcēlusies ugunsnelaime.

Informē pārdevēju un uzraudzības institūciju par jebkurām nedrošām precēm, kuras izraisījušās traumas vai varēja tādas radīt un pasargā arī citus preces lietotājus! Par bīstamajām precēm Jūs varat ziņot zvanot uz Patērētāju traumu ziņojumu tālruni 67388639, sūtīt ziņu uz e-pastu ptac@ptac.gov.lv vai aizpildīt šo formu: http://ptac.gov.lv/page/232

Ieskaties Eiropas Savienības Ātrās informācijas apmaiņas sistēmas par bīstamajām precēm (RAPEX) mājaslapā http://ec.europa.eu/rapex, kas sniedz detaļas par bīstamajām precēm, kas izņemtas no Eiropas Savienības tirgus.