Labas valodu zināšanas ir pamats visām pārējām prasmēm

01. Apr 2021, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Bērns ir gluži kā mazs sūklītis, kurš lieliski uztver visu apkārt notiekošo. To zinot un pielietojot pareizās metodes, bērnudārza vecums ir ideāls laiks, lai bērns apgūtu vairākas svešvalodas.

Kā skaidro Ekziperī Starptautiskās pamatskolas klases audzinātāja, valodu katedras vadītāja un franču valodas skolotāja Fleur Serriere, līdz septiņu gadu vecumam bērns dažādas skaņas uztver daudz labāk nekā vēlākā vecumā, tāpēc tas ir lielisks vecums, lai mācītu bērnam valodas. Piedevām, valodu apgūšanu veicina arī fakts, ka bērniem nav bail kļūdīties, tāpēc viņš valodas izdzīvo. “Bērni valodas nemācās tikai caur gramatiku, izmantojot īpašus vārdu krājumus vai uzdevumus. Viņi mācās rotaļājoties, mijiedarbojoties un komunicējot,” teic franču valodas skolotāja Fleur Serriere.

Viņas teiktajam pievienojas arī Ekziperī Starptautiskā bērnudārza latviešu valodas skolotāja Ilze Dinka, uzsverot, ka vissvarīgāk un vislabāk interesi par valodu pirmsskolas vecuma bērnos rosināt caur rotaļāšanos, piedāvājot bērnam dažādus veidus, kā rotaļājoties arī mācīties valodu. “Valodu viņi dzird visu laiku, jo bērni savā starpā sarunājas, ar viņiem sarunājas pedagogs, kurš arī komentē bērnu darbību, tādējādi valodas attīstība primāri notiek dabiskā veidā,” saka skolotāja Ilze Dinka. 

Šī iemesla dēļ ir svarīgi, lai skolotājs tekoši runātu konkrētajā valodā un viņam būtu arī izpratne par valodu apgūšanu, lai veidotu nodarbības tādā veidā, lai bērni savā starpā komunicētu. Tas nozīmē, ka skolotājam nevis jāļauj bērnam spēlēties, bet pirms tam jāpalīdz apgūt nepieciešamo vārdu krājumu, kas bērnam nepieciešams aktivitātēs. “Mēs zinām, ka valoda tiek apgūta caur sevi, piemēram, skolotājam stāvot klases priekšā, pildot darba lapas, taču mazie bērni valodu mācās caur autentiskām aktivitātēm, kurās viņiem ir nepieciešamība izmantot valodu. Visiedarbīgākais mācīšanās veids, kas palīdz bērnam iemācīties valodu, ir jēgpilnas aktivitātes, kurās komunikācijai tiek izmantota valoda,” skaidro Marcelle van Leenen, Ekziperī Starptautiskās pirmsskolas un sākumskolas vadītāja.

Mūsdienās valstu robežas ir izzudušas, un mēs dzīvojam starptautiskā sabiedrībā, tāpēc ir būtiski, lai mēs prastu komunicēt ar cilvēkiem no citām valstīm. Ne velti pētījumi pierāda, ka ir vērtīgi būt bilinguālam, jo valodas ir pamats citām prasmēm, palīdzot bērnam būt atvērtākam un izprast dažādas perspektīvas.