Kas jāzina vecākiem, audzinot 5 līdz 6 gadus vecus bērnus

Kas jāzina vecākiem, audzinot 5 līdz 6 gadus vecus bērnus

08. Oct 2022, 00:15 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Piecu līdz sešu gadu vecums nekādā mērā nav mazāk svarīgs par jebkuru bērna attīstības posmu. Vecāki tikko ir tikuši galā ar 3gadnieka krīzi, tikuši pāri 4gadnieka attīstības īpatnībām, bet nu ir klāt svarīgs attīstības posms, kurā bērns lēnām gatavojas gan skolai, gan daudz patstāvīgākai dzīvei un pārliecībai par sevi.

Tas veids, kā bērns izmanto un rada vidi - iespaido viņa sociālo, emocionālo un fizisko attīstību, tā par 5 līdz 6 gadu vecu bērnu attīstību stāsta geštaltterapeite Ilze Pavasare

Izziņas, jeb kognitīvā attīstība. 5-6 g vecumā:

 • Kontrolē savu valodu, skaidri runā, lasa
 • Saprot stāsta struktūru – sākums, vidus, beigas. Spēj atcerēties un atkārtot stāstu. Rada pats savu stāstu.
 • Patīk mīklas, noslēpumi un joki.
 • Saprot matemātikas pamatpirncipus.
 • Līdz ar vārdu un skaitļu apguvi aug paš-apziņa
 • Spēj koncntrēties un būt uzmanīgs ilgāku laiku; līdz ar to spēj ieinteresēties un apgūt izsmeļošāku info par pasaules uzbūvi. Tomēr vieglāk atrasties strukturētās aktivitātēs, kur ir sākums un beigas.
 • Gatavs uztvert vairāk praktisku pieredzi
 • ‘KĀ’ un ‘KĀPĒC’ (bērnam vēl nav hipotēžu un abstrakciju, bet domā ar priekšstatu palīdzību, nespēj pierādīt , spriest, doma ir pietuvināta darbībai ; sāk veidoties vizuāli-darbīgā domāšana)

Vairāk atšķir fantāziju pasauli no reālās pasaules, bet iztēle ir aktīva – bērns izmanto iztēli, lai informētu kā redz pasauli (dzīvniekam piešķir cilvēka īpašības un otrādi, dzīvību iemieso dažādas nedzīvas lietas un tas nenozīmē, ka bērnam ir pboblema ar lietu uztveri. Vairak vajadzētu straukties, ja bērna iztēle ir neaktīva)

Sociālā un emocionālā attīstība.

 • PSIHOSOCIĀLĀ KRĪZE – starp iniciatīvu, kas pāriet vēlmē darboties x vainas sajūtu, kas pāriet nepilnvērtības sajūtā
 • PAMATA SPĒKS:  nolūks, spēja veidot nolūku, apņmešanos, tīša rīcība  (“es saprotu, ko gribu un tur virzos” + kompetence, vai esmu OK? ‘pieredze, ka var’ (patoloģija: bremzēšana+inerce “Impulss ir , bet nav spēka iet uz priekšu”, nekompetence))
 • Labprāt mācās, grib būt labs; kontroles, atbildības sajūta, paškritika, pašvērtēšana.
 • Sižeta-lomu spēles, centieni realizēt sabiedriski svarīgu un sabiedriski novērtētu darbību. “Jādara” svarīgāks par “es gribu” . Paš-vērtējums. 
 • Spēj uzticēties un būt draudzīgs ne tikai ar ģimeni un , bet arī ar skolotāju un citiem pieaugušajiem
 • Ar pašapziņas pieaugumu  sāk aizstāvēt savu individualitāti , spēj uzdot jautājumus citam pieaugušajam, tomēr ir nepieciešama droša pieaugušā klātbūtne.
 • Svarīgs – personiskais privātums. Jūtīgums pret citu sajūtām.
 • Zina atšķirību starp ‘pareizs’ un ‘nepareizs’, bet, lai pārbaudītu pieaugušā robežas vai pieprasītu uzmanību,, var lietot lamuvārdus.
 • Patīk vienaudžu grupas, pat viena dzimuma – kam ir līdzīgasintereses. Kopē draugus, vienaudžus, lojalitātes sajūta. Patīk kopā-pulcēšanās un spēlēšana.
 • Patīk noteiktumi un likumi, paši ievieš spēlēs ‘drīkst’ , ‘nedrīkst’.
 • Tākā spēj uzdot un saprot atbildes uz K|Ā un KĀPĒC, tad ir mazāk baiļu (bet vēl aizvien no pārāk lieliem trokšņiem, tumsas, dzīvniekiem, svešiem cilvēkiem.)
 • Var sākt baidīties no neizdošanās vai vienaudžu atgrūšanas.
 • Apzinās sociālās kategorijas – rasi, dzimumu (var ļoti turēties pie tās)
 • “Viss, kas pasaulē notiek – notiek kā sekas manām vēlmēm”. Jebkuru krīzi uztver kā ‘uzgunsgrēku’)

Fiziskā attīstība

 • Paplašinās motorā kontrole – apgūst sarežģītāku ķermeņa koordināciju
 • iemācās peldēt
 •  brauc ar velosipēdu
 •  pats sasien savas kurpju šņores

Šajā vecumā ir ārkārtīgi svarīgas fizsikās aktivitātes. Ja bērnam šādas iespējas nav, tad tiek traucēta un "bremzēta" motorikas attīstība. Ar fiziskajām aktivitātēm bērns  apzinās sav uspēju būt ātrs, spēcīgs, balansēt, būt lokans. Šāda aktivitāte attīsta. 

Kādas ir bailes ar ko bērns saskaras šajā vecumā?

 • Atdalīties – nav drošs, vai ar vecāku nekas nenotie
 • raganas, spoki, monstri – jaucās iekšā iedomu pasaule
 • tumsa, skaņas, palikt vienam naktī, pazust – iedomas
 • bailes no fiziskām sāpēm, vai ‘sliktiem cilvēkim’

Kāpēc ir bailes? – Jo turpinās “sevis” kā atdalītas personas sajušana. Stāsta par bailēm, lai tās izjustu. Uztraukums par pieaugošo brīvību

Palīdzēt bērnam un būt blakus mirkļos, kad viņī "krīt" ir mūsu vecāku uzdevums. Tāpat ir svarīgi viņos viest pārliecību, ka viņī šajā pasaulē iederas un ir vērtīgi ar to, kas svarīgs ir viņiem. 

 

Māmiņu klubs

Eksperts

Ilze Pavasare

Gaštaltterapeite, psihoterapijas speciāliste, specializācija: bērnu psihoterapija
Ilze Pavasare Vecāku skolā