Kā izskaidrot bērnu emocijas? Kimoči lelles- jaunums, atklājot bērnu emocijas

Kā izskaidrot bērnu emocijas? Kimoči lelles- jaunums, atklājot bērnu emocijas

06. May 2017, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Mežaparka starptautiskajā bērnudārzā  „Six Senses” emocionālo inteliģenci bērniem mācīs Kimoči lelles

Emocijas mūs pavada visu mūžu un maza bērna dzīvē tās ieņem ļoti nozīmīgu vietu. Ikviens bērnudārznieka vecāks ir saskāries ar situāciju, kad vienu brīdi jūsu mazulis ir priecīgs, laimīgs un smaidošs, bet pēc mirkļa kļūst par tādu  raudulīgu, niķīgu vai bēdīgu būtni, kas mētā apkārt savas rotaļlietas vai visnepiemērotākā brīdī un vietā krīt pie zemes. Kā rīkoties šādās situācijās? Kā pareizi tuvoties bērnam, kā uzrunāt? Emocijas ietekmē bērna, un mūsu pašu uzvedību, uzmanību, komunikāciju, saskarsmi. Jo vāirāk mēs zinām par emocijām, jo ātrāk atrodam risinājumu.  Jau kopš pagājuša gadsimta deviņdesmitajiem gadiem tiek runāts par cilvēku emocionālo inteliģenci, par parsmi izprast emocijas,  kura personības attīstībā ir tikpat svarīga , cik intelektuālā attīstība.

Kas ir emocionālā inteliģence?

Emocionālo inteliģenci psihologi ir raksturojuši  kā prasmi atpazīt, nosaukt un vadīt savas un citu emocijas, un prasmi izmantot emocijas  domāšanas attīstībai un uzvedības vadīšanai. Tā ir prasme , kas veicina emocionālo un intelektuālo izaugsmi. Emocionālā inteliģence mudina mūs pieņemt tādus lēmumus, kas ved pie pozitīva rezultāta saskarsmē un komunikācijā ar citiem.

Apmēram sākot no vidējā bērnudārza vecuma, saskarsmē ar mazuļiem sākot no 3 un 4 gadu vecuma, vērojam situācijas, kurās  konfliktu cēloņi ir gluži vienkārša pārprasta otra bērna uzvedība, sejas izteiksme vai balsts tembrs, ķermeņa valoda, kas tika uztverta kā agresija. Ģimenē, ikdienas saskarsmē, mēs savus bērnus pazīstam ļoti labi un zinam, kad skumju un bēdu māktu bērnu samīļot un paņemt klēpī. Bērnudārzā vai skolātas nav tik vienkārši. Izpratne par to, kā rīkoties noteiktās emocionālās situācijās nāk ar laiku. Redzot grupiņā raudošu bērnu mūsu pirmais instikts ir palīdzēt, nekavējoties rīkoties, bet varbūt tieši tam bērnam un tieši tajā brīdī ir labāk netuvoties, labāk ļaut bērnam pašam tikt galā ar savām emocijām.  Un te palīgs ir pats bērns, kurš pieaugušajam vai draugam skaidri pasaka, „nenāc klāt! Es esmu bēdīgs!”

 Saskaņā ar pēdējiem zinātniskiem pētījumiem, tieši pirmsskolas vecums ir laiks, kad sākt bērnam mācīt emocionālo inteliģenci, vai vienkāršāk sakot mācīt iepazīt savas un citu  emocijas un tās kontrolēt. Velākos skolas gados šīs prasmes palīdz risināt konfliktus un mazina mobingu pusaudžu un jauniešu vidū.

20150203134010-34732.jpg

Kā mācīt bērniem emocionālo inteliģenci?

„Six Senses” starptautiskajā bērnudārzā emocionālo inteliģenci bērniem māca Kimoči emociju lelles.

Kimoči tulkojumā no japāņu valodas nozīmē emocijas. Kimoči ir rotaļlietas, kurās dzīvo emocijas. Tās māca bērnus kā komunicēt,  veidot attiecības vienam ar otru, māca  izturēšanos emocionāli grūtos brīžos. Gluži kā bērni bērnudārza grupiņā, tā arī Kimoči lelles ir ļoti dažādas. Katrai rotaļlietai ir savs terperaments, savs raksturs.

Rotaļlietu vidū sastapsim priecīgo, bet neparedzamo Mākonīti, jūtīgo Dūju vai kautrīgo Vabolīti. Kopā pieci dažādi Kimoči varoņu, kas katrs sevī slēpj vismaz trīs dažādas emocijas, kas atklājas dažādās situācijās.

Skolotāji iepazīstina bērnus ar katru tēlu, izspēlē situācijas, kurās šie tēli maina savu noskaņojumu, no priecīga kļūst aizvainoti, no dusmīga -  mīļi.  Bērni uzzin kā pareizi draugu uzrunāt, kā izturēties, ja kāds „pienāk pārāk tuvu” un kāpēc ir noteikti jārespektē, ja kāds saka „nedari tā, man tas nepatīk”. Rotaļās ar Kimoči lellēm , bērni nostiprina savu pašapziņu, iemācoties, ka  ir labi būt dusmīgam vai bēdīgām, kautrīgam un nedrošam.

20150203134031-86611.jpg

Rotaļājoties ar Kimoči, bērni mācās toleranci, pacietību, empātiju, un mācās pieņemt sevi un citus tādus, kādi tie ir, kas ir īpaši svarīgi atrodoties lielākā vai mazāka bērnu grupā.  Rotaļu laikā  notiek pieaugušā un bērna saspēle, tiek trenēta saskarsme, savstarpējā uzticēšanās.

Kimoči lelles mudina bērnus izrunāt savas  emocijas, pamatot tās, runāt par tām  ar pieaugušajiem un rotaļu biedriem.

Bez emocionālās attīstības ļoti būtiska ir arī lingvistiskā, kas tiek veicināta šo rotaļu laikā. Bērni mācās papildina vārdu krājumu , mācās nosaukt emocijas, raksturot tās, raksturot savas izjūtas, izteikt vārdos priekus, bēdas, skumjas, dusmas.