Ieteikumi, kā vieglāk bērnu motivēt mācībām

Ieteikumi, kā vieglāk bērnu motivēt mācībām

28. Jan 10:23 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Klīniskā psiholoģe Baiba Blomniece – Jurāne, kas ir Barboleta metodes autore, dalās ar pieredzi un pētījumiem, kā vieglāk bērnu motivēt mācībām.

Bērns spēlē datorspēles. Viņam to vajag. Apgalvojums vai jautājums.

Manuprāt, ka kopumā tā nav problēma, ja bērns spēlē datorspēles. Spēlējot spēles datorā, bērns mēdz aizrauties, ir, iesaistījies ar visu savu uzmanību, enerģiju, pauž dažādas emocijas, ir aktīvs. Manā psihologa praksē šie bērni apliecina, ka laikā, kad atrodas pie datora, viņi gūst prieku, jūtas procesā  iesaistīti.

Un šķiet, ka mēs visi dzīvojam, lai justu gan prieku, gan dusmas, sajūsmu, uzvaras garšu, izaugsmi. Arī mēs, pieaugušie, tiecamies pēc tā visa. Iespējams, arī tādēļ tik daudz dalāmies ar citiem sociālajos tīklos ar saviem mazajiem sasniegumiem un prieciņiem. Tas kopumā nav slikti. Mums visiem šīs sajūtas vajag. Jautājums - cik daudz, un kad tās vajadzības pāraug atkarībā. Līdzīgi kā vajadzība atslēgties no darba ar vīna glāzi. Taču paliekam pie tā, ka līdzsvarota un mērena iespēja gūt priecīgas emocijas, kas nes līdzi gandarījumu, mums visiem ir nepieciešama.

Pētījumi liecina, ka spēļu klātbūtne (īpaši datorspēļu klātbūtne) veicina mācību motivāciju un interesi. (C. Dichev, D. Dicheva "Gamifying education: what is known, what is believed and what remains uncertain: a critical review", .Tādēļ kopumā tiešām nav slikti, ja bērns spēlē vērtīgas spēles datorā. Jautājums vairāk ir par to– no cik gadiem un cik ilgu laika posmu un kādu spēļu saturu mēs bērnam piedāvājam.

Ja viss ir tik nepieciešams, kur tad ir problēma ?

Ļoti bieži mēs novērojam, ka šie bērni, kas tik aktīvi spēlē datora spēles skolas solā, nespēj nosēdēt un ilgstošu sarunu nespēj noklausīties. Jāteic, ka arī mēs, pieaugušie, arvien grūtāk varam nosēdēt garās lekcijās, kurās nenotiek darbības maiņa. Runa nav par to, ka pie vainas būtu tikai datorspēles. Tam visam par iemeslu var būt temperamenta iezīmes, psiholoģiskie, emocionālie un sociālie faktori.  Šoreiz vēlos vairāk uzmanību pievērst fiziskajiem faktoriem.

Gan pētījumi, gan novērojumi liecina, ka cilvēka motivāciju, enerģiju un uzmanību veicina kustība, aktivitātes. Kamēr bērns atrodas datorspēlē, tajā ir daudz aktivitāšu un īstenībā smadzeņu darbība arī tiek aktivizēta. Pētījumu secinājumi lasāmi www.barboletametode.lv.

Taču kamēr bērns spēlē datorspēles, viņš nekustas. Viņš ir mierīgā sēdus pozīcijā. Bērns attīsta kustību koordināciju tikai dažu pirkstu un acu koordinācijas līmenī. Netiek kopumā veicināta nedz smalkā motorika, nedz lielās motorās kustības. Netiek veicināts līdzsvars un arī skābekļa apgāde mierīgā sēdus pozīcijā nav tik liela kā kustībā.

Kādēļ līdzsvars būtu jāveicina ?

Sākumā apskatīsim vērojumus kā bija agrāk un kā ir tagad. Agrāk bērni rāpās kokos, leca pāri žogiem, lēkāja ar gumijām, piepūšamām riepu kamerām - darīja dažādas, jāteic gan bīstamas, aktivitātes, kuras prasīja ļoti attīstītu līdzsvara izjūtu un kustību koordināciju. Tāpat atceros, ka agrāk bērni dzirdēja mūs ilgāk, lasīja grāmatas ilgāk, bija pacietīgāki. Lai šos vērojumus pamatotu, ir nepieciešami pētījumi un pierādījumi.

Šobrīd Latvijā ir apmācīti 80 speciālisti, kuri strādā ar Barboleta metodi un līdzsvara platformām. Tie ir speciālisti, kuri nodrošina mācību procesā integrē kustības un līdzsvara attīstīšanas iespējas. Speciālisti atzīst, ka bērni daudz ātrāk iemācās un spēj atcerēties. Bērniem parādās interese mācīties un pieaug motivācija pat lasīt, ja tas iepriekš sagādājis grūtības vai nav padevies.

Ir ļoti daudzi pieredzes stāstu, kas to apliecina. Kā nesenākais stāsts ir par kādu 2.klases skolnieku, kurš apmeklēja speciālo pedagogu, jo bija grūtības atcerēties izlasīto tekstu pat viena teikuma apmērā. Grūtības zēnam bija ar uzmanību un īslaicīgo atmiņu. Darbojoties ar Barboleta līdzsvara platformu mājās, zēns sāka daudz labāk apgūt mācību vielu un pat startēja daiļrunātāju konkursā. Tātad, spēja atcerēties pat garu tekstu.

Kur tad slēpjas pamatojums visiem šiem vērojumiem, pieņēmumiem vai likumsakarībām ?

Ir atrodami daudzi pētījumi, kas norāda, ka kustību koordinācija un līdzsvars ir starpnieks starp bērna uztveri un mācību sasniegumiem. Kustoties un veicot līdzsvara darbības, tiek aktivizēta smadzeņu darbība. Neirologa E.Kupeca veiktais eksperimentālais mērījums liecina, ka darbojoties uz līdzsvara platformām, uzmanība, interese un iesaiste pieaug par 20 vienībām, kas ir ievērojams rādītājs.

Iespēja apvienot spēli, kustību un mācīšanos

Ja vien mūsu bērniem būtu iespēja savienot spēlēšanos ar kustībām un mācīšanos! Mēs saglabātu interesi, motivāciju un veicinātu mācību sasniegumus. Ieguvēji būtu mēs visi. Gan skolotāji, gan vecāki, gan bērni. 

Tieši šo jautājumu atrisina sociālais uzņēmums Barboleta. Jau šobrīd interneta veikalā vecākiem ir iespēja iegādāties Barboleta līdzsvara platformas un speciālistiem ir iespēja iziet apmācības, lai savā praksē varētu nodrošināt spēlēšanās efektu ar mācīšanos un kustību attīstību.

Ja arī Tu vēlies savam bērnam nodrošināt iespēju mācīties spēles veidā un savienot kustības ar mācīšanos, vari iegādāties līdzsvara platformu individuālai lietošanai.

Ja Tu vēlies kļūt par speciālistu un savā darbā dot bērniem iespēju mācīties kustībā un ar interesi, piesakies apmācībām.

Visa nepieciešamā informācija ir atrodama uzņēmuma interneta resursos un www.barboletametode.lv