Kad un kā sākt mācīt mazulim burtiņus? 2.daļa

Kad un kā sākt mācīt mazulim burtiņus? 2.daļa

28. Mar 2010, 16:45 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Turpini noskaidrot, kas palīdzēs tavam mazulim attīstīt interesi par burtiņiem un lasīšanu!

 

Kad un kā sākt mācīt mazulim burtiņus? 1.daļa

 

Uzmanīga ieskatīšanās un ieklausīšanās

 

Lai spētu izprast un uztvert burta abstrakto veidolu, svarīga ir uzmanīga ieskatīšanās un dažādu formu atšķiršana. Ja bērns pirmsskolas vecumā zīmē māju, nav nekāda starpība, vai logs tiek iezīmēts pa labi, vai pa kreisi, vai durvis ir lielas , vai mazas, jo uzzīmētais objekts tāpat tiks atpazīts. Ar burtiņiem ir savādāk. Šajā gadījumā ir ļoti būtiski, kurā pusē vertikālai strīpiņai ir horizontālās strīpiņas, vai uz kuru pusi ir vēderiņš, kā, piemēram, burtiem b/d vai J/L. Uzrakstot burtu S uz otru pusi, iznāk jautājuma zīme.

 

Tātad- svarīgi ir ļoti uzmanīgi vērot un ieskatīties! Šo prasmi vislabāk ir attīstīt spēļu veidā, lai bērnam šis process būtu aizraujošs. Piemēroti šim nolūkam ir gandrīz identiskie meklējamie attēli, kuri viens no otra atšķiras tikai sīkumos, vai arī attēli, kuros kaut kas ir apslēpts, ko var atrast tikai uzmanīgi pētot!

 

Uzmanīgas ieklausīšanās spēja ir svarīga, lai spētu dzirdētās skaņas pārvērst burtos. Arī šo prasmi vislabāk attīstīt ar rotaļu palīdzību, kā, piemēram, „Klusie telefoni”.

Zināšanas  un uzskati, kas bērnam palīdz apgūt burtus

 

Lai bērns iemācītos lasīt un rakstīt, viņam ir jāuztver burtu rakstības būtība. Iespējams, ka no sākuma mazais ir iegaumējis veselus vārdus pēc skaņas, tādā veidā, kā mācās bilžu rakstu. Piemēram, ķīniešu bērniem jāapgūst vairāki tūkstoši zīmju, lai viņi varētu lasīt vienkāršus tekstus. Eiropiešiem šī problēma ir daudz mazāka, jo jāiemācās tikai alfabēta burti, tomēr āķis ir tajā, ka tie var būt kombinēti visos iespējamajos veidos.

 

Bērniem nevajadzētu censties iemācīt lasīt, rādot vārdu kartiņas, uz kurām uzrakstīts viss vārds, jo šai sistēmai ir savi mīnusi – tā sniedz nepareizu lasīšanas priekšstatu, jo lasīšana savā būtībā nozīmē piešķirt burtiem skaņas un saprast burtu kopuma ( vārda) nozīmi. Rakstīšana nozīme pārveidot dzirdētās skaņas burtos.

Skaņu pārvēršana no runātās valodas rakstītajā saskaras ar vairākām problēmām:

•    No runātās valodas ir grūti sadzirdēt un atšķirt atsevišķas skaņas
•    Kaut arī pārsvarā visu vārdi tiek rakstīti tā, kā tos izrunā, bērniem grūtības sagādā garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un vārdi, kurus izrunā vienādi, bet kuru nozīme ir atšķirīga, kā, piemēram, auksts - augsts.

 

Iemācīties rakstīt spēlējoties

 

Mācoties rakstīt, bērniem valoda jāatklāj no cita skatu punkta. Vārda skaņa tagad kļūst interesanta, jo ir jāuzzina, kā vārds skan, lai varētu to uzrakstīt. Tādēļ ir jāmācās ieklausīties: Kas skan sākumā? Ko var dzirdēt pēc tam? Kas ir vārda beigās?


Ir skaņas, kuras saklausīt ir vienkārši, piemēram, vārda sākumā, vai arī gari vilktas skaņas, kā „ā” vārdos” māja” vai „kāja”. Citas skaņas ir grūti saklausīt un atšķirt vienu no otras, kā vārdos „dzelzceļš” vai „zirgs”.

 

Bērni, kuri mācās rakstīt, sākumā iemācās tā saukto „skeleta rakstību”, tas nozīmē tikai to, ka viņi raksta to, ko dzird, piemēram, LL ( lelle).Šajā daļēji fonētiskajā stadijā bērns izmēģina iepriekš drīzāk sakritības pēc izmantotos burtus. Vēl pēc kāda laika bērns, ieklausoties labāk vārdā un skaņu struktūrās var attēlot jau visu vārdu, protams, tā, kā bērns to dzird, piemēram, zirks( zirgs), šnāt ( šņākt) utt.

 

Atstarpes vārdu starpās no sākuma netiek ievērotas, piemēram, saulitespidspozi ( saulīte spīd spoži). Ja bērns šādi raksta, viņš ir pārvarējis robežu uz fonētisko fāzi. Vecākiem bērns par sasniegumiem ir jāslavē un jāpriecājas. Nekādā gadījumā nevajadzētu norādīt uz pareizrakstības kļūdām, tas mazo rakstītāju tikai samulsinātu un padarītu nedrošu.

 

Kā Tu vari pamudināt savu bērnu lasīt un rakstīt?

Lai atvieglotu sava bērniņa skaņu akustisko analīzi, vislabāk noder valodas spēles, piemēram,

•    Meklēt vārdus ar atskaņām: māja/kāja/ gāja
•    Meklēt vārdus ar vienādu sākuma burtu, piemēram, mamma, minka, mīļš, maijs utt.
•    Runāt a, e, i, o valodā, piemēram, Trēs ķēnēši ar ģetāru ( trīs ķīnieši ar ģitāru)
•    Mēles mežģi: Pieci vilki vilku vilka
•    Skaitāmpanti atsevišķiem burtiem: Lindas lelle lēnām lēkā
•    Skaitāmpanti, kā enik, benik, sikel, sā, plaukšķinot līdzi ritmu
•    Pārvērst vārdus, piemēram: mats – pats

Spēles, kas rosinās bērnus aizdomāties par valodu:

•    Meklēt salikteņus, kā dīzeļdegviela
•    Meklēt vārdus ar dažādām nozīmēm: zāle ( aktu zāle, zāle, kas aug ārā)
•    Klusie telefoni

 

- Burtu rotaļas kā spēlējoties viegli iemācīt mazajam burtus un lasītprasmi!

- Interaktīva metode

- DVD pievienoti izgriežami burti


PĒRC ŠEIT!