Kas ir tas, ko dūlas dara dzemdību laikā un vai man tas ir vajadzīgs?

Kas ir tas, ko dūlas dara dzemdību laikā un vai man tas ir vajadzīgs?

17. Apr 2018, 05:37 Evija_Riduze_Skujina Evija_Riduze_Skujina

(Šis raksts balstīts 2017. gada sākumā veiktā sociālantropoloģiskā pētījumā par dūlām)


Domājot par dzemdībām un plānojot tās, topošajai māmiņai ir jāizdara daudz un dažādas izvēles par to, kur un kā ideālajā scenārijā noritēs dzemdības.  Vai tās notiks slimnīcā, vai mājās, vai privātā dzemdību iestādē. Vai tajās piedalīsies tikai vecmāte, vai arī vīrs, varbūt arī dūla. Vecmātes lomai dzemdībās vajadzētu būt aptuveni skaidrai, taču daudzas no jums - māmiņām - droši vien prāto, kāda ir dūlas loma dzemdībās, kā dūlas darbs atšķiras no vecmātes un kā dūla galu galā var palīdzēt dzemdību procesā. Lai mazinātu neskaidrību, šajā rakstā esmu apkopojusi dažādas darbības, ko dūlas var veikt dzemdību laikā, balstoties informācijā, ko ieguvu veicot intervijas ar 8 Latvijā praktizējošām dūlām.Dūlas kā galveno uzdevumu dzemdībās ir izvirzījušas nepārtrauktas klātbūtnes un uzmanības nodrošināšanu vienai dzemdētājai un kalpošanu konkrētās mammas vajadzībām. Dūlas uzsvēra, ka tieši nepārtraukta klātbūtne ir tas, ko nevar nodrošināt medicīnas personāls, jo medicīnas personālam ir jārūpējas par vairākiem pacientiem vienlaikus, turpretī, dūla ir nolīgta būt klāt vienai topošajai māmiņai un viņai nav jāskraida pa vairākām dzemdību zālēm. Nepātraukta klātbūtne un emocionāls atbalsts caur vārdiem ir galvenās lietas, ko dūlas sniedz dzemdētājām.


Dūlas mācību laikā ir apguvušas arī dažādas alternatīvas ārstniecības metodes, kuras var tikt pielietotas dzemdību laikā. To, kādas alternatīvas ārstniecības metodes tiks izmantotas un vai vispār tiks izmantotas dzemdībās, nosaka katra topošā māmiņa pati. Viena māmiņa dzemdībās, iespējams, nevēlēsies nekādas alternatīvas metodes, cita varbūt vēlēsies izmantot visu, ko dūla var sniegt. Par šīm dabīgajām ārstniecības metodēm vairāk uzzināju topošo māmiņu dzemdību sagatavošanās kursos, kurus vadīja viena no dūlām. Kursos dūla uzsvēra, ka dabīgas ārstniecības metodes nekādā veidā neaizvieto medicīnu, taču palīdz dzemdību procesā, nodrošinot sievietes dvēseles labsajūtu. Piemēram, aromaterapija sniedz mieru vai spēku, atkarīgs no tā, kas tajā brīdī ir nepieciešams, kā arī veicina sievietes ļaušanos dzemdību procesam. Savukārt baha ziedi - kas ir izšķīdināti graudiņi ūdenī, palīdz novērst dažādas negatīvas emocijas, kas var nomākt topošo māmiņu dzemdību laikā. Iešanu dušā vai vannā dzemdību laikā dūla uzsvēra kā lielisku atslābināšanās veidu, akcentējot, ka ļoti svarīgs ir topošajai māmiņai ir atslābums un atpūta dzemdību procesā. Reizēm dūlas izmanto rebozo lakatu masāžu (metode, kas aizgūta no Meksikas vecmātēm), lai iešūpinātu dzemdētāju, samazinātu radušos saspringumu un palīdzētu viņai atslābināties.


Pašās dzemdībās masāžu bumbiņas, rebozo lakats, lai var pašūpināt, pakratīt. Baha ziedus nedaudz izmantoju, to universālo 5 ziedu formulu. Termofors, ko uzlieku vai nu lejā, ja saspringusi starpene, uzlieku to siltumu tur apakšā, un viss uzreiz ir brīvāks vai uz muguras, kad ļoti sāp tā. It kā vienkāršas metodes, bet palīdz. (Signe,vārds mainīts)


Lai arī ir dažādas alternatīvas ārstniecības metodes, taču lielākā daļa dūlu atzīst, ka pārsvarā šīs dabīgās metodes paliek neizmantotas dzemdību laikā, jo pats galvenais, pēc dūlu teiktā, ir vienkārši būšana klāt dzemdētājai.


Man liekas, ka dūlai galvenais ir būt klāt un tie paņēmieni tas jau ir tāds sekundārs, kas kurai ir vajadzīgs un visām viss arī nav vajadzīgs. Es pārsvarā uz to vienkāršību un vienkāršu klātbūtni. (Zane, vārds mainīts)


Viena no dūlām ar vislielāko dzemdību bagāžu, sarunā apgalvoja, ka visas šīs alternatīvās metodes patiesībā traucē, jo izrauj dzemdētāju no viņas iekšējās pasaules, lai arī cik patīkamas dažādās metodes nebūtu. Šī dūla atzina, ka galvenais ir nosargāt telpu un ļaut māmiņai pašai piedzemdēt.


Visa tā industrija un arī dūlu industrija- palīdzēt, palīdzēt, tu nepiedzemdēsi, ja mēs tev nepalīdzēsim. Tas ir pavisam kaut kas cits. Tas pats Odēns uzsver visu laiku, ka dūlas dara pārsvarā par daudz. Nekas nav jādara, vienkārši sargāt telpu, teiksim un viss. Ja dūla pārāk aktīva, tas traucē dzemdībām, noteikti traucē. (Laura, vārds mainīts)


Reizēm dzemdībās dūlas sniedz arī fizisku atbalstu dzemdētājai, pieturot viņu, palīdzot piecelties no gultas, palīdzēt aiziet līdz dušai. Dūla dzemdībās dara mazos praktiskos darbiņus - atnes padzerties ūdeni sievietei, atgādina aiziet uz tualeti u.c., kas varbūt tajā mirklī topošajai māmiņai pašai aizmirstas.


Visādi, uztaisu kādu maizīti, uztaisu dzeramo, aizeju pasaukt vecmāti, ja ir vajadzība stacionārā. Mazi, mazi darbiņi, klāt būšana, nekas it kā daudz, bet tajā pašā laikā ļoti daudz. (Gita, vārds mainīts)


Dūlas, runājot par to, ko viņas dara dzemdību laikā, ļoti uzsver vienkārši kopā būšanu ar topošo māmiņu, piemēram, kad dzemdības nav sasniegušas aktīvo fāzi, viņa ar topošo māmiņu var aiziet pastaigāties, padzert tēju kopā, vai vienkārši parunāties un pašķirstīt kopīgi ģimenes albumu.  Dzemdībās, kurās topošās māmiņas ir izvēlējušās dūlas klātbūtni, lielākoties arī topošais tētis ir klāt. Tādā gadījumā, dūlas atzīst, ka viņām ir jārūpējas arī par vīrieti un viņa sajūtām- jānomierina viņu, jāizskaidro viņam, kas notiek konkrētā dzemdību posmā, vai jāierāda, kā viņš varētu palīdzēt dzemdētājai. Dūlas apgalvo, ka viņas strādā gan ar dzemdētāju, gan arī ar topošo tēti, kas dzemdībās ir klātesošs.


Vīru ļoti atbalstu, vīriem skaidroju procesu, ka tas ir normāli, kas notiek, tagad viss ir kārtībā, tu drīksti viņai pieskarties, varbūt tu gribi šitā. Bieži vien viņi tādi nobijušies sēž. (Signe, vārds mainīts)


Daļa no dūlām atzīst, ka vislabāk ir tad, ja dūlai dzemdībās nekas nav jādara, kad var vienkārši sēdēt malā un priecāties, jo sieviete ir sagatavota un ir pati spējīga piedzemdēt bez nekādas iejaukšanās.


Tas ir tas ideālais variants, ka tu esi pastrādājis jau tik daudz, ka dzemdībās patiešām tu vari būt blakus un pavisam mierīga un neaktīva. (Gita, vārds mainīts)


Iepriekš minēto apkopojot, var apgalvot, ka dūlu galvenais aprūpes princips dzemdībās ir klātbūtnes un emocionālas drošības nodrošināšana dzemdētājai, kā arī individuālas aprūpes sniegšana un alternatīvo rīku izmantošana, kas ir atkarīga no individuālās sievietes vēlmēm. Dūla ir kā tāda maza bitīte dzemdībās, kas aptekelē topošo māmiņu, samīļo, kad nepieciešams, palīdz piecelties no gultas, ja tas ir nepieciešams, atnes ūdeni. Dūla dara tikai tik daudz, cik konkrētā māmiņa vēlas un cik konktrētajai dzemdētājai ir nepieciešams. Kā arī dūla palīdz topošajam tētim justies mierīgi un droši par dzemdibās notiekošo, izskaidrojot arī viņam dzemdību procesu un emocionāli atbalstot gan tēti, gan topošo māmiņu, tādā veidā radot mierīgu gaisotni veiksmīgu dzemdību norisei!