VSAA atbilde par pabalstu apmēru, kad bērni piedzimst viens pēc otra

21. Mar 2016, 12:52 Happy wife Happy wife

Sveikas, māmiņas! 

Vēlos padalīties ar informāciju, kas var noderēt arī jums, domājot/ plānojot nākamo bēbīti.

Tātad šodien VSAA jautāju: "Kādā veidā tiek aprēķināts maternitātes pabalsts un bērna kopšanas pabalsts, ja starp bērna kopšanas atvaļinājuma pēdējo dienu un otrā dekrēta pirmo dienu ir pagājis mazāk nekā gads?"

Saņēmu šādu atbildi:

Maternitātes pabalsts par pirmsdzemdību un pēcdzemdību darba nespējas lapu B pienākas māmiņai, ja viņa ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (darba ņēmēja vai pašnodarbinātā). Pabalstu aprēķina un izmaksā 80% apmērā no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas (bruto algas).

Darba ņēmējam vidējo apdrošināšanas iemaksu algu maternitātes pabalstam aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus mēnešus pirms mēneša, kurā sākas grūtniecības atvaļinājums.

1. Aprēķinot pabalstu, attiecīgajā 12 mēnešu periodā tiek ņemti vērā tikai darbā gūtie ienākumi, no kuriem ir veiktas sociālās iemaksas. Vidējo kalendāra dienas apdrošināšanas iemaksu algu iegūst, šā laikposma kopējos ienākumus dalot ar kopējo kalendāra dienu skaitu periodā, neieskaitot tajā bērna kopšanas atvaļinājuma kalendārās dienas. Tas nozīmē, ka aprēķinu veic tikai no darba devēja uzrādītajām iemaksām par nostrādāto periodu.

Vecāku pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, kurš ir nodarbināts pabalsta piešķiršanas dienā (darba ņēmējs vai pašnodarbināta persona). Pabalstu piešķir līdz bērna gada vecumam vai līdz pusotra gada vecumam, atkarībā no personas izdarītās izvēles.

Vienā variantā vecāks var saņemt vecāku pabalstu 60 % apmērā no pabalsta saņēmēja bruto algas līdz bērna 1 gada vecumam, papildus saņemot bērna kopšanas pabalstu 171 eiro apmērā. Otrā variantā vecāks var saņemt vecāku pabalstu 43,75% apmērā no pabalsta saņēmēja bruto algas līdz bērna 1,5 gada vecumam, papildus saņemot bērna kopšanas pabalstu 171 eiro apmērā.

Vidējo kalendāra dienas apdrošināšanas iemaksu algu vecāku pabalstam aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus mēnešus pirms mēneša, kurā rodas tiesības uz pabalstu.

Aprēķinot pabalstu, attiecīgajā 12 mēnešu periodā tiek ņemti vērā tikai darbā gūtie ienākumi, no kuriem ir veiktas sociālās iemaksas. Vidējo kalendāra dienas apdrošināšanas iemaksu algu iegūst, šā laikposma kopējos ienākumus dalot ar kopējo kalendāra dienu skaitu periodā, neieskaitot tajā bērna kopšanas atvaļinājuma kalendārās dienas, pirmsdzemdību atvaļinājuma kalendāra dienas. Tas nozīmē, ka aprēķinu veic tikai no darba devēja uzrādītajām iemaksām par nostrādāto periodu.

Ja personai, kopjot bērnu vecumā līdz diviem gadiem, piedzimst nākamais bērns, vecāku pabalstu par nākamā bērna kopšanu piešķir lielākajā apmērā – kāds bija aprēķināts par iepriekšējā bērna kopšanu vai kādu varētu aprēķināt no jauna. Tas nozīmē, ka vispirms vecāku pabalstu aprēķina no jauna. Ja no jauna aprēķinātais vecāku pabalsts par jaundzimušo bērnu ir mazāks nekā par iepriekšējo bērnu, tad pabalstu piešķir tādā pašā apmērā kā par iepriekšējo bērnu. Respektīvi, lielākajā apmērā.

____

Tā kā ņemam vērā ;) Un vēl gribēju uzslavēt VSAA konsultatīvā e-pasta darbiniekus - atbilde iekrita manā pastkastītē pusstundas laikā!