No 2022. gada plānots palielināt ģimenes valsts pabalstu, mainot arī izmaksas principu

No 2022. gada plānots palielināt ģimenes valsts pabalstu, mainot arī izmaksas principu

14. Mar 2021, 23:59 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Atbilstoši Ministru kabinetā lemtajam 2021. gada budžeta pieņemšanas procesā par Ģimenes valsts pabalsta reformu ir plānots, ka no 2022. gada tiks mainīta ģimenes valsts pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs.

Par vienu bērnu līdz 20 gadu vecumam 25 eiro, par diviem bērniem līdz 20 gadu vecumam 100 eiro (50 eiro par katru), par trīs bērniem līdz 20 gadu vecumam 225 eiro (75 eiro par katru). Par katru nākamo bērnu ģimenē – 100 eiro par katru bērnu. Pabalstu izmaksās par tiem bērniem, kas atrodas faktiskā ģimenes aprūpē. Labklājības ministrija jau ir sagatavojusi atbilstošus grozījumus Valsts sociālo pabalstu likumā un nākamā nedēļā tos iesniegs valdībai.

Piektdien, 12. martā, Demogrāfisko lietu padomes sēdē detalizēti prezentēta reformas būtība un izmaiņas. Demogrāfisko lietu padomes locekļi un klātesošie diskutēja par reformas pamatprincipiem. Sēdē arī tika uzsvērts, ka šīs reformas ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija virzīs atbalsta programmu jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm, kas viņiem, ievērojot noteiktus kritērijus,  kas ļautu saņemt sociālo stipendiju.

Padomes sēdē tika prezentēts arī Bērnu, ģimenes un jaunatnes politikas attīstības pamatnostādņu 2021.- 2027. gadam projekts un tajos iekļautie rīcības virzieni. Plānots, ka tiks nodrošināta fokusa maiņa no cīņas ar sekām uz prevenciju. Proti – savlaicīgu problēmu pamanīšanu un risināšanu. Tas attiecas gan uz vardarbības mazināšanu ģimenē un starp bērniem, gan attiecībā uz mērķtiecīgu darbu un pakalpojumu attīstību bērniem, kas ir atkarīgi no vielām un procesiem. Secināts, ka ir  jāturpina ģimeniskas vides attīstība bērniem, kas nonāk ārpusģimenes aprūpē un jāstimulē viņu atbalsts pēc pilngadības sasniegšanas.