Kādi dokumenti jāņem līdzi, dodoties uz Bērnu slimnīcu?

Kādi dokumenti jāņem līdzi, dodoties uz Bērnu slimnīcu?

15. Mar 2013, 14:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Diemžēl nereti ārstēšanas procesā sastopamies ar pacientu vecākiem vai viņu radiniekiem un draugiem, kuri, nezinot Latvijas likumdošanu, izrāda savu neapmierinātību saistībā ar ārstēšanas atteikumu vai informācijas neizpaušanu par pacienta veselību. Tādēļ vēlamies jūs informēt par kārtību, kas tiek praktizēta Bērnu slimnīcā, balstoties uz Pacientu tiesību likumu.

Uzreiz jāatzīmē, ka neatliekamās palīdzības sniegšanu tas nekādā veidā neietekmēs un palīdzība tiks sniegta, neatkarīgi no apstākļiem

Taču, ja bērna ārstēšana ir plānveida (ārsta konsultācija, izmeklējums), lūdzam iepazīties ar likuma normām un tās ievērot:

1. Bērnu pavada tikai likumiskais pārstāvis.

Pacientu tiesību likuma 13.panta "Nepilngadīga pacienta tiesības" pirmā daļa noteic: nepilngadīga pacienta (līdz 14 gadu vecumam) ārstniecība pieļaujama, ja viņa likumiskais pārstāvis par to ir informēts un devis savu piekrišanu pieņemt lēmumu par izmeklēšanas vai ārstēšanas uzsākšanu. Tas nozīmē, ja vecāki bērnu nevar pavadīt izmeklējumu vai ārstēšanas laikā, viņi notariāli pilnvaro kādu citu personu to veikt. Precizējam, arī māsai, brālim, vecmammai, opītim vai citam radiniekam, draugam ir nepieciešama notariāli apstiprināta pilnvara, kas pilnvarotajai personai ir jāņem līdzi un jāuzrāda Bērnu slimnīcā.

2. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments pacientam un likumiskajam pārstāvim.

Ārstniecības iestādei ir jāpārliecinās par bērna un likumiskās personas identitāti. Bērna pavadošajai personai ir jāpierāda, ka viņa juridiski ir bērna likumiskais pārstāvis, tādēļ visos gadījumos (gan vecākiem, gan pilnvarotajām personām) ir nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un arī bērna personu apliecinošu dokumentu. 

3. Plānveida izmeklējumi un ārstēšana tiek uzsākta tikai tad, ja saņemta rakstiska atļauja no pacienta likumiskajiem pārstāvjiem. 

Līdz ar to personām, kas nevar pierādīt savu likumiskā pārstāvja statusu (vecākiem bez pasēm vai pilnvarotajiem bez pases un pilnvaras) jārēķinās ar iespēju, ka šī palīdzība varētu tikt atteikta līdz brīdim, kamēr kāds no bērna likumiskajiem pārstāvjiem klātienē apstiprinās savu piekrišanu paredzēto procedūru veikšanai.

4. Ziņas par pacienta veselības stāvokli tiek izpaustas tikai likumiskajam pārstāvim. 

Ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu par sensitīvo datu aizsardzību, ārstam ir pienākums pārbaudīt likumisko pārstāvību arī nododot medicīnisko dokumentāciju un sniedzot citu informāciju par bērna veselību.

Avots: bkus.lv