Vecāku skola

Adrese Vīlandes 1-2 (ieeja no Elizabetes ielas), Rīga | Tālrunis 67350750
Ar 3+ Ģimenes karti saņem 15% atlaidi grupu nodarbībām

Muzikālās attīstības nodarbības “Skaņu aplis” bērniem 2– 3 gadu vecumam

Muzikālās attīstības nodarbībās “Skaņu aplis” bērni mūziku iepazīst, kļūstot par tās rotaļbiedriem. Nodarbību metode balstīta uz amerikāņu psihologa Edvīna Gordona (Edwin Gordon) “Mūzikas mācīšanās teorijas” atziņām, kas vēsta par mūzikas kā valodas apmācību. Tieši tāpēc nodarbībās līdzās mūzikas klausīšanās prasmju attīstībai radošā veidā tiek apgūti mūzikas valodas elementi (ritms un skaņkārtas), kas pēcāk iekļaujas arī dziesmās. Šo mērķi sasniedzam, spēlējot mūzikas instrumentus, ritmizējot, dziedot un iesaistoties kustību rotaļās.

Šāda pieeja ļauj bērnam atraisīt viņa dabīgi doto muzikalitāti, uzkrāt nepieciešamo pieredzi mūzikas izpratnei un tās loģikas izjūtai. Šī nepastarpināti iegūtā pieredze bērnam sniedz brīvību muzicēšanā, ļaujot drīz vien improvizācijā izteikt arī pašam savas muzikālās domas ritma un skaņkārtu skanējumā. Nodarbībās iegūtās prasmes veido stingru pamatu bērna vispārējai attīstībai un turpmākajai muzikālajai izaugsmei.

Nodarbības vada muzikoloģe un mūzikas psiholoģe Jana Janišauska, kas savu darbu mūzikas izglītības jomā uzsākusi 2012. gadā. Kopš pirmās darba dienas viņu aizrāvušas gan radošas un inovatīvas pieejas, gan mūzikas psiholoģijas zinātnē balstītas atziņas par mūzikas apmācības labvēlīgo ietekmi. Šis zinātkārais nemiers “iedzīvojies” muzikālās attīstības nodarbībās “Skaņu aplis”.

Mūzikas nodarbībās:

-       attīstām bērna vispārējo muzikalitāti un klausīšanās prasmes;

-       rotaļu veidā iepazīstam mūzikas valodas pamatus – ritma un skaņkārtu daudzveidīgo krājumu, mūzikas instrumentu skanējumu;

-       uzkrājam bagātu muzikālo pieredzi, dziedot, spēlējot mūzikas instrumentus, iesaistoties kustību rotaļās.

“Skaņu apļa” nodarbībās vecāku klātbūtne bērnam sniegs nepieciešamo iedrošinājumu viņu izaugsmei, ļaujot arī vecākiem kļūt par dalībniekiem radošai mūzikas apmācībai.

Uz mūzikas nodarbībām aicina muzikoloģe un mūzikas psiholoģe Jana Janišauska.

Kur notiek?

Māmiņu Klubā, Vīlandes ielās 1-2, ieeja no Elizabetes ielas

Cik maksā?

€ 10 par vienu nodarbību, € 35 mēnesī ( par 4 nodarbībām).

Kad notiek?

Trešdienās plkst. 15.30-16.15 (+ 30 minūtes brīvajām rotaļām)

Apskatīt pilnu nodarbību sarakstu
Norises vieta Nosaukums cena