Vecāku iniciatīva mobinga mazināšanai skolās. Piedalies!

Vecāku iniciatīva mobinga mazināšanai skolās. Piedalies!

11. Apr 2013, 12:05 Sandija Māmiņu Klubs Sandija Māmiņu Klubs

Agresija un vardarbība skolā ir viens no izglītības procesa jautājumiem, par ko domāja un diskutēja vecāki 1.Latvijas vecāku foruma laikā 2012.gada 12.maijā. Praktiski ikviens vecāks tieši vai netieši bija ar to saskāries- lielākā daļa vecāku atzina, ka tā ir problēma, kas tieši attiecas uz viņu bērnu. Foruma darba grupā izkristalizējās nepieciešamība pēc zināšanām un prasmēm, kā veidot skolas vidi drošu, cieņpilnu un attīstošu, kāda ir vecāku loma un līdzdalības iespējas.

Darba grupa „Drošām un cieņpilnām skolām”  turpina darbu arī pēc 1.Latvijas vecāku foruma.

Konsultējoties pie Latvijas un ārvalstu speciālistiem tiek apkopota vecākiem noderīga informācija, risinājumi un resursi. Notiek regulāras tikšanās ar izglītības politikas veidotājiem, lai veicinātu atbalsta pieejamību gan skolām, gan ģimenēm. 2012.gada 2.-3.maijā organizēta konference vecākiem „Risinājumi drošam skolām”.

Kas ir mobings?

Mobings ir parādība, kam ir bioloģiskas un evolucionāras saknes. Tā sastopama ikvienā cilvēku sabiedrībā un arī starp primātiem. Gan cilvēku, gan dzīvnieku pasaulē mobinga veida uzvedība ir līdzeklis, lai panāktu kāda indivīda vai grupas pārākumu vai lai piespiestu indivīdus pielāgoties grupas normām. Agresors izmanto vardarbību kā līdzekli, lai paaugstinātu savu statusu vai/un gūst kādus materiālus labumus.

Cilvēku sabiedrībā mobings izpaužas arī daudz rafinētākās formās, kas ietver valodas lietošanu- kā izsmiešana, ņirgāšanās, pazemošana, apsaukāšana, tenkošana, atstumšana…

Cik reāla ir problēma?

Pētījumi parāda, ka Latvijas skolās mobings ir viens no augstākajiem pasaulē.

Mobings ir būtisks iemesls depresijai un trauksmei, kas reizēm izraisa domas par pašnāvību vai noved pie agresīviem pašaizsardzības veidiem uzbrūkot pāridarītājiem. Tas rada stresa izraisītus fiziskus simptomus (galvas sāpes, vēdera sāpes), psihosomatiskus simptomus (miega traucējumus, čurāšanu gultā), bērniem nepatīk skola.

Bērniem, kas izmanto mobingu, kā līdzekli, lai sasniegtu savus mērķus nepieciešama palīdzība, lai apgūtu citus pašapliecināšanās veidus. Pretējā gadījumā viņiem ir lielākas iespējas veikt noziedzīgas rīcības arī nākotnē, būt agresīviem citās vidēs- ģimenē, darbavietā.

Risinājumi

Daudzās valstīs veikti pētījumi īstenotas iedarbīgas programmas mobinga novēršanai.

Viens no būtiskākajiem atklājumiem pēdējās desmitgadēs ir par vides un apkārtējo nozīmi mobinga veicināšanā vai pārtraukšanā. Pētījumi liecina, ka  mobings ir nevis atsevišķu indivīdu, bet vides problēma. Ja apkārtējie atbalsta vai pat veicina vardarbību, tad gandrīz ikviens var kļūt par agresoru. „Varmākas”, kas var novest citus bērnus līdz pašnāvībai, visbiežāk nav kādi  īpaši recidīvisti, bet gan parasti bērni.

Mobings biežāk sastopams vidē, kur ir lielāka neiecietība pret atšķirīgo.

Tas nozīmē, ka mobings ir mūsu visu atbildība. Mēs varam veidot vidi, kur mobingam ir mazas iespējas notikt.

  • Iesaistoties un pārtraucot mobingu. Ja apkārtējie paliek malā- tas arī ir netiešs atbalsts agresoram.
  • Uzdodot jautājumu- kas ir tie apstākļi mūsu skolā, ģimenē, sabiedrībā, kas ļauj vardarbība notikt? Kādas izmaiņas nepieciešamas?
  • Preventīvi veidojot vidi, kurā raksturīga silta, pozitīva interese un iesaistīšanās no pieaugušo puses, skaidri ierobežojumi nepieņemamai uzvedībai, konsekventas nevardarbīga un nepunitīvas sekas nepieņemamai rīcībai un  pieaugušie kalpo kā pozitīvs lomu modelis.

Nepieciešams viss ciemats, lai pārtrauktu vardarbību. Visu iesaistīto pušu apņemšanās, sadarbība un līdzdalība ir svarīgas.

Ja vēlaties piedalīties Vecāku foruma darba grupā mobinga novēršanai skolās, rakstiet uz kristine.dudina@berniemdraudzigs.lv .

Par resusiem, kas šobrīd pieejami drošas skolas veidošanai lasiet šeit.

Avots: Berniemdraudzigs.lv