Šogad pamatizglītības centralizētajos eksāmenos augstākais vidējais rezultāts sasniegts angļu valodā

Šogad pamatizglītības centralizētajos eksāmenos augstākais vidējais rezultāts sasniegts angļu valodā

01. Jul 19:39 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

2023./2024. mācību gadā pamatizglītības centralizētajos eksāmenos augstākais vidējais rezultāts – 63,9% – sasniegts angļu valodā. Centralizētā eksāmena latviešu valodā vidējais rezultāts ir 59,1%, savukārt matemātikā – 43,2%.

1. jūlijā izsniegti 54438 (salīdzinājumam 2023.gadā – 54271) pamatizglītības sertifikāti par nokārtotiem centralizētajiem eksāmeniem: latviešu valodā – 18329, matemātikā – 18729, svešvalodās – 18380.  

Eksāmenu vidējo vērtējumu ietekmē gan eksāmenu kārtotāju skaits, kas šogad ir par gandrīz 1200 skolēniem lielāks, gan 9. klasē atkārtoti mācījušos skolēnu skaits, gan eksāmenu satura pilnveide, kas veikta, ņemot vērā iepriekšējā gada eksāmenu analīzes rezultātus, kā arī pašu skolēnu attieksme pret eksāmena darba izpildi. 

Salīdzinot ar 2022./2023. mācību gadu, šogad latviešu valodas eksāmena rezultāts ir paaugstinājies (2022./2023. mācību gadā tas bija 58,1%), savukārt angļu valodas un matemātikas eksāmenu vidējie rezultāti ir nedaudz samazinājušies (2022./2023. mācību gadā eksāmenu vidējais rezultāts angļu valodā bija 66,1%, bet matemātikā – 50,5%). 

Šajā mācību gadā, lai iegūtu pamatizglītības sertifikātu par nokārtotu 9. klases eksāmenu, bija jāiegūst vismaz 10% no maksimālā vērtējuma. Kopumā tika novērtēti 55 353 darbi. Vērtējot 2023./2024. mācību gada pamatizglītības centralizēto eksāmenu darbus, secināms, ka šogad ir mazāk skolēnu, kuri eksāmenu darbā nav sasnieguši 10% slieksni. Ja pagājušajā gadā 1059 eksāmenu darbos netika iegūti 10%, tad šogad 10% vērtējums nav sasniegts 915 eksāmenu darbos. Latviešu valodas eksāmenā rezultātu zem 10% saņēmuši 106 skolēni (2023. gadā – 90), matemātikā – 654 (2023. gadā – 826) skolēni, savukārt angļu valodā – 155 skolēni (2023. gadā – 143) . 

Jāuzsver, ka šie ir 2023./2024. mācību gada 9. klases centralizēto eksāmenu pirmie provizoriskie rezultāti, kas vēl tiks precizēti pēc galīgo rezultātu apstrādes un apelācijai iesniegto darbu pārvērtēšanas. Oficiālos statistikas datus par 2023./2024. mācību gada 9. klases centralizēto eksāmenu rezultātiem Valsts izglītības satura centrs publicēs savā tīmekļvietnē augusta beigās pēc eksāmenu apelāciju rezultātu apkopošanas.