Mācīties  privātskolā HK

Mācīties privātskolā HK

HK eksistē trīs veidu skolas: valsts skolas, valsts subsidētās skolas un privātās starptautiskās skolas.

Valsts skolas ir bezmaksas un pieteikšanās rindas nav garas, bet lielākoties skolēni līdzīgi kā pie mums tiek uzņemti pēc reģistrētās dzīvesvietas. Apmācību valoda ir Cantonese (tradicionalā ķīniešu val.) un angļu valoda. Vēl papildus ir arī jāmācās Photongu (vienkāršotā ķīniešu valoda, kuru galvenokārt lieto Lielajā Ķīnā). ESF(Englisch Schools Foundation) skolas subsidē HK valdība, lai nodrošinātu izglītību angļu valodā skolniekiem, kuri nerunā ķīniešu val. Šajās skolās tiek īstenots Britu izglītības standarts, rindas ir ļoti garas (pat 3 un vairāk gadi) un tiek uzņemti tie skolēni, kuri dzīvo noteiktās skolas rajonā. Ar katru gadu subsīdijas tiek samazinātas un mācību maksa līdz ar to pieaug. Agrāk priekšroka tika dota ķīniešu val. nerunājošiem bērniem, bet tagad tā vairs nav.

Privātās starptautiskās skolas. Gandrīz katra lielākā valsts šeit ir pārstāvēta ar kādu no savām skolām- Amerikas skola, Kanādas skola, Austrālijas skola, Japānas skola utt. Ar ko tad atšķiras katra no skolām? Pirmkārt, jau ar skolas izglītības standartu, parasti, ja vecāki zina, ka vajadzēs atgriezties atpakaļ dzīvot uz savu valsti, tad bērnam atsākot skolas gaitas savā, dzimtenē mācību viela nebūs iekavēta un pēc izglītības standarta atbildīs viens pret vienu. Brīvlaiki skolās arī ir pielāgoti attiecīgai valstij. Zinu pāris vecākus, kuri izņēma savus bērnus no skolas, jo skolas brīvlaiki bija pilnīgi citos laikos un nevarēja saplānot brīvdienas. Parasti arī priekšrocība skolās tiek dota bērniem, kuru viens no vecākiem ir attiecīgās valsts pilsonis. Un visbeidzot, kas ir nemazāk svarīgi, dzīvojot svešā valstī- community. Ir taču brīnišķīgi satikt skolas vecākus un sarunātāties savā dzimtajā valodā. Ta kā Honkongā nav pārstāvēta Latvija (vai kāds būtu šaubijies) ar privātskolu, tad mēs ar vīru vadijāmies pēc skolas izglītības standarta un skolas telpām (facilities). Ne katrai skolai HK ir liels peldbaseins, kur notiek peldēšanas stundas, liels sporta laukums, liela skolas bibliotēka utt. Pateicoties peldēšans spēcīgajai apmācībai, gada laikā meitas pierādod sevi un cītīgi trennējoties ir uzņemtas skolas peldēšanas komandā, ar kuru regulāri piedalās sacensībās ar ļoti labiem rezultātiem. Kas ir IB - International Baccalaureate mācību programma? IB mācību programma tiek mācīta ļoti daudzās skolās, dažādās pasaules valstīs (šobrīd jau šis skaits pārsniedz 4,000 skolas, 150 pasaules valstīs). Aiz kalniem nav studijas un pēc šīs mācību programmas, pabeidzot vidusskolu, lielākās un prestižākās augstskolu durvis ir atvērtas. Skolas pasniedzēji ir no UK, Austrālijas, Kanādas, Japānas un tāds arī ir vecāku un bērnu mikslis. Mēs esam vienīgie latvieši, kuru bērni jebkad no skolas pastāvēšanas brīža ir mācijušies skolā. Tas uzliek papildus pienākumus man kā mammai piedalīties skolas projektos stāstot par savu valsti, kultūru. Vienreiz gadā kultūras dienā meitas ierodas latviešu tautastērpos, nav viegli ar vilnas svārkiem nostaigāt visu dienu, ja ārā ir +30. Runājot par skolas maksu, visas internacionālās privātskolas jebkurā pasaules valstī maksā vienādi. Vai tā būtu Latvija, Taizeme, Krievija vai Šveice. Atšķirībā no citām valstīm te ir milzīgās rindas (vairāku gadu garumā) un tā saucamie debentures, kuru summa sasniedz dažās skolās pat pusmiljonu eiro par vietu. Parasti mazākā summa ir sākot no 10 000 eiro. Debentures netiek atgrieztas, ja bērns pārtrauc mācīties, nauda paliek skolai. Par ko vēl skolā ejot šeit jāmaksā? Skolas formu, ekskursijām, kuras mācību ietvaros ir vairākas reizes mēnesī un vienreiz gadā klases nometnes. Vecākajai meitai nometne šogad notiks ārpuss HK