Konkurss: veidosim dzejoļu krātuvīti

Konkurss: veidosim dzejoļu krātuvīti

10. Mar 2017, 12:00 nosiguldas nosiguldas

Skolā katru pavasari tiek rīkoti Daiļrunāšanas konkursi. Šogad tēma "DZEJOĻI PAR SKOLU"

Par šo tēmu arī konkurss. Tepat komentāros ierakstiet dzejoli par skolu.

Bet ir viens nosacījums: DZEJOLĪTIM JĀBŪT NE MAZĀKAM KĀ DIVAS ČETRINDES (pantiņi)

Balviņas šoreiz būs trīs: Čaklākie saņems jaukas grāmatiņas.

Matilde

Roalds Dāls - Matilde

Nellija Rapa un raganu doktore

Martins Vīdmarks, Kristīna Alvnere - Nellija Rapa un raganu doktore

Zombiju mednieki

Džons Klepfers - Zombiju mednieki

 

Dzejoļu krātuvīti veidosim kopā  līdz 17. martam ieskaitot!

 

Co_ora Co_ora 27. Mar 2017, 19:04

Kas saņēma grāmatiņas ?😀

Co_ora Co_ora 14. Mar 2017, 20:51

Manā mīļā skoliņā,
Brūnā koka soliņā,
Sēdējām mēs starpbrīdī,
Šokolādi ēdām.

Katru dienu gaidīju,
Skatienus es raidīju,
Vai mūsu brūnā soliņā,
Šokolādes nav.

Autores mēs ar 'drušku' 5.klasē, starpbrīdī !! 😀

Klintasmamma Klintasmamma 14. Mar 2017, 08:27 Klintasmamma

Neiekopējās pirmā rinda - Kastaņu pulka ieskauta

Klintasmamma Klintasmamma 14. Mar 2017, 08:26


Pirmā skola (es pati pirms gadiem 20)
No kņadas noslēpusies,
Ir mana pirmā skola,
Un draugi, blēņas, bučas.

Te zīlītei maizīti katru dienu
Pēc pusdienām drupināju,
Te ko, kā, kāpēc un kur,
It visu uzzināju.

Smagā soma, daudzie darbi,
Un ilgās stundas bija nieks.
Mēs spēlējām un jokojām,
Pat nedarbs nebij' lieks.

Šķiet, četri gadi sākumskolā
Ir tikai mirklis bērnībā,
Bet tieši tad tu satiec draugus
Kas vienmēr būs Tev klāt.

laurlapa laurlapa 11. Mar 2017, 12:23

Skolas laiks ir ļoti jauks,
Kad tur gaida kāds labs draugs.
Tad var kopā jokoties, špikot un mācīties,
Un pa reizei dauzīties.

Skolas laikā daudz ir jāmācās:
Rakstīt, lasīt, rēķināt,
Dziedāt, dejot, tamborēt,
Katra lieta svarīga,ko var galvā ieborēt.

Skolas laiks ir svarīgs,
Jo no tā ir daudz kas atkarīgs,
Kas būsi un ko darīsi,
Ko mācēsi un pratīsi.

Skolas laiks ir dārgs kā zelts,
Kaut arī dažreiz esi pelts.
Atmiņas ir burvīgas
Zināšanas - noderīgas.

(Autore es pati).

😀

nosiguldas nosiguldas 10. Mar 2017, 12:46 lauvinja

👍😃

lauvinja lauvinja 10. Mar 2017, 12:34

Pirmklasnieks (Valdis Lukss)
Skolā jautri,
čalas, prieks.
Mazliet kautrāks
pirmklasnieks.

Ienāk klusi –
Nu tik spēt
klases pusi
nezaudēt!...

Nomaldīties? –
Blēņas, nieks!
Negrib bīties
pirmklasnieks.

Visur ejas –
tas nekas!
Visur sejas
smaidošas.

Un pēc zvana –
grāmatā
pirksts jau mana,
kāds ir A.

lauvinja lauvinja 10. Mar 2017, 12:33

Melnā diena (Hermanis Paukšs)
Mūsu sētā šodien bēdas
Puikas staigā drūmi noskumuši
Meitenes ar melnām lentēm matos
Iet pa trijām rokās saķērušās

Mēs bijām pieci kapitāli džeki
Un vienmēr izdarījām to ko solām
Bet nu mēs esam palikuši četri
Rītā Uldim jāiet skolā

lauvinja lauvinja 10. Mar 2017, 12:33

Septembris klāt (Andris Vējāns)
Dusi zem kļavām
Tīk patrenkāt,
Tikai vairs laika nav:
Septembris klāt.

Labi pa pļavām
Vēl pastaigāt,
Tikai vairs laika nav:
Septembris klāt.

Pie grāmatām savām
Man jāķeras, māt:
Skolas laiks sākas jau,
Septembris klāt.

lauvinja lauvinja 10. Mar 2017, 12:33

Uz skolu (Auseklis)
Dar' man tēvis pastaliņas,
Pērc man staltu cepurīt',
Šuj man svārkus māmuliņa:
Skolā ieti man gribas!

Pieloc, māsiņ, skolas somu
Bagātiemi gabaliem:
Vidī maizes riecientiņu,
Apkārt dziesmas, pasakas.

Bāliņ, še tev gana taure,
Tautas dziesmu vācele.
Eji tur, kur Meža māte
Lakstīgalai dziesmas māc'.

Man jāieti skoliņāi
Gudras ziņas iekrāties,
Pieaugt tautas mīlestībā,
Īstā gara brīvībā.

Lielis tapšu, tad es būšu
Tautas zemes arājiņš,
Tālas jūras braucējiņis,
Kara zirga jājējiņš.

lauvinja lauvinja 10. Mar 2017, 12:33

Visi desmit (Rainis)
Raudzīsim, kā to lai darām,
Ka visus desmit saskaitīt varam.
Viens divi, trīs –
Tie citi būs drīz.
Četri, pieci, seši –
Tie mums ar nav sveši.
Septiņi, astoņi, deviņi –
Areče nu – te viņi!
Pieliec vēl vienu klāt:
Nu visi desmit akurāt!

lauvinja lauvinja 10. Mar 2017, 12:33

Grāmata (Inese Zandere)
Mēs vecas grāmatas ielūdzam
Pie sevis ciemos kā radus,
Kas, tēju dzerdami, stāstus pauž
Un atceras bijušos gadus:
Kad skolniece bija šī krustmāte,
Tā nenopelnīja stibu,
Bet dabūja pasaku grāmatu
Par sekmēm un uzvedību.

lauvinja lauvinja 10. Mar 2017, 12:32

Kas ir grūti? (Jāzeps Osmanis)
Simtkājim ir grūti
Nostāties uz vienas kājas.
Mēnesim ir dienā grūti
Zemi apspīdēt un mājas.
Grūti ir no veikala
Nākat ar konfekštūti,
Ceļā tūlīt neatvērt –
Ai, cik grūti!
Grūti ir no vārnas ligzdas
Nočiept olu;
Bet kas ir vēl grūtāk?
Vēl grūtāk ir celties
Un iet uz skolu!

lauvinja lauvinja 10. Mar 2017, 12:32

Vai jūs zināt? (Jāzeps Osmanis)
Vai jūs zināt, kādas puķes
Rudenī visskaistākās?
Ja jūs zināt, ļoti lūdzu,
Vārdā nosauciet man tās!

Bet es zinu! Tētis teica:
Skaistākās tās puķes šķiet,
Kuras pirmā skolas dienā
Skolas bērniem rokās zied!

lauvinja lauvinja 10. Mar 2017, 12:32

Mazais vīrs ar mugursomu (Arvīds Grigulis)
Plūst ielas straume savā gaitā:
Uz darbu viens, uz mājām cits.
Skrien autobusi milzu skaitā,
Viss ņudz kā trauks, kas pārpildīts.

Bet, lūk, iet vīrs uz mērķi droši,
Kas viņu redz, to pārņem prieks:
Tā solis dun tik uzvaroši –
Tur steidzas mazais pirmklasnieks.

Tam plecos jauna mugursoma.
Ar mātes skūpstu izvadīts,
Viņš priecīgs iet ar labām domām,
Un mēs tam gribam doties līdz.

lauvinja lauvinja 10. Mar 2017, 12:32

Dziesmiņa par skolas somu (Inese Zandere)
Kāpj no plaukta grāmata,
Apstājas un domā.
Labāk abi domāsim –
Lūdzu, manā somā!

Burza svārkus burtnīca,
Kautrējas un stomās,
Pildspalvai pie rociņas
Ātri pazūd somā.

Dzēšgumija zīmuļiem
Skolotājas lomā:
Nostāda pa divi tos,
Ieved taisni somā.

Ābolīti sarkano
Ieripinu somā.
Ja man blakus sēdēs Toms,
Pusi došu Tomam.

Vai tu dzīvo Jelgavā,
Pekinā vai Romā,
Pirmā skolas diena nāk,
Nāk un sēžas solā!

lauvinja lauvinja 10. Mar 2017, 12:31

Grāmata (Rainis)
Kas visu izteic bez mēles?
Man saka: tā grāmata,
Ar viņu vislabākās spēles
Un mīļākā saruna.

Nu te tā uz galda uzlikta,
Bet nenieka tā nesaka.

Varbūt tai kauns.
Pie auss to pielikšu.
Nu, grāmatiņ, stāsti, kas jauns!
Nekā es nedzirdu.

Ar mani gan tik mānījās.
„Nē, grāmatā visu dien’ jāmācās!
Tad varēsi pavadīt sarunās!”

Nu nē, tad labāk ar sunīti skrienu,
Nekā grāmatā skatos visu dienu.

„Un muļķis kā sunītis paliksi,
Tevi arī saukās par taksīti.”

To ne!

lauvinja lauvinja 10. Mar 2017, 12:30

Šāds derēs? 😃

Skolnieks durvis grūž ar sparu,
Nogāž direktoru garu.
Direktors nu pieri masē -
Smejas visi, kas ir klasē

Skolotājs ar ļaunu prieku
Laukā lingo klasesbiedru
Un ar žestu labi strauju
Iebelž tur, kur vajag baudu.

Skolnieciņš tā labi veikli
Prom pa skolas durvīm startē.
Dodas tas uz Laimes salu -
Aizaugušo aiviekstsmalu.

Galva sprogaina kā aita.
Izskats cits un cita gaita.
Skolnieciņš no krūmiem lien
Un uz māju projām skrien.

Pusnakts klusums mājās valda
Tikai mutere vēl gaida.
Vecais gultā lamājās:
``Kur tas puika vazājās?``

Skolotājs, kas allaž pikts,
Šorīt neliekas tik slikts.
Smaidot pasniedz burtnīcu -
Skaties nu uz divnieku

Šitai dzīvei nav vairs jēgas!
Visi tikai šmurgulējas!
Došos prom uz ārzemēm -
Sēdēšu pie zemenēm.